STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

XXXVII ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
ZORGANIZOWANA PRZEZ "OJCOWIZNĘ" RP RZESZÓW 18 LUTY 2018r.

Wystąpienie Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Tegoroczne uroczystości mają szczególny wymiar, przypadają bowiem w 100-lecie urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Arcybiskupa, który naszą Podkarpacką Ziemię mocno umiłował, a nas jej mieszkańców - wspierał nie tylko w opozycyjnych działaniach, lecz także w walce o prawa należne każdemu człowiekowi. Uczył czym jest bezkompromisowa postawa, determinacja i sprzeciw wobec reżimowych zakazów. jego słowa i przykładne czyny napawały siłą oraz męstwem, a przede wszystkim budziły pragnienie wolności. Pragnienie tak wielkie, że mieszkańcy lokalnych społeczności - razem otwarcie wystąpili komunistycznej władzy. Choć za protesty groziły bolesne represje, to strajkujący nie ulegli presji aparatu bezpieczeństwa. Lekceważeni przez lata rolnicy indywidualni, ku zaskoczeniu rządzących, okazali się wytrwałą i nieustępliwą opozycją. Solidarnie walczyli o godność, prawa do wolności sumienia oraz poszanowanie własności, a także o lepszą przyszłość. Ta niezłomna walka zakończyła się zwycięstwem, podpisaniem dokumentów, które przeszły do historii jako Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie.
W rocznicę wydarzeń sprzed 37 lat, pragnę słowa uznania skierować do wszystkich, którzy wówczas z determinacją walczyli o zachowanie polskich i katolickich wartości, którzy mieli odwagę upomnieć się o suwerenną Polskę, o szacunek dla ciężkiej rolniczej pracy.
Dziękuję organizatorom obchodów za kultywowanie historycznej pamięci, a także upowszechnianie wiedzy o bohaterach przełomowych wydarzeń prowadzących naszą Ojczyznę ku wolności i niepodległości.
Z wyrazami szacunku
Marek Kuchciński

ZAPROSZENIE DO RZESZOWA
15 - 18 lutego 2018r.

„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość” Św. Jan Paweł II.

PATRONAT HONOROWY :
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na
XXXVII Rocznicę Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich

15 luty 2018r., /czwartek/, godz. 11.00
I. Sesja popularnonaukowa pt. „Konstytucja Polski w perspektywie historycznej ” z udziałem młodzieży, historyków i uczestników strajków rolników w Ustrzykach Dln. i Rzeszowie w 1981/82r. - mała aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16 C

1. Otwarcie konferencji – Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. Sylwester Czopek.
2. Wystąpienia :
- Robert Majka (członek Trybunału Stanu) - „Legalizm prawny obowiązującej Konstytucji RP”,
- Zbigniew Rutkowski (Archiwum Redakcji i Organizacji „Wolna Polska”) –
„Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wobec prawa i Konstytucji”,
3. Dyskusja panelowa w temacie konferencji z udziałem : Renaty Nowak, Kazimierza Chorzępy, Wieńczysława Nowackiego i Janusza Szkutnika.
4. Podsumowanie.

II. Spotkanie z Wojewodą Podkarpackim w sprawach bieżących i interwencyjnych, Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15 (godz.14.30).

17 luty 2018r. /sobota/, godz. 14.00 aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, pl. Ofiar Getta 5

1. Zjazd sygnatariuszy i uczestników strajków chłopskich w Ustrzykach Dln. i Rzeszowie, członków NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, działaczy Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny, Stowarzyszenia Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie ”Ojcowizna” , Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Polski oraz delegatów Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP.
2. Otwarcie Zjazdu Programowego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP (godz. 15.00).
3. Referaty problemowe :
- Stanisław Majdański – „Program rozwoju gospodarstw ekologicznych i działalność Forum Młodych Ekologów”,
- Kazimierz Chorzępa – „Na ratunek małych gospodarstw rolnych w Polsce”,
- Stanisław Tokarczuk – „Wspomnienie o ks. Abp Ignacym Tokarczuku” (film).
4. Sprawozdanie z działalności Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP za rok 2017 i sprawy organizacyjne, w tym dotyczące wyborów samorządowych w 2018r.
5. Dyskusja.
Kolacja, nocleg i śniadanie na koszt organizatorów

18 luty 2018r., /niedziela/, godz. 11.00

1.Msza św. koncelebrowana w Kościele Farnym w Rzeszowie, Pl. Farny 5, (godz. 11.00).
2.Przemarsz z krzyżem strajkowym na miejsce strajku w dawnym Domu Kolejarza.
3.Złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rynku.
4.Konferencja XXXVII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich;
aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ofiar Getta 5, (godz. 13.00).
5.Otwarcie konferencji i powitanie gości – Kazimierz Chorzępa, Wieńczysław Nowacki.
6.Wystąpienie Marszałka Sejmu RP - Marka Kuchcińskiego.
7.Prelekcja Ks. Prof. Henryka Rykały – „Ks. Abp Ignacy Tokarczuk – obrońca wartości polskiej wsi i rolników w okresie komunizmu”.
8.Referaty programowe :
- Prof. dr hab. Jan Szyszko – „Zasoby przyrodnicze szansą, czy barierą w rozwoju Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wsi”.
- Mgr. inż. Karol Teliga - „Kilka uwag o energetyce odnawialnej”.
- Wieńczysław Nowacki – „Konstytucja Polskiej Wsi wobec Konstytucji
RP”
Przerwa na posiłek
9. Występ zespołu śpiewaczego z Górna i orkiestry dętej z Błażowej.
10.Odczytanie i przyjęcie rezolucji.
11.Dyskusja plenarna, świadectwa i relacje.
Zakończenie (godz. 17.00)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wieńczysław Nowacki (przewodniczący), Kazimierz Chorzępa, Stefan Bigos, Zbigniew Frok, Czesław Kot,Ks. Franciszek Kołodziej, Zbigniew Kuraś, Leszek Murzyn, Stanisław Majdański, Marian Pałasz, Paweł Sokół,
Antoni Surdyka, Stanisław Superson, Bronisław Stec, Tadeusz Szymczakiewicz, Zbigniew Zieliński.

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO - USTRZYCKICH

Katarzyna Bielańska, Antoni Bała, Kazimierz Chorzępa /pełnomocnik/, Józef Czopik, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Jan Kudła, Kazimierz Leśniak, Wieńczysław Nowacki, Jan Pitera, Henryk Suchora, Jarosław Śliwiński.

KOMITET HONOROWY
XXXVII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich
i Budowy Pomnika Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie

1.Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-Przewodniczący Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,
2.Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
3.Jan Beszta -Borowski – Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR Białystok), b. Poseł RP, NSZZ RI “Solidarność” w latach 1981-95, rolnik, Uhowo, gm. Łapy,
4.Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
5.Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
6.Katarzyna Bielańska-Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Gm.Mogilany, Kraków,
7.Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Senator RP, V-ce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,”
8.Kazimierz Chorzępa – Prezes Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP, Rzeszów,
9.Prof. dr hab. Sylwester Czopek – JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
10.Jerzy Gnieciak – B. Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” woj. opolskiego, przedsiębiorca,
11.Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
12.Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,
13.Prof. dr hab. inż. Antoni Jarosz-Założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Jarosław,
14.Jan Karuś – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Rokietnica,
15.Ks. Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków Ustrzycko-Rzeszowskich w 1980/1r., Rzeszów,
16.Kazimierz Kołodziński - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, nauczyciel, Ustrzyki,
17.Maria Kopaczewska – Członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
18.Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara – Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
19.Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,
20.Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,
21.Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie,
22.Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp,
23.Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”, inżynier - rolnik Goślinowo, gm. Gniezno,
24.Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rzeszów,
25.Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,
26.Wiesław Procyk – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Ustrzyki Dln.,
27.Prof. dr hab. Paweł Soroka – Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,
28.Andrzej Stadnicki - OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,
29.Dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,
30.Janusz Szkutnik – współorganizator strajków Ustrzycko-Rzeszowskich, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”, Rzeszów,
31.Prof. dr hab. Jan Szyszko - Prezes Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Polski, Warszawa,
32.Inż. Karol Teliga - OKOR Mazowsze, Polskie Towarzystwo Biomasy, Warszawa,
33.Stefan Żebrowski – Senior Ruchu Ludowego, doradca Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”RP.

PATRONAT MEDIALNY:
- „Nasz Dziennik”
- TVP Rzeszów
- Tygodnik Poradnik Rolniczy

Adres do kontaktów:
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8 -10, tel. kom. 513 283 345
e-mail: slojcowizna@wp.pl

"OJCOWIZNA" RP POWOŁAŁA ZESPÓŁ
D/S WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018

Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP powołała Zespół d/s wyborów samorządowych 2018 w następującym składzie : Wieńczysław Nowacki, Leszek Murzyn, Stanisław Majdański. Celem działania Zespołu jest prowadzenie rozmów i negocjacji z innymi ugrupowaniami o charakterze patriotycznym, narodowym i ludowym w sprawach programowych i organizacyjnych do wystawienia jednej listy kandydatów w wyborach samorządowych w 2018r. we wszystkich okręgach wyborczych w Polsce do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkich w Polsce.

ZBIGNIEW GAŁA ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

W Wigilię Bożego Narodzenia zmarł Zbigniew Gała z Krobii w Wielkopolsce, jeden z liderów wielkopolskich protestów przeciwko antypolskiej polityce rolnej. W roku 1981 wspierał strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, a następnie zakładał pierwsze koła NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w regionie leszczyńskim. W latach 1986-89 był członkiem konspiracyjnej organizacji Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników działając w ramach Wielkopolskiego Komitetu Oporu Rolników, a następnie aktywnie działał w legalnym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W ostatnich latach, jako członek Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi wsławił się organizacją kilkutysięcznych manifestacji rolników wielkopolskich przeciwko lokalizacji kopalni węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce oraz demonstracjach w obronie polskiej ziemi przed wyprzedażą obcokrajowcom.
W 2016 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem "Wolności i Solidarności" za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 27 grudnia w Krobii k/Leszna i zgromadziły ponad 500 osób (154 intencje pogrzebowe). Po Mszy św. w kościele p.w. św. Mikołaja w ostatnim pożegnaniu na cmentarzu wystąpili m.in. Michał Grabianka redaktor "Radia Maryja" i Wieńczysław Nowacki w imieniu SL "Ojcowizna" RP. Odszedł niezłomny obrońca polskiej wsi i godności pracy rolnika, wierny Bogu i Ojczyźnie. Cześć Jego pamięci !

WESOŁYCH ŚWIĄT I DOSIEGO ROKU 2018

"Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence".
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2017 "Ojcowizna" składa
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2018 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.

REZOLUCJA "OJCOWIZNY" Z KRASICZYNA K/PRZEMYŚLA

Szanowny Pan Prezydent RP Andrzej Duda
Szanowny Pan Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
Szanowny Pan Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
Szanowny Pan Premier RP Mateusz Morawiecki
Szanowni Panowie Parlamentarzyści

REZOLUCJA
W związku z zagrożeniem dla suwerenności bytu Rzeczpospolitej Polskiej, jakim była ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego i wnikające z niej obecne konsekwencje, polegające na bezprzykładnym ataku władz Unii Europejskiej, na demokratycznie wybrane przedstawicielstwo Narodu i Państwa Polskiego, apelujemy gorąco do władz naszego państwa o poczynienie odpowiednich kroków w celu ustawowego wzmocnienia, na gruncie prawa krajowego, pozycji Sejmu RP i Senatu RP, z przyjęciem i ustanowieniem nadrzędności prawa polskiego nad prawem unijnym w nowej Konstytucji RP.
Utrzymanie ciężko wywalczonej suwerenności naszej Ojczyzny, jest dla nas sprawą najważniejszą, której zniszczyć nie mogą żadne traktaty.
O swoje suwerenne prawa upomnieli się ostatnio Brytyjczycy i my mamy obowiązek żądać tego samego, co czynimy w 35 rocznicę powołania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i utworzenia Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie.
Niech wreszcie, również za przykładem Polski, zapanuje w Europie prawdziwa demokracja, z poszanowaniem katolickiej tożsamości Narodu, a nie biurokratyczny dyktat.
Z wyrazami należnego szacunku : Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP i uczestnicy konferencji w Krasiczynie k/Przemyśla (56 podpisów)

"OJCOWIZNA" RP ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
"JAKA POLSKA BYĆ POWINNA ?" KRASICZYN 10 GRUDNIA 2017

Patronat honorowy Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,
Patronat medialny: TVP Rzeszów,
Organizatorzy:
- Komitet Organizacyjny 35-rocznicy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu
Rolników i Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
/ks.Prof. Henryk Rykała, Stanisław Kosch, Eugeniusz Martyński,
Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Tadeusz Szymczakiewicz,
Karol Teliga/,
- Wójt Gminy Krasiczyn,
- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
- Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie.
PROGRAM :
Godz. 11.00 Msza św. koncelebrowana w kościele p.w. Św. Marcina w Krasiczynie pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp Adama Szala,
Godz. 12.30 Przerwa na posiłek
Godz. 13.30 Sala sesyjna Urzędu Gminy (Krasiczyn 177)
Otwarcie konferencji "Jaka Polska być powinna?"
Wystąpienia okolicznościowe gości.
Godz. 14.00 Część I Referaty Prowadzenie dr Bogusław Wójcik (IPN)
- Dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów) - "Abp Ignacy Tokarczuk
(1918-2012), człowiek, kapłan, patriota,
- Artur Brożyniak (IPN Rzeszów) -"Duszpasterstwo Rolników w
Krasiczynie",
- Andrzej W. Kaczorowski (badacz niezależny) - "Powstanie i działalność
Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników 1982-84. Sprawa
Operacyjnego Rozpracowania "Gryzonie",
- Zbigniew Rutkowski (Archiwum Organizacji i Redakcji "Wolna Polska") -
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników w Wielkopolsce 1985-89, SOR "Niezłomny i SOR "Opór",
- Janusz Szkutnik (historyk, antykwariusz) - Niezależny Ruch Ludowy
1985-1989,
Godz. 15.45 - 16.00 Przerwa kawowa
Godz. 16.00 - 17.30 Część II Panel dyskusyjny z udziałem działaczy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników : Kazimierza Chorzępy, Piotra Hlebowicza, Wieńczysława Nowackiego i Karola Teligi
Godz. 18.00 - 19.00 Część III Zwiedzanie Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej (Przemyśl, Pl. Berka Joselewicza 1)

OGÓLNOPOLSKI KOMITET OPORU ROLNIKÓW - 35 ROCZNICA
Kraków, 5.10.2017r. Konferencja "O wolną wieś i wolną Polskę"

Celem konferencji było przypomnienie działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników – najważniejszej konspiracyjnej organizacji polskiej wsi i środowisk rolniczych, powstałej po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Rolników Indywidualnych"Solidarność".
OKOR zainaugurował swą działalność 35 lat temu, 15 sierpnia 1982 r., podczas tajnego spotkania na terenie parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie. Oprócz inicjatora spotkania, Józefa Teligi, kierownictwo komitetu tworzyli Józef Baran oraz Wieńczysław Nowacki.
Głównym celem działania OKOR było dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. W deklaracji programowej nie tylko stwierdzano, że istnieje potrzeba tworzenia niezależnego ruchu ludowego, ale też wzywano wszystkich Polaków do stosowania wobec władzy biernego i czynnego oporu, zachęcano do organizowania pomocy charytatywnej i pomocy w pracach polowych dla rodzin osób internowanych i uwięzionych, nawoływano do poparcia solidarności robotniczej, poprzez podejmowanie wspólnych akcji protestacyjnych, drukowanie i kolportowanie ulotek, zbiórkę funduszy oraz tworzenie struktury organizacyjnej ruchu oporu wobec systemu komunistycznego celem jego obalenia.
OKOR prowadził aktywną działalność konspiracyjną, wydawał dwa pisma o zasięgu ogólnopolskim, t.j. „Solidarność Rolników” oraz „Żywią i Bronią”, a także kilka pism regionalnych. Współpracował z podziemną „Solidarnością”, organizował pielgrzymki na Jasną Górę, wyjazdy na spotkania z Janem Pawłem II podczas pielgrzymek do Polski.
OKOR zawarł też porozumienia o współpracy z Solidarnością Walczącą, Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”, a później także z Grupą Polityczną „Samostanowienie” i "Obóz". W myśl zawartych porozumień wszystkie cztery organizacje miały stać się podstawą do zbudowania szerszej płaszczyzny nurty niepodległościowego.
Mimo znacznego dorobku i ważnego miejsca na mapie opozycji lat 80 OKOR pozostaje w cieniu innych organizacji, jego historia nie jest powszechnie znana. Przygotowana przez krakowski IPN konferencja ma za zadanie przypomnieć historię i działaczy rolniczej konspiracji.
Konferencję otworzył dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
W pierwszej części konferencji referat na temat powstania i działalności OKOR w prasie podziemnej i materiałach Służby Bezpieczeństwa wygłosił Andrzej W. Kaczorowski, który przypomniał o sprawie operacyjnego rozpracowania o kryptonimie "Gryzonie" powołanej celem rozpracowania kierownictwa OKOR przez Gen. Płatka na poziomie MSW w Warszawie Dep. IV. Natomiast o współpracy OKOR z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” mówił Andrzej Malik. Z kolei dr Antoni Kura w swoim referacie omówił stanowisko Kościoła wobec pracy ludzkiej na roli w kontekście spotkania św. Jana Pawła II z rolnikami w Tarnowie 10 czerwca 1987 r.
Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom szczegółowym, związanym z działalnością OKOR w wybranych regionach kraju. Dr Mateusz Szpytma mówił o opozycji na wsi krakowskiej, natomiast o rolniczej „Solidarności” w województwie przemyskim opowiedział Artur Brożyniak, w regionie świętokrzyskim – dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, a na Lubelszczyźnie – dr hab. Eugeniusz Wilkowski. Natomiast Wojciech Gonera przedstawił działania SB wobec rodziny Bartoszcze w regionie bydgoskim.
W ostatniej, trzeciej część konferencji, głos zabrali czołowi działacze OKOR. Panel dyskusyjny z udziałem Józefa Barana, Piotra Hlebowicza, Wieńczysława Nowackiego i Janusza Szkutnika poprowadził dr Mateusz Szpytma, po czym odbyła się dyskusja plenarna, w której wypowiadali się działacze OKOR i Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.

LUDWIK PEŁKA ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ
W WIEKU 103 LATA

W dniu 27 września 2017r. w wieku 103 lat zmarł Ludwik Pełka ostatni członek Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego. Żołnierz Wojska Polskiego w latach 1930-32 oraz Armii Krajowej i więzień obozów koncentracyjnych w latach 1944-45, represjonowany przez UB i SB w okresie panowania rządów komunistycznych. Uczestnik strajków chłopskich w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych w latach 1980-81, działacz NSZZ RI"Solidarność" i członek konspiracyjnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Założyciel i członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. Za działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Polski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym w 2008r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sokołowie Młp.w sanktuarium Jana Chrzciciela w dniu 29 września 2017r. Cześć Jego Pamięci !

NIE ŻYJE WALDEMAR MIKOŁOWICZ

W dniu 31 lipca 2017 r. w Jarosławiu zmarł, po długotrwałej chorobie, Waldemar Mikołowicz, członek założyciel Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP i członek Rady Naczelnej. W latach 1980 - 81 zastępca Antoniego Kopaczewskiego w zarządzie regionu rzeszowskiego NSZZ "Solidarność", oraz aktywny uczestnik strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych podpisaniem Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w lutym 1981r. Aresztowany w stanie wojennym za działalność na rzecz podziemnej "Solidarność" od 1983r. był członkiem konspiracyjnej organizacji pod nazwą Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników oraz współpracował z Solidarnością Walczącą. Za działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Polski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009r. oraz Krzyżem "Wolności i Solidarności" przez Prezydenta Andrzeja Dudę w 2017r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 03 lipca 2017r. w Jarosławiu. Cześć Jego pamięci !

ZMARŁ JERZY DĘGA CZŁONEK RADY NACZELNEJ SL "OJCOWIZNA" RP

W dniu 16 czerwca 2017r. zmarł niespodziewanie Jerzy Dęga założyciel i członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" z Charłupii Małej K/ Sieradza w woj. łódzkim. Działacz "Solidarności" Rolników Indywidualnych od 1981r., współpracował z konspiracyjnym Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników kolportując ulotki i prasę podziemną wydawnictw "Solidarności Rolników" i "Żywią i Bronią" na terenie woj. łódzkiego i sieradzkiego w latach 1986-89. Uczestnik obchodów Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich (członek komitetu honorowego), organizator protestów w obronie polskiej ziemi oraz założyciel koła Radia Maryja, radny Gminy, wieloletni przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" woj. łódzkiego. 13 maja 2016r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla suwerenności i niepodległości Polski przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Potrafił łączyć ludzi poprzez działalność związkową w "Solidarności" RI i polityczną w "Ojcowiźnie". Będzie nam Go brakowało ! Rodzinie składamy wyrazy współczucia! Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej w Charłupii Małej w dniu 20 czerwca 2017r. Cześć Jego pamięci !

PREMIER BEATA SZYDŁO DO "OJCOWIZNY" RP
USTRZYKI DOLNE, DNIA 23 KWIETNIA 2017r.

Organizatorzy i uczestnicy obchodów XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Szanowni Państwo!
Nasz kraj wyrósł z rąk polskiego rolnika i przywiązania do ziemi. Dzisiejsze obchody XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich są tego symbolicznym świadectwem i hołdem dla zasłużonych naszej Ojczyźnie. Z refleksją i szacunkiem wspominamy odwagę i patriotyczną postawę rolników, którzy po pięćdziesięciu dniach strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych doprowadzili do porozumień z ówczesną władzą. Ich o godność rolników i polskiej wsi była wielkim krokiem na drodze do Polski solidarnej i suwerennej.
Bohaterowie tamtych dni zasłużyli na wdzięczność nas wszystkich. Chylimy dzisiaj czoła przed sygnatariuszami porozumień, uczestnikami protestów, twórcami wydawnictw podziemnych oraz wszystkimi zaangażowanymi w tworzenie i działalność niezależnego solidarnościowego ruchu chłopskiego. Polska o Was pamięta, czego dowodem są przyznawane dzisiaj odznaczenia - Krzyże Wolności i Solidarności. To dla Was hołd i podziękowanie ze strony Polaków żyjących dziś w wolnej Ojczyźnie.
Dzisiejsze uroczystości są także okazją, by przypomnieć o wielkiej roli duchownych, na czele z ówczesnym Ordynariuszem Diecezji Przemyskiej, Arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem. Posługa duszpasterska pełniona przez niezłomnych kapłanów pomogła przetrwać trudy strajku okupacyjnego i dawała nadzieję, że polskie umiłowanie wolności zwycięży.
Szanowni Państwo, porozumienia sprzed 36 lat przyczyniły się do odmiany życia rolników i polskiej wsi. Wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń i pielęgnującym ich dzieło składam wyrazy szacunku i uznania. Jesteście wzorem postawy obywatelskiej, a Wasza aktywność dowodzi że wspólnymi siłami można wiele osiągnąć.
Wszystkich zebranych na dzisiejszych uroczystościach zapewniam o mojej pamięci i proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień.
Łączę wyrazy szacunku
Beata Szydło


LIST PREZYDENTA ANDRZEJA DYDY DO "OJCOWIZNY" RP

Uczestnicy i Organizatorzy obchodów
XXXVI rocznicy strajków rolników
w Ustrzykach Dolnych

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!
Członkowie Komitetu Organizacyjnego!
Uczestnicy strajków chłopskich!
Sygnatariusze porozumień rzeszowsko – ustrzyckich!
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam Państwa zgromadzonych na uroczystości XXXVI rocznicy strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. Były one ważnym etapem na drodze przemian oraz budowy wolnej i praworządnej Rzeczypospolitej. Dziś wdzięczną pamięcią pragnę objąć uczestników wydarzeń z 1981 roku oraz wszystkich, którzy nieśli im wsparcie.
Protesty, które rozpoczęły się 29 grudnia 1980 roku w Ustrzykach Dolnych, były zdecydowanym upomnieniem się środowisk wiejskich o swoje prawa i godność. Rolników w Ustrzykach i Rzeszowie wsparło wiele grup społecznych z różnych regionów kraju. Ogromną pomoc duchowną niósł Kościół, a przede wszystkim biskup diecezji przemyskiej Ignacy Tokarczuk. Wobec zdecydowanej postawy strajkujących władze komunistyczne ustąpiły i po raz pierwszy uznały postulaty środowisk rolniczych. Podpisane 20 lutego 1981 roku w Ustrzykach Dolnych, a wcześniej w Rzeszowie porozumienia nazwano „małą konstytucją polskiej wsi”. Protestujący wywalczyli nienaruszalność chłopskiej własności, zrównanie praw rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych, wolność w obrocie ziemią, także swobody religijne, a przede wszystkim możliwość rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Szanowni Państwo! Odważna postawa strajkujących rolników miała swoje źródło w tożsamości i tradycji polskiej wsi. Polscy rolnicy przywiązani do ojcowizny i wiary, oddani swojej małej i wielkiej Ojczyźnie, w prawie do własności ziemskiej widzieli gwarancję prawdziwej wolności. W czasie protestów w Ustrzykach i Rzeszowie środowiska wiejskie dały wymowne świadectwo jedności i determinacji w obronie tych wartości. Ufam, że będą Państwo nadal pielęgnować pamięć o uczestnikach strajków i sygnatariuszach tych ważnych porozumień. I że pozostaną Państwo wierni ideałom solidarności, dla których protestujący ryzykowali bezpieczeństwo, zdrowie i życie swoje i swoich bliskich. Te ideały i wartości są równie ważne dziś, kiedy przed polską wsią stoi tak wiele wyzwań.
Życzę państwu dobrego przeżywania XXXVI rocznicy strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. Niech będzie ona czasem wdzięczności dla bohaterów tamtych wydarzeń i inspiracją do pogłębiania wiedzy o roli środowisk chłopskich w najnowszej historii Polski. Raz jeszcze wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Andrzej Duda


"KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" DLA DZIAŁACZY
"OJCOWIZNY" W USTRZYKACH DOLNYCH, 23 KWIETNIA 2017r.

Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył 15 osobom "Krzyże Wolności i Solidarności" przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działaność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski w XXXVI rocznicę strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie.
Odznaczeni zostali : Jerzy Bromski, Augustyn Czubocha, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Władysław Gazda, Zofia Gazda, Paweł Jakubiec, Adam Król, Waldemar Mikołowicz, Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Wiesław Procyk, Andrzej Turczynowicz, Jan Wojtowicz oraz pośmiertnie Franciszek Łysyganicz (odebrała żona Waleria Łysyganicz) i Józef Stachura (odebrała Władysława Stachura).
Konferencję, która odbyła się w miejscu strajki w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych poprzedziła Msza Św. w kościele p.w. Św. Jórefa, której przewodniczył Ks.Prałat Kazimierz Kaczor z Haczowa, wieloletni duszpasterz rolników Archidiecezji Przemyskiej.
Listy okolicznościowe przesłali : Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Premier RP Beata Szydło, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Minister Środowiska Jan Szyszko, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Bieszczadzkich, z Ustrzyk Dolnych, Olszanicy i Tyrawy Wołoskiej. W części referatowej wystąpili ze wspomnieniami o Ks. Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku - Ks. Prof. Henryk Rykała, Mariusz Krzysztofiński i Marcin Bukała z IPN w Rzeszowie oraz Wieńczysław Nowacki, który także podziękował w imieniu odznaczonych. Zebrani wystosowali rezolucje skierowane do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Pani Premier Beaty Szydło, podpisane przez 47 uczestników konferencji, w której wzięło udział ok. 70 osób. Rezolucja w załączeniu poniżej :

REZOLUCJA "OJCOWIZNY" Z USTRZYK DOLNYCH
23 kwietnia 2017r.

Prezydent RP Andrzej Duda
Premier RP Beata Szydło za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego

R E Z O L U C J A

My, niżej podpisani, uczestnicy konferencji w dniu 23 kwietnia 2017r. w Ustrzykach Dolnych w XXXVI rocznicę
Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków okupacyjnych w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981r., wyrażamy podziękowanie Panu Prezydentowi RP za przyznanie odznaczeń państwowych „Krzyż Wolności i Solidarności” wręczonych w dniu dzisiejszym 15 osobom, za działalność na rzecz nieodległości i suwerenności Polski.
Aktualnie Naród Polski zawierzył rządzącym, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia i gospodarstwa rodzinne, w których obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie oddając krew i ryzykując życiem za Ojczyznę.
Przypominamy, że Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwdziałania zagrożeniom naszej suwerenności, koniecznym jest usankcjonowanie ustawowe statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Apelujemy do Prezydenta RP i Pani Premier RP o niezwłoczne wprowadzenie do Sejmu RP projektu ustawy o ustroju rolnym i gospodarstwie rodzinnym, aby te regulacje prawne zapoczątkowały proces wprowadzania w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości gospodarstwa rodzinnego.
W tym zakresie, apelujemy do władz RP o zabezpieczenie stanu własności polskich rolników na fundamencie polskiego ustroju rolnego, a nie w oparciu o dyrektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Przedkładając nasze racje nad siłę władzy, ze swej strony prezentujemy zapisy KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI,
stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, jako wzoru myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny, polskiej ziemi i gospodarstw rodzinnych oraz troski o pomyślność przyszłych pokoleń naszych dzieci i wnuków i przyszłości Narodu Polskiego. Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP –
Prezes - Kazimierz Chorzępa
Przewodniczący Rady Naczelnej - Wieńczysław Nowacki
- Sygnatariusze i uczestnicy strajków w Ustrzykach i Rzeszowie oraz odznaczeni „Krzyżem Wolności i Solidarności” :
Marian Pałasz, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Wiesław Procyk, Władysław Moskalik, Waleria Łysyganicz, ks. prof. Henryk Rykała, Roman Sroka, Augustyn Czubocha, Krzysztof Czubocha, Władysława Stachura, Marek Kulpa, Waldemar Mikołowicz, Jerzy Bromski, Marek Andrzejak, Antoni Surdyka, Władysław Gazda, Zofia Gazda, Helena Zdeb, Jan Zdeb, Justyna Maziarz, Czesław Kot, Józef Kusz, Adam Król, Kazimierz Leśniak, Tadeusz Żyłka, Piotr Hlebowicz, Stanisław Kosch, Jan Ożóg, Jan Kot, Jarosław Śliwiński, Stanisław Superson, Jan Kudła, Jan Wojtowicz, Eugeniusz Martyński, Anna Martyńska, Zofia Szuban, Tadeusz Szymczakiewicz, Jan Józef Cynk, Lesław Pieczonka, Stanisław Sapa, Magdalena Maciąg, Bogdan Lipowicz, Paweł Jakubiec, Benedykt Popek

Adres do kontaktu : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna”RP – Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
Tel.kom.513 283 345, e-mail:slojcowizna@wp.pl


XXXVI ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
Wręczenie "Krzyży Wolności i Solidarności" Rzeszów
19 luty 2017r.

W dniu 19 lutego 2017r. w Rzeszowie uroczystości związane ze strajkami rolników sprzed 36 lat rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w intencji suwerennej Ojczyzny w kościele Farnym, gdzie do dnia dzisiejszego przechowywany jest krzyż strajkowy, jako relikwia, przy którym strajkujący modlili się codziennie. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Tadeusza Kościuszki w Rynku oraz pod tablicę upamiętniającą strajk, gdzie złożone zostały wieńce i wiązanki.Główny referat na temat osoby Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka wygłosił Ks. Prof. dr Henryk Rykała - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu w okresie posługi
tegoż Metropolity. Krótkie świadectwa i relacje w temacie referatu złożyli też Wieńczysław Nowacki, Jarosław Śliwiński, Marian Pałasz, Jerzy Jankowski i Kazimierz Chorzępa. Drugi referat poświęcony wpływowi koncernów na produkcję żywności wygłosił Prof. dr hab. Jerzy Szymona z Lublina, zaś Wieńczysław Nowacki przedstawił temat "Konstytucja Polskiej Wsi w obronie gospodarstw rodzinnych".
W dalszej kolejności V-Prezes IPN w Warszawie Mateusz Szpytma dokonał wręczenia odznaczeń państwowych "Krzyż Wolności i Solidarności" za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczeni zostali : Józefa Tylek, Benedykt Popek, Dionizy Adamczyk, Ryszard Majewski, Władysław Moskalik, Paweł Sokół, Bronisław Łuczywo, Józef Kusz, Wiesław Fiszer, Marek Andrzejak, Paweł Szczepaniak, Czesław Pieczonka (odebrał w domu) oraz pośmiertnie Jan Kozłowski (odebrała córka Jolanta Kozłowska), Józef Tylek (odebrała córka Anna Tylek), S. Barbara Muzyka (odebrał brat Stanisław Muzyka), Stanisław Kostecki (odebrała siostrzenica Halina Downarowicz).
W imieniu odznaczonych głos zabrali: Stanisław Muzyka, S.Anna Telus w imieniu Zakonu Sióstr Prezentek-Dyrektor Liceum Katolickiego w Rzeszowie, Ryszard Majewski w imieniu NSZZ RI "Solidarność" i Kazimierz Chorzępa w imieniu Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.
Pozostałe odznaczenia wręczone zostaną w Ustrzykach Dolnych dla następujących osób: Wieńczysław Nowacki, Wiesław Procyk, Marian Pałasz, Paweł Jakubiec, Jan Wojtowicz, Kazimierz Kołodziński, Adam Król, Waldemar Mikołowicz oraz pośmiertnie Franciszek Łysyganicz i Józef Stachura.Odczytano listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Prezesa IPN Jarosława Szarka. Uchwalono rezolucję skierowaną do Prezydenta RP i Premiera RP, która została przekazana adresatom za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, którą poniżej publikujemy:

Rzeszów, 19 luty 2017r.

Pan Prezydent RP - Andrzej Duda
Pani Beata Szydło – Premier RP
za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

REZOLUCJA

My, organizatorzy i uczestnicy strajków rolników z 1981/82 roku oraz sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, wyrażamy niepokój wobec braku ustawowych rozwiązań, dotyczących uregulowania statusu gospodarstwa rodzinnego, gdyż tego unormowania w naszym prawie w dalszym ciągu nie ma, co w sytuacji wyrażenia zgody na podpisanie umowy CETA, narusza suwerenność Narodu.
Znaczenie ziemi i gospodarstwa rodzinnego, jako kapitału narodowego, sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano podstawy prawa cywilistycznego, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z tej fundamentalnej dla każdego państwa zasady, wyprowadzane są wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne strategie związane z działalnością gospodarczą o charakterze rolniczym (przetwórstwo) i pozarolniczym, np. bogactwami naturalnymi.
W tym miejscu stwierdzić należy, że niezrozumiała polityka poprzednich rządów RP, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, doprowadziła do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych oraz sprzedaży za bezcen ponad 8400 strategicznych zakładów, w pierwszej kolejności obcym.
Podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko – Ustrzyckie z 1981 roku wyznaczyły kierunek polskiej polityki rolnej, albowiem gwarantowały:
1. Ustawowe wzmocnienie nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej (Dział I, pkt 1 Porozumienia Rzeszowskiego).
2. Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin poprzez podwyższanie najniższych świadczeń emerytalno – rentowych, a nie wieku emerytalnego (Dział IV).
3. Uzgadnianie stanowisk i rozwiązywanie innych wyłaniających się problemów w dialogu (Dz. VIII).
W tej sytuacji, brak konstytucyjnych i ustawowych gwarancji dot. gospodarstwa rodzinnego zapobiegających likwidacji gospodarstw indywidualnych, traktujemy jako łamanie litery i ducha Porozumień.
Ponadto, złamaniem zapisów Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich jest pomijanie opinii społecznej w istotnych dla Państwa i Narodu Polskiego sprawach, a mianowicie:
- rozwoju innowacyjnej gospodarki poprzez uchwalenia ustawy o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii energii wód geotermalnych oraz gorących skał,
- wstrzymania inwestycji budowy wielkoprzemysłowych farm wiatrowych, które nadal w istotny sposób ograniczają prawo dysponowania własnością ziemi rolniczej, na terenach wiejskich,
- doprecyzowania przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych, w tym wytwarzania żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi oraz zniesienie błędnych przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, prowadzących do likwidacji małych zakładów rolno-spożywczych
Jednocześnie, stwierdzamy, że ustawowa obrona gospodarstw rodzinnych, polskiej ziemi i lasów oraz bogactw naturalnych, jest gwarancją niezależności i suwerenności Państwa i Narodu Polskiego.
Podpisali:

- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Prezes Kazimierz Chorzępa
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi – Wieńczysław Nowacki
- Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich – Katarzyna Bielańska
- Przymierze Narodu Polskiego – Prof. dr hab Ryszard Henryk Kozłowski
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”
- NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Wielkopolska – Ryszard Majewski
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski – Stanisław Majdański
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo – Chrześcijańskie „Ojcowizna” - Leszek Murzyn

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

SPOTKANIA OPŁATKOWE "OJCOWIZNY"
W RZESZOWIE I POZNANIU

"Ojcowizna" RP zaprasza na śpiewanie kolęd i spotkania opłatkowe, które odbędą się :
- W Rzeszowie w najbliższą niedzielę 08 stycznia 2017r. w sali duszpasterstwa przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Krakowskiej 18, po Mszy Św. o godz. 11.30 - wspólnie z uczestnikami strajków chłopskich w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych z lat 1981 - 82
- W Poznaniu w najbliższy poniedziałek 09 stycznia 2017r. w sali konferencyjnej Zarządu Giełdy Rolno-Ogrodniczej przy ul. Franowo 1 - wspólnie z członkami NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska.

WESOŁYCH ŚWIĄT I DOSIEGO ROKU 2017

"Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence".
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016 "Ojcowizna" składa
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2017 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.


POMNIK Ks.Abp IGNACEGO TOKARCZUKA W RZESZOWIE

W Rzeszowie odbyło się spotkanie Ordynariusza Rzeszowskiego Ks.Bp Jana Wątroby z przedstawicielami Komitetu Budowy Pomnika Ks.Abp Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie. Omówiono szczegóły tej inicjatywy. Przedstawiciele komitetu poinformowali o przygotowywanych obchodach XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w dniach 16-19 lutego 2017r. w Rzeszowie oraz w dniu 19 marca 2017r. w Ustrzykach Dolnych.

KONFERENCJA O ARCYBISKUPIE TOKARCZUKU
STALOWA WOLA 25.10.16r.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) od 1966 roku był biskupem przemyskim, a od 1991 arcybiskupem. Zainicjował w diecezji budowę ponad 400 kościołów. W grudniu 1980 i styczniu 1981 poparł i czynnie wspierał strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie zakończone podpisaniem Porozumień Rzeszowsko Ustrzyckich 20 lutego 1981r. W stanie wojennym wspierał utworzenie Duszpasterstwa Rolników oraz konspiracyjny Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, a w ostatnich latach życia wspomagał Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP.
25 października 2016 w Auli im.„Solidarności” na Filii KUL w Stalowej Woli odbyła się sesja „Abp Ignacy Tokarczuk - człowiek, kapłan, patriota”.
Referat główny wygłosił ks.Bp Edward Frankowski (biskup-senior diecezji sandomierskiej), który przybliżył postać "biskupa niezłomnego", jako swojego nauczyciela i przyjaciela. "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk to była wyjątkowa osoba. Wiele mu zawdzięczam. Przede wszystkim to, iż mi zaufał, był bardzo zainteresowany całą moją działalnością duszpasterską. Zaufał mi także, gdy tworzyliśmy "Solidarność". Ksiądz arcybiskup Tokarczuk cieszył się wielkim autorytetem. Był człowiekiem mocnego charakteru i wrogiem socjalistycznego systemu. Mówił nam wprost :"Kto im uwierzył, już został oszukany".
Podczas konferencji zaprezentowano dwie książki poświęcone ks.abp Ignacemu Tokarczukowi. pierwsza p.t. "Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem" to zapis wspomnień arcybiskupa z lat 1918-1976 w opracowaniu ks. Józefa Wołczańskiego. Druga p.t "Non omnis moriar - Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach" to 86 relacji duchownych i świeckich przygotowana przez Mariusza Krzysztofińskiego i wydana przez IPN w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyła delegacja "Ojcowizny", w imieniu której głos zabrał Wieńczysław Nowacki - współorganizator strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie i sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w 1981-82, przybliżając osobiste kontakty i współpracę z ks. abp Tokarczukiem na przestrzeni lat 1979-2012.

DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 2016r. PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA: "RODZINNE GOSPODARSTWO ROLNE WINNO BYĆ PODSTAWĄ USTROJU ROLNEGO W POLSCE"

Głównym punktem ogólnopolskich dożynek 2016 była Msza Św.sprawowana na jasnogórskim szczycie z udziałem 50 tys. rolników i ich rodzin.Przewodniczył jej Prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak. W dziękczynieniu za plony udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. "Przybyłem tutaj, aby podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad naszą Ojczyzną, za opiekę nad wami, za kolejne plony, które przynoszą naszemu państwu i naszemu społeczeństwu polscy rolnicy" - powiedział Prezydent i zapewnił, że "Chylę czoła przed polskimi rolnikami, którzy walczyli w 1980 i 81 roku o prawa rolników i założyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". W tym roku obchodzicie 35 - lecie Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, które wtedy zaczęły budowę nowej Polski. Zaczęliście i potem walczyliście w podziemiu, w czarnych latach stanu wojennego i później przed 1989 rokiem. Ta Polska dzisiejsza jest także Polską dzięki Waszej walce, która nieustannie trwa." i dalej "Na zakończenie chcę jedno zapowiedzieć : Otóż Panie Ministrze, chciałbym żebyśmy w naszej działalności dla polskich rolników teraz skupili się na rzeczy niezwykle istotnej, zapisanej w naszej Konstytucji, a mianowicie na rodzinnym gospodarstwie rolnym. Chciałbym,aby to rodzinne gospodarstwo rolne było "oczkiem w głowie" obecnej władzy - i polskiego rządu i polskiego parlamentu, a także i mnie Prezydenta Rzeczpospolitej. To rodzinne gospodarstwo rolne będące podstawą naszego ustroju rolnego, wymaga wsparcia na różnych płaszczyznach".
Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników czyli Jasnogórskie Dożynki, to święto dziękczynienia Bogu za plony. Pielgrzymka Rolników rozpoczęła się na Jasnej Górze już w sobotę, 03 września, o godz. 19.00 Mszą Świętą i Apelem w Bazylice Jasnogórskiej, której przewodniczył ks. Bp Edward Białogłowski - Delegat Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Rolników z udziałem Sekretarza KEP ks. Prałata Stanisława Sojki. Homilię wygłosił ks. Henryk Wejman ze Szczecina. Następnie uczestnicy pielgrzymki czuwali na modlitwie przez całą noc, aż do Sumy Dożynkowej.
W uroczystościach na Jasnej Górze wzięła udział delegacja krajowych władz Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w składzie : Wieńczysław Nowacki, Alina Dyląg, Janina Piekarz, Kazimierz Leśniak, Zdzisław Leśniak, Jan Józef Cynk i Halina Sowińska-Winiarska, którzy w trakcie Mszy Św. Dożynkowej w dniu 4 września 2016r. wręczyli chleb, jako dar ołtarza Prymasowi Polski Wojciechowi Polakowi oraz bochny chleba Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i Ministrowi Rolnictwa - Krzysztofowi Jurgielowi, jako dar dożynkowy od Stronnictwa Ludowego"Ojcowizna" RP.

POGRZEB INKI I ZAGOŃCZYKA

Nareszcie mogliśmy pożegnać bohaterów. W dniu 28.08.16r. w Gdańsku odbył się państwowy pogrzeb sanitariuszki Danuty Siedzikówny "Inki" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" - dowódcy V Wileńskiej Brygady AK, zamordowanych przez komunistów w 1946r. Niech spoczywają w pokoju ! Cześc Im i Chwała !
Oddając bowiem życie dla dobra wspólnej sprawy - ojczyźnie, zyskali nieprzemijającą sławę i najwspanialszy pomnik - nie ten grobowiec, w którym spoczywają, lecz ludzka pamięc ! Grobem sławnych wyklętych jest cała nasza ziemia, sławę ich głoszą nie tylko napisy na grobach, w ich ojczystym kraju, ale też na obczyźnie żyje o nich pamięc, nie pisana na pomniku, lecz w ludzkich sercach. Naśladujmy więc tych bohaterów !

PANIE WOJEWODO, GDZIE TA "DOBRA ZMIANA" ???

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Zarząd Wielkopolski oraz Stowarzyszenie "Stop wiatrakom w Wielkopolsce" wystosowały list otwarty do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna następującej treści :

Zawiódł nas Pan, Panie Wojewodo, bo wszyscy mieszkańcy z okolicznych miejscowości powiatu średzkiego, tam gdzie są zaplanowane elektrownie wiatrowe mieli tylko w Panu nadzieję, że zablokuje tę inwestycję.
Z niedowierzaniem przyjęli wiadomość o podpisaniu przez Pana i utrzymaniu w mocy pozwolenia na budowę tych elektrowni w Gminie Dominowo - mówiąc : "jak to mógł zrobić nasz Wojewoda, który został wybrany z PIS, partii na która głosowaliśmy i pokładaliśmy wielkie nadzieje - że, wreszcie zapanuje ta sprawiedliwość i normalność"
Mieszkańcy zaufali w lipcu ubiegłego roku kancelarii prawnej Dariuszowi Szymczakowi z PIS, który był pełnomocnikiem naszego stowarzyszenia, a ostatnio doradcą Pana Wojewody, miał nam pomagać prawnie i nas reprezentować przed organami administracyjnymi i sądowymi, odwołał się tylko od decyzji środowiskowej i miał złożyć skargę do WSA w Poznaniu, ale już tego nie zrobił, bo został członkiem rady nadzorczej firmy powiązanej z energetyką.
W dniu 24 czerwca b.r. do Pana gabinetu w Urzędzie Wojewódzkim osobiście złożyliśmy wniosek o wszczęcie z urzędu i zaskarżenie przez Pana Wojewodę uchwały Gminy Dominowo z dnia 09.09.2015r. dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego, który za poprzedniego Wojewodę był przyjęty z rażącym naruszeniem prawa.
Dnia 28 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z gmin Dominowo, Środa Wlkp. i Rychwał w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Celem spotkania była pomoc społeczności lokalnej przeciwstawiającej się budowie elektrowni wiatrowych w odległości 400 - 500 m od ich miejsc zamieszkania. Pozwolenia na budowę tych wiatraków zostały już wydane, mieszkańcy odwołali się do Wojewody, mając nadzieję, że Wojewoda zablokuje te inwestycje, bo przecież ma do tego takie uprawnienia.
Jesteśmy zawiedzeni postawą urzędników Urzędu Wojewódzkiego, bo część tych samych urzędników za poprzedniego Wojewodę Piotra Florka z PO, utrzymała w mocy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dominowo i gdy złożyliśmy wniosek o wszczęcie z urzędu i zaskarżenie, już przez swojego Wojewodę tego planu, odpowiedzieli nam że nie mają argumentów - według nas nie chcą przyznać się do błędów, które popełnili wcześniej.
Doradca Wojewody oświadczył, że "jeśli mieliby wybierać dobro społeczności lokalnej czy interes inwestora, to zawsze wybiorą to pierwsze".
Rozumieją nas, znają nasze argumenty, ubolewają że chcieliby nam pomóc, ale nie maja instrumentów - nie rozumiemy dlaczego powołują się na wybiórcze wyroki sądów :że strona w pozwoleniu na budowę są tylko właściciele działki, na której powstaje ta inwestycja i inwestor - a przecież są inne wyroki sądów, które mówią wręcz odwrotnie, np. SA/GD 421/12 z 17.10.2012, NSA z 18.02.1999r. - 244/97, II OSK 2560/12 - NSA z 20.03.2004, II OSK 644/10 - Lex 852306 itd.
Pominięcie stron w postępowaniu, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jest okolicznością uzasadniającą jego wznowienie. Może doprowadzić do zakwestionowania ostatecznego pozwolenia na budowę.
Ostatnio dotarły do nas informacje, że prawnicy inwestora zadziałali również w Urzędzie Wojewódzkim i przez to Wojewoda przyznał racje bogatemu inwestorowi zapominając o dobru społecznym o którym wspomina doradca Wojewody...
Inwestorem tej inwestycji na terenie gmin Dominowo i Środa Wlkp. jest spółka z o.o. WIND FIELD WIELKOPOLSKA z Warszawy z podejrzaną i nieczysta przeszłością, ma bowiem powiązania z politykami : byłym Ministrem Obrony Narodowej, prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Stanisławem Dobrzańskim z PSL, wpływowym doradcą byłego V-Ministra Skarbu Państwa Jana Burego i firmy z Cypru GEO RENEWABLES, której udziałowcem jest także były minister i prezes PLL LOT Piotr Siennicki. Firma ta ma zatrudnioną m.in. Kancelarię Prawną Lasocki z Warszawy, która w ubiegłym roku doradzała Ministerstwu Infrastruktury u byłego wiceministra Janusza Piechocińskiego z PSL. Jak widać rządzi tu polityka i pieniądze, za które można kupić wszystko, a my jako suweren jesteśmy bezsilni...
Mieszkańcy pytają nas : "co się stało z tym projektem ustawy odległościowej, która miała uchronić nas przed inwazją wiatraków, dlaczego wprowadzono poprawki, czyżby w Sejmie tez zadziałali inwestorzy, tak jak to się dzieje na szczeblu gminy i powiatu"...
Nie rozumiemy, ze to wybiórcze prawo ma służyć wyłącznie nieczystym interesom obcego inwestora, a społeczność lokalną pomija, mimo że zebrano tysiące podpisów i są tu właścicielami i zamieszkują swoje posiadłości od wielu lat - to nie maja prawa głosu...!!! Gdzie tu jest poszanowanie prawa własności !!!
...Nie jesteśmy przeciwni wiatrakom i chcemy, żeby była to naprawdę energia ekologiczna, a nie wytworzona kosztem mieszkańców. Nikt nie protestował, gdy na naszych gminach kilka sztuk wybudowano, ale wiatraki o połowę mniejsze, nie szkodliwe i nie uciązliwe dla mieszkańców. Ale ten obcy inwestor, wykorzystując luki w ustawie odległościowej, chce nam zafundować kolosy, które ze względu na szkodliwe oddziaływanie na ludzi, buduje się w krajach zachodnich w
morzu...
Wstrzymanie pozwolenia na budowę tych elektrowni wiatrowych, zmusiło by inwestora do wybudowania wiatraków w dalszej odległości od zabudowań mieszkalnych, zgodnie z nowa ustawą Hx10, bezpiecznych dla społeczności lokalnej.

Otrzymują do wiadomości :
- Premier RP Beata Szydło,
- Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk,
- Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

ROBERT TURSKI z BIESZCZADÓW KAWALER "KRZYŻA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" NIE ŻYJE

W dniu 8 lipca 2016r. zmarł Robert Turski z Bieszczadów (ojciec 3 dzieci), jeden z najmłodszych uczestników strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych w 1981/82 (kolporter komunikatów strajkowych), członek konspiracyjnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w latach 1983-89,
wydawca i drukarz nielegalnych pism "Bieszczadnik" i "Solidarność Rolników" w latach stanu wojennego.
Za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski odznaczony "Krzyżem Wolności i Solidarności". Pogrzeb odbędzie się w dniu 12 lipca 2016r. w rodzinnej wsi Chmiel, gmina Lutowiska o godz. 15.00.

ZABRAKŁO "KRZYŻY WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI"
DLA DZIAŁACZY "OJCOWIZNY" Z USTRZYK DOLNYCH

W dniu 17 kwietnia 2016r. na Konferencji w Ustrzykach Dolnych zorganizowanej przez "Ojcowiznę" RP w XXXV rocznicę strajków rolników zakończonych podpisaniem historycznych Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich zaplanowane było wręczenie odznaczeń państwowych "Krzyży Wolności i Solidarności" przyznanych przez Prezydenta RP na wniosek IPN dla 20 osób, w tym uczestników strajków z 1980/81 i sygnatariuszy Porozumień. Do wręczenia odznaczeń z przyczyn technicznych jednak nie doszło, albowiem do Ustrzyk Dolnych nie dotarł reprezentant Prezydenta RP, ani przedstawiciel Prezesa IPN. Do Komitetu Organizacyjnego natomiast list przysłał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który w całości publikujemy poniżej.

Warszawa, 17 kwietnia 2016r.

Drodzy uczestnicy Konferencji w Ustrzykach Dolnych !

Na trudnej drodze do wolności do wolności naszej Ojczyzny, wywalczonej pod sztandarami ,, Solidarności", chłopi polscy zapisali piękne karty, które nie mogą być zapomniane przez obecne i następne pokolenia Polaków. Dlatego z wielkim uznaniem odnoszę się do wszelkich starań oraz inicjatyw służących upamiętnianiu wydarzeń sprzed 35 lat, kiedy to zdesperowani, ale jakże odważni rolnicy Podkarpacia przystąpili do strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych podpisaniem historycznych porozumień z władzami PRL. Przekazuję serdeczne pozdrowienia uczestnikom rocznicowych obchodów, zwłaszcza zasłużonym działaczom niezależnego ruchu chłopskiego, uczestnikom strajków i sygnatariuszom Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich.
Przeciwko komunistycznej władzy wystąpili chłopi, niezależni gospodarze, których miłość do ziemi oraz przywiązanie do religii katolickiej należały do podstawowych wartości cenionych przez wieki. Rządy sprawowane w Polsce, w imieniu Kremla , walczyły z tymi wartościami zaciekle przy użyciu całego aparatu represji. Strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie wpisały się w walkę ,,Solidarności" o wolną i sprawiedliwą Polskę postulatami, o których trzeba pamiętać. Dominowały żądania równych praw dla rolników i mieszkańców miast , poprawy bytu materialnego rodzin rolniczych oraz zagwarantowania trwałej własności ziemi. W tamtejszej rzeczywistości na szczególny podziw zasługują postulaty dotyczące wolności religii i Kościoła, objętego zakazem budowania nowych świątyń, opieki duszpasterskiej w wojsku i więzieniach.
Opór strajkujących chłopów, nieustępliwe, zorganizowane działania niezależnego ruchu ludowego zmusiły władze PRL do podpisania niechcianych porozumień. W tej walce nie byłoby zwycięstwa bez potężnego wsparcia duszpasterzy naszego Kościoła, na czele z niezłomnym arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem.
Podczas rocznicowych uroczystości zostaną wręczone Krzyże Wolności i Solidarności, przyznane przez Prezydenta RP. Serdecznie gratuluję odznaczonym osobom, tym których zasługi na rzecz suwerenności Polski zostały w ten sposób docenione.
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie Komitetowi XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich. Z powodu licznych obowiązków służbowych nie mogę przybyć do Ustrzyk Dolnych . Podpisał:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel

DEKLARACJA WSPÓŁDZIAŁANIA UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH I NARODOWYCH
Poznań, 9 kwiecień 2016r.

W obecnej sytuacji, 1050 rocznicy Chrztu Polski, nasza Ojczyzna potrzebuje aktywnego udziału katolików świeckich w życiu publicznym, ludzi czystego sumienia i prawego serca, którzy swoją patriotyczną postawą udowodnią, że Naród Polski nie zginął.
Tylko tacy ludzie są w stanie zorganizować się do kolejnego wysiłku w pracy dla dobra wspólnego Narodu i Państwa Polskiego.
Propozycja współdziałania odnosi się do związków zawodowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, partii i stronnictw o rodowodzie ludowym, patriotycznym i narodowym, a nade wszystko do obywateli, którzy maja na uwadze dobro Polski.
Apelujemy o jedność działania, współpracę programową i organizacyjną do wyłonienia reprezentacji Narodu w ponownych wyborach samorządowych i parlamentarnych i odbudowanie siły politycznej wywodzącej się z tradycji ludzi kochających polską wieś i z niej czerpiących swój rodowód.
Niech miarą zaangażowania w dzisiejszą rzeczywistość będą słowa Wincentego Witosa, że w najtrudniejszych czasach polska wieś zachowała trzy nadrzędne dla naszej Ojczyzny wartości: wiarę, ziemię i narodowość.
Wierzymy w głęboki sens deklarowanej współpracy, albowiem działając wspólnie możemy odnieść sukces. W sztafecie pokoleń dziś my i organizacje, które reprezentujemy podejmują trud starań o Wolną Polskę i bierzemy za to pełną odpowiedzialność.
Jednocześnie udzielamy pełnego poparcia Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i Rządowi Premier Beaty Szydło. Doceniając wysiłki ustawowych rozwiązań dotyczących wstrzymania wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych obcokrajowcom, zwracamy uwagę na potrzebę ustawowej regulacji dotyczącej ustroju rolnego, poprzez uchwalenie ustawy o gospodarstwie rodzinnym.
Ponadto, proponujemy projekt budowy innowacyjnej gospodarki w Wielkopolsce, opartej na odnawialnych zasobach energii wód geotermalnych oraz gorących skał, a nie na projekcie szkodliwej eksploatacji węgla brunatnego, bądź kosztownej energii jądrowej, albowiem niezależność energetyczna państwa, to też suwerenność.
Podpisali:
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Wieńczysław Nowacki
- Przymierze Narodu Polskiego - Prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski
- NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska - Ryszard Majewski
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka" - Leszek Musiał
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Zbigniew Gała
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny - Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie - Leszek Murzyn
- Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy - Janusz Szczęsny
- Stowarzyszenie "Stop wiatrakom w Wielkopolsce" - Magdalena Wróblewska
- Redakcja Wolna - Polska - Zbigniew Rutkowski
- Stowarzyszenie Pomocy Eksmisyjnej - Robert Popiółkowski
- Polska Patriotyczna - Zdzisław Jankowski
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Ojczyzna"RP - Obrona Konieczna - Piotr Trznadel
- Wielkopolski Związek Ogrodników - Stefan Sytlak
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" - Józef Juszkiewicz.

"KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" DLA DZIAŁACZY "OJCOWIZNY"RP
Konferencja w Poznaniu, 9 kwiecień 2016r.

W dniu 9 kwietnia 2016r. z inicjatywy "Ojcowizny" RP oraz "Solidarności" Rolników Indywidualnych Wielkopolska i Stowarzyszenia KOPZ "Placówka"odbyła się Konferencja, na której Prezes IPN Łukasz Kamiński wręczył odznaczenia państwowe "Krzyże Wolności i Solidarności" przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.
Na wniosek poparty przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP odznaczeni zostali : Genowefa Magdziarz i Leszek Dąbrowski z Gminy Oborniki Wlkp., Maciej Małecki i Lech Zięta z Gminy Kórnik, Andrzej Michalszczak z Gminy Zbąszyń, Zbigniew Gała z Gminy Krobia i Bogdan Lipowicz z Poznania. Odznaczenia przyznane dla Ryszarda Majewskiego, Dionizego Adamczyka i Edwarda Fingera wręczone zostaną w innym terminie.
W części konferencyjnej listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego przedstawił Ryszard Majewski. Następnie referaty wygłosili :
- Wieńczysław Nowacki - "Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie i co z tego wynikło",
- Gabriel Janowski - Początki tworzenia się i organizowania NSZZ RI "Solidarność",
- Prof. dr hab. inż.Ryszard Henryk Kozłowski - "Niezależność energetyczna państwa, to też suwerenność",
- Przemysław Zwiernik (IPN) - "SB, a Solidarność Rolnicza w Wielkopolsce, w dokumentach IPN"
Konferencja poprzedzona została Mszą Św. w intencji rolników i suwerennej Ojczyzny w kościele P.w. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry w Poznaniu, w trakcie której wystąpił chór "Castellum Cantas" z Kórnika. Następnie przy dźwiękach młodzieżowej orkiestry dętej im. J.Zielińskiego ze Śremu odbył się przemarsz ponad 200 uczestników uroczystości przez centrum Poznania i składanie kwiatów pod pomnikami : Ofiar Smoleńska 2010r., Poznańskiego Czerwca 1956 oraz Żołnierzy Niezłomnych.Konferencja odbyła się w 35 rocznicę Zjazdu Zjednoczeniowego związków rolniczych w Poznaniu w 1981r., który zapoczątkował powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Konferencja zakończyła się ogłoszeniem deklaracji współpracy ugrupowań patriotycznych i narodowych podpisanej przez 15 organizacji. (tekst powyżej).

Adres do kontaktów :
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Zarząd Wielkopolski
60-743 Poznań, ul. Limanowskiego 7 lok.4, tel. 513 283 345

UCHWAŁY II KONGRESU STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP
Rzeszów 20-21 lutego 2016r.

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA, PREMIERA, SEJMU I SENATU RP
z okazji XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 1981-2016
POLSKA MOŻE BYĆ POTĘGĄ GOSPODARCZĄ
Streszczenie projektu
prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Henryka Kozłowskiego

Aby wypełnić powyższy postulat muszą być spełnione następujące warunki:
- Stworzyć własną energetykę, przetwarzającą energię taniej niż pozyskiwanie jej z importu, z własnych zasobów węgla lub w oparciu o energetykę jądrową (obecne zadłużenie wyklucza takie inwestycje). Wykorzysta własny potencjał zasobowy i intelektualny do stworzenia nowoczesnej gospodarki. Zmieni panujące tendencje do planowania odgórnego na planowanie oddolne, co wyzwoli inicjatywę społeczną. Przygotowuje wariantowe plany zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz rozwoju kulturowego Polski.
- Parlament Polski powinien, w jak najszybszym czasie, zająć się problematyką odnawialnych zasobów energii i uchwalić odpowiednią ustawę o racjonalnym ich wykorzystaniu zgodnie z potrzebami społecznymi. Wbrew utartym poglądom, stosowanym przez ,,pseudospecjalistówR
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..