STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

POŻEGNANIE ŚP. PROF. JANA SZYSZKO

Pogrzeb Prof. Jana Szyszko odbędzie się w dniu 16.10.2019r. (środa) o godz. 11.00 w Warszawie - Starej Miłośnie, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i będzie miał charakter państwowy.
Podczas Mszy Św. zostanie odczytany testament zmarłego.
Jan Szyszko urodził się w 1944r. w Starej Miłośnie. Był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych i autorem ponad 100 publikacji naukowych o tematyce zasobów przyrodniczych i ekologicznych w Polsce. Był 4-krotnie ministrem leśnictwa, zasobów naturalnych i środowiska począwszy od 1997r.
Całe swoje życie poświęcił obronie polskich zasobów naturalnych, obronie polskiej racji stanu, wiary katolickiej i Kościoła. Za swoją postawę doświadczał wielu ataków, ale nigdy nie poddawał się i odważnie walczył o prawdę.
W lutym 2018r. po odwołaniu z funkcji ministra środowiska był gościem konferencji rocznicowej Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i Konstytucji Polskiej Wsi w Rzeszowie, jako członek komitetu honorowego przekazywał swoją wiedzę na temat niewykorzystywanych zasobów naturalnych w Polsce.
Zachowamy na zawsze w pamięci przyjaźń i życzliwość śp. Prof. do ludzi polskiej wsi, pól, łąk i lasów.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

OJCOWIZNA RP ZAREJESTROWAŁA KOMITET WYBORCZY
DO WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP 13 PAŹDZIERNIKA 2019r.

Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie uchwałą z dnia 19 sierpnia 2019r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Ojcowizna RP do wyborów parlamentarnych do Sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień 13 października 2019r. Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wieńczysław Nowacki, zaś pełnomocnikiem finansowym Mirosława Nowak. Tel. do kontaktów: 513 283 345

REZOLUCJA Z GRUSZOWA (MAŁOPOLSKA)
16 czerwca 2019r.

Uczestnicy Zjazdu "Ojcowizny" RP w Gruszowie, deklarują ścisłą współpracę zgromadzonych przedstawicieli stronnictw i organizacji w celu obrony i wzmocnienia naszej państwowości zbudowanej na wartościach chrześcijańskich. Obecnie najważniejszym zadaniem wszystkich Polaków rzeczywiste upodmiotowienie Narodu i Państwa Polskiego zarówno w Europie, jak i na świecie. Obywatele Polski potrzebują jeszcze większej reprezentacji w naszym parlamencie, która realnie będzie bronić ich interesów oraz konsekwentnie będzie budować ład społeczny odwołując się do tradycji patriotycznych oraz wartości absolutnych t.j. prawdy, sprawiedliwości i piękna.
Należy podjąć trud wypracowania i wprowadzenia w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której będzie jasno wyartykułowane odwołane oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej Narodu Polskiego.
Uczestnicy Zjazdu "Ojcowizny" w Gruszowie uważają, że należy ukonstytuować prawodawstwo w oparciu o prawo naturalne, które chronić będzie życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Uczestnicy Zjazdu domagają się również wspierania, sformułowania i uchwalenia ustaw gwarantujących suwerenny rozwój gospodarki, rolnictwa, edukacji i nauki polskiej. Należy również zagwarantować prawną ochronę rolnych gospodarstwom rodzinnym oraz wprowadzić realny zakaz wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom.
Uczestnicy Zjazdu stwierdzają również, ż upodmiotowienie gospodarki polskiej, wspieranie warstwy średniej społeczeństwa, przedsiębiorczości, a także realna ochrona rodziny oraz własności Polaków jest gwarantem stabilności, niezależności i bezpieczeństwa wszystkich obywateli Polski.
Uważamy, że należy uchwalić ustawę gwarantującą nadrzędność prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej. Podpisali :
- Wieńczysław Nowacki - Przewodniczący Rady Naczelnej SL "Ojcowizna" RP
- Leszek Murzyn - Prezes PFLCH "Ojcowizna",
- Stanisław Majdański - SL "Ojcowizna" RP,
- Romuald Zgrzywa - Prezes Stronnictwa "Piast",
- Jan Piwowarski - KOPZ "Placówka",
- Grzegorz Przybyło - Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
- Stanisław Superson - Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny
Rezolucja przyjęta została przez aklamację przez ponad 100 uczestników Zjazdu. Powołano nowych członków Zespołu Programowego d/s wyborów parlamentarnych 2019.
Podziękowanie za zaproszenie i najlepsze życzenia przysłał Prezydent RP Andrzej Duda i Prezes "Prawa i Sprawiedliwości" Jarosław Kaczyński, którego list odczytany został po zakończeniu mszy św. w Kościele w Gruszowie o następującej treści:

Pan Wieńczysław Nowacki
Przewodniczący Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP
Pan Leszek Murzyn
Prezes Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego "Ojcowizna"

Proszę przyjąć moje z głębi serca płynące podziękowania za życzliwą pamięć i zaproszenie na Zjazd "Ojcowizny" RP.
Niestety zmuszony jestem poinformować Pana Przewodniczącego i Pana Prezesa, iż wcześniej przyjęte zobowiązania oraz natłok bieżących obowiązków nie pozwalają mi na wzięcie udziału w tym spotkaniu przedstawicieli środowisk ludowo-narodowych.
Jednocześnie, pragnę życzyć Panom oraz pozostałym Uczestnikom Zjazdu wszystkiego, co najlepsze, w tym, udanych, satysfakcjonujących i owocnych obrad.
Łączę się w modlitwie w intencji zmarłych i żyjących Działaczy "Ojcowizny", w tym Jej Założyciela Romana Bartoszcze oraz Jej byłego Kapelana Śp. Księdza Kanonika Kazimierza Puchały.
Łączę wyrazy szacunku Jarosław Kaczyński

ZJAZD "OJCOWIZNY" RP W MAŁOPOLSCE

W dniu 16 czerwca 2019r. (niedziela) w Gruszowie k/Raciechowic (pow. myślenicki) odbył się zjazd przedstawicieli środowisk ludowo-narodowych z następującym porządkiem obrad :

11.00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Gruszowie.
12.00 - Złożenie kwiatów pod tablica pamiątkową Ś.p.Ks.Kan. Kazimierza Puchały byłego kapelana "Ojcowizny".
12.20 Rozpoczęcie zjazdu w sali budynku OSP Gruszów :
1.Powitanie uczestników zjazdu.
2.Personalistyczny wymiar ojcowizny - referat Leszka Murzyna,
3.Spotkanie i rozszerzenie Zespołu Programowego ds.wyborów parlamentarnych 2019.
4."Konstytucja Polskiej Wsi" programem ogólnonarodowym - wystąpienie Wieńczysława Nowackiego.
5.Dyskusja i wypowiedzi zaproszonych gości.

ZMARŁ PROF. ANTONI JAROSZ

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 3 maja 2019r. zmarł prof. dr hab.inż. Antoni Jarosz (lat 81) - polski naukowiec, ekonomista i polityk - założyciel i członek władz Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. Urodził się 01.09.1938r. w Rozborzu k/Przeworska. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1992r. W 1998r. był twórcą i budowniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Bł.ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i jej pierwszym rektorem w latach 1998-2005. Był wykładowcą wielu polskich wyższych uczelni, w tym KUL w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego. Autor 20 książek i ok.240 publikacji naukowych. Wielki patriota, syn polskiej wsi i przyjaciel Radia Maryja. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 11 maja 2019r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Rozborzu k/Przeworska, po czym doczesne szczątki odprowadzone zostały na cmentarz w Mirocinie i złożone w rodzinnym grobowcu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

LIST JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO DO "OJCOWIZNY" RP
w XXXVIII rocznicę Porozumień Rzeszowsko- Ustrzyckich
20 marca 2019r.

Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Organizatorzy Obchodów,
Szanowni Państwo!

Obchodząc tu, w tym historycznym miejscu, 38. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich siłą rzeczy przenosimy się myślą do tego pamiętnego poniedziałku, kiedy to grupa siedmiu śmiałków, w tym Pan Przewodniczący Wieńczysław Nowacki, weszła do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych i obwieściła zaskoczonemu naczelnikowi, że rozpoczyna okupację budynku. Akcja, jak wiemy, się powiodła i 6 stycznia protestujący powołali do życia Ogólnopolski Komitet Strajkowy Rolników. Równolegle, od 2 stycznia, trwał strajk robotniczo-rolniczy w Rzeszowie. Ducha oporu nie złamała interwencja funkcjonariuszy MO i SB, do której doszło 12 stycznia. Co prawda, władza odzyskała budynek, ale jedni strajkujący przenieśli się do siedziby Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Ustrzykach, inni zaś przyłączyli się do strajku w Rzeszowie.
Przy tej rocznicowej okoliczności trzeba też przypomnieć o wcześniejszych niezależnych inicjatywach-próbach powołania Komitetów Samoobrony Chłopów w Nowosielcach Kozickich i w Łowisku, stworzeniu czasopisma "Wieś rzeszowska" oraz o powstałych na fali Sierpnia '80 Federacji Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów i "Sejmiku Bieszczadzkiego".
Ustrzycki protest oraz sformułowane podczas niego postulaty tym różniły się od rzeszowskich, że dotyczyły przede wszystkim spraw o fundamentalnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Zapewne mało kto dziś w innych częściach Polski pamięta o łączącej się z nadużyciami i łamaniem praw człowieka polityce ówczesnej władzy w Bieszczadach, polegającej na wywłaszczaniu ziemi rolnej i przekazywaniu jej rządowym ośrodkom wypoczynkowo-łowieckim. Podczas tej operacji, będącej jednym z najbardziej wymownych świadectw degeneracji pezetpeerowskiej elity władzy z tamtych lat, dochodziło do przypadków bezwzględnego wysiedlania rolników oraz innych brutalnych nadużyć.
Podpisanie Porozumień było wówczas wielkim zwycięstwem, torującym drogę do osiągnięcia głównego celu niezależnego ruchu chłopskiego, jakim była własna reprezentacja związkowa.
Dziś wspominamy Bohaterów tej walki o naszą wolność, godność i sprawiedliwość oraz dziękujemy Im za ich odwagę, determinację i poświęcenie dla dobra wspólnego. Pamiętamy też i o tym, że Ich działalność, Ich przeciwstawianie się złu wymagało większej odwagi w tym sensie, że łatwiej i siłą rzeczy bezpieczniej było protestować w największych miastach, a dużo mniej trudniej we wsiach i w małych ośrodkach.
W tym rocznicowym dniu dziękujemy także wszystkim ludziom woli, którzy pielęgnowali i pielęgnują pamięć o ludziach i wydarzeniach, wykuwających wtedy naszą drogę do wolności i niezależności.
Na ręce Pana Przewodniczącego Wieńczysława Nowackiego oraz Pana Mariana Pałasza chciałbym przekazać gorące podziękowania Członkom Komitetu Organizacyjnego Obchodów XXXVIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich za pamięć i zaproszenie na dzisiejsze uroczystości. Niestety, wcześniej przyjęte zobowiązania nie pozwoliły mi na wspólną z Państwem modlitwę w intencji polskich rolników i niepodległej Ojczyzny.
Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia
Łączy wyrazy szacunku, Jarosław Kaczyński.

REZOLUCJA "OJCOWIZNY" Z USTRZYK DOLNYCH
W XXXVIII ROCZNICĘ POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
Ustrzyki Dolne, 24 marca 2019r.

Prezydent RP Andrzej Duda
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
Premier RP Mateusz Morawiecki

My, niżej podpisani, uczestnicy konferencji w dniu 24 marca 2019r. w Ustrzykach Dolnych w XXXVIII rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków okupacyjnych w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981r., wyrażamy podziękowanie Panu Premierowi RP za przyznanie medalu 100-lecia Niepodległości za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski, wręczonemu w dniu dzisiejszym na ręce Pana Wieńczysława Nowackiego - Przewodniczącego Rady Naczelnej "Ojcowizna" RP, a następnie przekazanemu, jako wotum społeczeństwu regionu Bieszczadów i mieszkańcom Ustrzyk Dolnych w kościele Św. Józefa.
Obecnie naród Polski zawierzył deklaracjom rządzących, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. Bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia i gospodarstwa rodzinne, w których obronie stawali nasi przodkowie, oddając krew i ryzykując życiem za Ojczyznę.
Jednocześnie podnosimy, że Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwdziałania zagrożeniom naszej niepodległości i suwerenności, koniecznym jest usankcjonowanie ustawowe statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Apelujemy do Pana Prezydenta RP, Pana Marszałka Sejmu RP i Pana Premiera RP o niezwłoczne wprowadzenie w życie ustawy o ustroju rolnym i gospodarstwie rodzinnym, aby te regulacje prawne zapoczątkowały proces praktycznych gwarancji zawartych w Konstytucji RP, określonych w art. 23, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości gospodarstwa rodzinnego w Polsce.
W tym zakresie apelujemy, również do władz RP, o zabezpieczenie stanu gospodarczego polskich rolników na fundamencie polskiego prawodawstwa, a nie w oparciu o dyrektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, albowiem żywność pochodzenia zagranicznego zdominowała rynek krajowy w handlu i w przetwórstwie.
Z naszej strony prezentujemy zapisy KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI, stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, jako programu działania w obronie polskiej ziemi i gospodarstw rodzinnych, celem zabezpieczenia dóbr przyszłych pokoleń naszych dzieci i wnuków, w naszej Ojczyźnie.
Podpisali:
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki
- Sygnatariusze i uczestnicy strajków z Ustrzyk Dolnych i Rzeszowa :
Kazimierz Chorzępa, Stanisław Majdański, Antoni Bała, Antoni Surdyka, Stanisław Superson, Kazimierz Leśniak, Jan Józef Cynk, Jerzy Jankowski, Władysław Moskalik, Michał Mikołajczak, Marian Pałasz, Poseł RP Bogdan Rzońca, Poseł RP Robert Majka, Krystyna Szkutnik, Janusz Szkutnik, Tadeusz Szymczakiewicz, Stanisław Łysyganicz, Agnieszka Oskarip, Stanisław Oskarip, Marek Faran, Wojciech Mantojfel, Władysław Wrona, Wiesław Kwiatkowski, Jan Kot, Franciszek Rokicki, Janusz Krupa, Marek Tenerowicz, Stanisław Szydło, Jan Juszczak, Anna Martyńska, Eugeniusz Martyński, Włodzimierz Krakowski, Jan Wojtowicz, Bogumiła Piotrowska, Zbigniew Piotrowski, Zbigniew Dobrowolski, Marian Bielański, Dariusz Wojciwechowski, Józef Mondel, Jan Skórka, Andrzej Turczynowicz, Jan Zdeb, Helena Zdeb, Paweł Bąk, Jan Ożóg, Józef Kotliński, Witold Kozioł, Mirosława Nowak


ZAPROSZENIE DO USTRZYK DOLNYCH
24 marca 2019r.

" Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość" Św. Jan Paweł II.

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
Metropolita Przemyski Ks. Abp. Adam Szal

ORGANIZATORZY

- Burmistrz Ustrzyk Dolnych
- Starosta Powiatu Ustrzyki Dolne
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
- Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich
- Komitet Organizacyjny XXXVIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich
mają zaszczyt zaprosić na
XXXVIII Rocznicę Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich w Ustrzykach Dolnych

PROGRAM:

24 marca 2019r. /niedziela/, godz. 11.30

1. Msza św. koncelebrowana w intencji polskich rolników i niepodległej ojczyzny w Kościele P.w. Św. Józefa w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 10 (godz. 11.30).
2. Przemarsz pod pomnik Niepodległości w Rynku i złożenie wieńców i wiązanek z udziałem młodzieży i pocztów sztandarowych szkół ponadpodstawowych z Ustrzyk Dln. (godz.13.00)
3. Konferencja XXXVIII rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich w miejscu strajku, sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1 (godz. 13.30).
4. Otwarcie konferencji i powitanie gości – Marian Pałasz, Wieńczysław Nowacki.
5. Wystąpienia przedstawicieli władz państwowych i samorządowych i odczytanie listów.
6. Koncert patriotyczny.
Przerwa na posiłek
7. Referaty programowe:
- Poseł RP Robert Majka "Dalsze losy transformacji ustrojowej w Polsce w sferze gospodarki i wolności słowa",
- Mgr. Janusz Szkutnik "Drogi do Niepodległości Polski.
- Wieńczysław Nowacki "Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie i Konstytucja Polskiej Wsi, jako kapitał ideowy o znaczeniu patriotycznym".
8. Dyskusja m.in. w sprawie inwestycji spalania drewna na węgiel i brykiet w Ustrzykach Dln.
9. Przyjęcie i podpisanie dokumentów końcowych.
Zakończenie (godz. 17.00)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Kazimierz Chorzępa, Zbigniew Frok, Jerzy Jankowski, Ks. Franciszek Kołodziej, Czesław Kot, Zbigniew Kuraś, Stanisław Majdański, Leszek Murzyn, Wieńczysław Nowacki (przewodniczący), Marian Pałasz, Henryk Suchora, Adam Sudoł, Stanisław Superson, Antoni Surdyka,Tadeusz Szymczakiewicz, Zbigniew Zieliński

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO – USTRZYCKICH :

Katarzyna Bielańska, Antoni Bała, Stefan Bigos, Kazimierz Chorzępa, /pełnomocnik/, Józef Czopik, Grzegorz Górniak, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Jan Pitera, Jarosław Śliwiński, Władysław Żabiński.

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8 -10, tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

KOMITET HONOROWY XXXVIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich i Budowy Pomnika Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie

1. Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-Przewodniczący Prezydium NSZZ RI "Solidarność" w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,
2. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
3. Jan Beszta - Borowski - Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR Białystok), b. Poseł RP, NSZZ RI "Solidarność" w latach 1981-95, rolnik, Uhowo, gm. Łapy,
4. Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
5. Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
6. Katarzyna Bielańska-Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Gm.Mogilany, Kraków,
7. Prof. dr hab. Aleksander Bobko - Senator RP, V-ce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
8. Prof. dr hab. Sylwester Czopek - JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
9. Jerzy Gnieciak - Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" woj. opolskiego, przedsiębiorca,
10. Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
11. Prof. Dr hab. inż Antoni Jarosz-założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,
12. Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,
13. Jan Karuś - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Rokietnica,
14. Ks. Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków Ustrzycko-Rzeszowskich w 1981r., Rzeszów,
15. Kazimierz Kołodziński - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, nauczyciel, Ustrzyki,
16. Maria Kopaczewska - Członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
17. Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara - Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
18. Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,
19. Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,
20. Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie,
21. Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp,
22. Ryszard Majewski - Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi "Placówka", inżynier - rolnik Goślinowo, gm. Gniezno,
23. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
24. Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,
25. Wiesław Procyk - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Ustrzyki Dln.,
26. Prof. dr hab. Paweł Soroka - Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,
27. Andrzej Stadnicki - OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,
28. Dr Jarosław Szarek - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,
29. Janusz Szkutnik - współorganizator strajków Ustrzycko-Rzeszowskich, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca", Rzeszów,
30. Prof. Dr hab. Jan Szyszko - Prezes Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Polski, Warszawa,
31. Inż. Karol Teliga - Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR), Warszawa

PATRONAT MEDIALNY:

- "Tygodnik - Poradnik Rolników", Warszawa,
- TVP Rzeszów,
- "Gazeta Bieszczadzka"- Ustrzyki Dolne

LIST JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO DO "OJCOWIZNY" RP
w XXXVIII rocznicę Porozumień Rzeszowsko- Ustrzyckich
z dnia 14 lutego 2019r.

Szanowni Państwo !

Podpisanie porozumień w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych było niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach walki polskiej wsi o wolność, godność i należne jej prawa.
Wieńczyło ono trwające prawie dwa miesiąc strajki chłopskie. Zawarte w nich zostały ustalenia dotyczące takich zagadnień, jak gospodarka ziemią, inwestycje rolnicze i zaopatrzenie rolnictwa, ceny produktów rolnych, skup i kontraktacja, sprawy socjalne wsi, administracja gmin oraz szkolnictwo i religia. Warto pamiętać, że w tym ostatnim dziale poruszone zostały, między innymi, takie ogólnonarodowe sprawy, jak kwestia prawdy historycznej w nauczaniu historii, wydawania pozwoleń na budowę obiektów sakralnych odzwierciedlających potrzeby wiernych, zwiększenia nakładów pism katolickich, zapewnienia opieki duszpasterskiej w wojsku, czy nie utrudniania praktyk religijnych dzieciom przebywającym na koloniach.
Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie były też istotnym etapem w dążeniu do oficjalnego uznania przez komunistyczne władze autentycznego chłopskiego ruchu związkowego. Niemniej na rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych musieliśmy czekać do 12 maja, a czas oddzielający te dwa wydarzenia był okresem intensywnym, obfitującym w dramatyczne momenty, jak kryzys bydgoski oraz związany z nim strajk ostrzegawczy i przygotowania do strajku generalnego.
Szanowni państwo !
Dzisiejsza rocznica jest wspaniałą okazją do podziękowania Uczestnikom protestów w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie, a także innym działaczom chłopskim, którzy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zeszłego wieku walczyli o prawo wsi do życia w wolności światopoglądowej i ekonomicznej. Pozwólcie państwo, że złożę te wyrazy wdzięczności na ręce otwierających te obrady Weteranów strajków ustrzycko-rzeszowskich Panom Kazimierzowi Chorzępie oraz Wieńczysławowi Nowackiemu.
Widniejące w programie wystąpienie Pana Senatora Aleksandra Bobko poświęcone Śp. Antoniemu Kopaczewskiemu, współorganizatorowi rzeszowskiego protestu i sygnatariuszowi porozumień, skłania nas do takiej oto smutnej refleksji : ileż to zasłużonych dla sprawy wolności, niepodległości i polskiej wsi, nieustraszonych, wspaniałych działaczy niezależnego ruchu chłopskiego nie ma już wśród nas. Roman Bartoszcze, Piotr Baumgart, Henryk Bąk, Stanisław Chrobak, Witold Hatka, Stanisław Janisz, Jan Kozłowski, Janusz Rożek, Józef Ślisz, Józef Teliga, Roman Wierzbicki - to tylko niektórzy z Nich. Lista Tych, którzy odeszli, musi być niestety, boleśnie dłuższa. Osobno pozwolę sobie wymienić Piotra Bartoszcze, najprawdopodobniej skrytobójczo zamordowanego przez SB w stanie wojennym. Cześć Ich pamięci !
Szanowni państwo !
Cieszę się bardzo, że tak systematycznie podtrzymujecie Państwo pamięć o wydarzeniach sprzed 38 lat. Strajki w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie, cała działalność niezależnego ruchu chłopskiego wraz z ofiarnością i poświęceniem jego działaczy torowały nam drogę do wolności. Świat, a z nim wieś i życie na niej, bardzo się od tamtych pamiętnych dni zmieniły. W pewnym sensie są one nie do poznania. Ale z pewnością dwie rzeczy pozostają bez zmian : miłość rolnika do ziemi i to, że stanowi ona - by odwołać się do cytowanych przez organizatorów dzisiejszej konferencji słów Świętego Jana Pawła II - "mocny filar, na którym opiera się narodowa tożsamość". I chciałbym Państwu życzyć, by tak już pozostało.
Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia.
Łączę wyrazy szacunku Jarosław Kaczyński


REZOLUCJA Z RZESZOWA W XXXVIII ROCZNICĘ POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH 17 LUTEGO 2019r.

Pan Andrzej Duda - Prezydent RP
Pan Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP
Pan Mateusz Morawiecki - Premier RP
za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie


My, organizatorzy i uczestnicy strajków rolników z lat 1980/81 oraz sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, wyrażamy niepokój wobec braku konstytucyjnych rozwiązań, dotyczących uregulowania statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego, gdyż tego unormowania w polskim prawodawstwie w dalszym ciągu brakuje, co w sytuacji narastających protestów rolników, staje się problemem zasadniczym.
Dyskryminacja polskich rolników w Unii Europejskiej jest bardzo wyraźna, podczas gdy Niemcy dostają 344 euro na hektar ziemi, polscy rolnicy otrzymują 190 euro, a przecież składka członkowska roczna na rzecz UE obciąża nas kwotą 70 mld PLN. Unia Europejska popełnia więc karygodny błąd, ograniczając produkcję rolniczą i likwidując powoli swoje rolnictwo. Ta polityka jest bardzo niebezpieczna, albowiem ma aktualnie zasadniczy wpływ na nasze tradycyjne polskie rolnictwo, którego fundamentem jest rodzinne gospodarstwo rolne.
W tym miejscu stwierdzić należy, że niezrozumiała polityka poprzednich rządów na przestrzeni ostatnich lat, doprowadziła do likwidacji ponad 800 tysięcy gospodarstw rolnych oraz sprzedaży za bezcen ponad 8400 strategicznych zakładów, w pierwszej kolejności obcym.
Podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie z 1981 roku wyznaczyły kierunek polskiej polityki rolnej, albowiem gwarantowały :
1.Ustawowe wzmocnienie nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej (Dział I, pkt 1 Porozumienia Rzeszowskiego),
2.Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin poprzez podwyższanie najniższych świadczeń emerytalno – rentowych, a nie wieku emerytalnego (Dział IV),
3.Uzgadnianie stanowisk i rozwiązywanie innych wyłaniających się problemów w dialogu (Dz. VIII).
W tej sytuacji, brak konstytucyjnych zmian gwarantujących trwałość polskich gospodarstw rodzinnych oraz brak ustawowych regulacji dot. opłacalności wytwarzania żywności, co w istotny sposób zapobiegałoby likwidacji małych i średnich gospodarstw rolnych, traktujemy jako łamanie litery i ducha Porozumień.
Ponadto, złamaniem zapisów Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich jest pomijanie stanowiska legalnie działających związków zawodowych i organizacji rolników w istotnych sprawach, a mianowicie :
- zmian Konstytucji RP w celu uznania rolnego gospodarstwa rodzinnego za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej, w tym zapisów zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom,
- ochronę krajowego rynku żywności, przed nadmiernym napływem z zagranicy, wątpliwej jakości produktów przetwórstwa mięsnego i owoców miękkich (malin z Ukrainy) oraz zmianę błędnych przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, które doprowadziły do likwidacji rodzimych zakładów i przetwórni rolno-spożywczych,
- rozwoju innowacyjnej gospodarki, poprzez uchwalenie narodowego programu racjonalnego wykorzystania polskich zasobów przyrodniczych, w tym odnawialnych źródeł energii geotermalnej i gorących skał.
Jednocześnie, stwierdzamy, że konstytucyjna obrona polskich gospodarstw rodzinnych i polskiej ziemi i lasów oraz bogactw naturalnych, jest gwarancją niezależności i suwerenności Państwa i Narodu Polskiego. Podpisali:
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki
- Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich – Kazimierz Chorzępa
- Przymierze Narodu Polskiego – Prof. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski – Stanisław Majdański
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo – Chrześcijańskie „Ojcowizna” - Leszek Murzyn
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów – Przewodniczący Grzegorz Przybyło

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
tel. kom. 513283345, e-mail : slojcowizna@wp.pl


UPAMIĘTNIENIE ŚMIERCI PIOTRA BARTOSZCZE - INOWROCŁAW
10 LUTY 2O19 ROK.

Program:
godz.10.00 - Radłówek
Złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym śmierć Piotra Bartoszcze,
godz.11.00 - Inowrocław
Kościół p.w. Świętego Ducha, ul. Jagiellońska 2, Msza Święta w intencji Piotra Bartoszcze
godz.12.30 - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14
- Wykład Edmunda Mikołajczaka pt."Niepodległość nie jest dana raz na zawsze" - Prezentacja książki Wojciecha Gonery pt."Niezależny chłopski ruch związkowy na Kujawach Zachodnich(1980-1989)".
-Oficjalna prezentacja nowych wydawnictw Poczty Polskiej - karty okolicznościowej i spersonalizowanego znaczka pocztowego
GRUSZÓW K/RACIECHOWIC WOJ.MAŁOPOLSKIE
10 luty 2019 rok (niedziela), godz.15.00
W Kościele Parafialnym p.w. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji: ŚP. Piotra i Romana Bartoszcze oraz Ks. kan. Kazimierza Puchały.


WESOŁYCH ŚWIĄT I DOSIEGO ROKU 2019

"Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence".
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2018 "Ojcowizna" RP składa
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2019 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.

"OJCOWIZNA" RP W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018R.

Komitet Wyborczy Ojcowizna RP wystawił kandydatów na radnych w następujących województwach i gminach (dane niepełne):
1.Podkarpacie:
-gmina Sieniawa-radni i burmistrz Jerzy Brzyski,
-gmina Sokołów Młp.-radni, w tym Czesław Kot,
-gmina Olszanica-radni, w tym Marian Pałasz.
2.Opolskie:
-gmina Popielów-radni, w tym Janina Piekarz.
3.Dolnośląskie:
-gmina Dobromierz-radni, w tym Andrzej Litwin.
4.Małopolskie:
-powiat Myślenice (Paweł Murzyn),
-gmina Wiśniowa-radni.
5.Wielkopolskie:
-gmina Włoszakowice-radni
6.Świętokrzyskie-radni.
7.Lubelskie-radni.
8.Kujawsko-Pomorskie-radni.

Ponadto, w wyborach do Powiatów i Sejmików Wojewódzkich kandydują członkowie "Ojcowizny" RP z list Prawo i Sprawiedliwość (Stanisław Majdański), Wolni i Solidarni (Jarosław Śliwiński), Kukiz'15 (Leszek Murzyn).

Apelujemy o głosowanie na Naszych kandydatów!!!

KONFERENCJA DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
W SOKOŁOWIE MŁP. K/RZESZOWA W DNIU 23 WRZEŚNIA 2018r.

Patronat Honorowy :
Krajowy Duszpasterz Rolników Ks.Bp Edward Białogłowski

Organizatorzy:
- Krajowe Duszpasterstwo Rolników,
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sokołowie Młp.,
- Komisja d/s Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na konferencję
naukowo-historyczną z okazji 35-rocznicy Duszpasterstwa Rolników
w Sokołowie Młp. k/Rzeszowa

Program konferencji - 23 września 2018r., godz.11.00
1. Msza św. w Kościele pw.Św.Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp.
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg.
Homilię wygłosi Ks. Andrzej Sołtys.
2. Przemarsz ze sztandarami do Domu Kultury w Sokołowie Mlp.
3.Otwarcie konferencji i powitanie gości - Kazimierz Chorzepa,
Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta w Sokolowie Mlp.
4. Referaty programowe :
- Ks.prof. Henryk Borcz - "Geneza duszpasterstwa rolników od 1982r.",
- Sędzia Trybunału Stanu Robert Majka - "Konsekwencje formuły Gen. Kiszczaka z 31.08.1988r.",
- Mgr. Marcin Bukała (IPN -Rzeszów) - "Stosunek Gen. Kiszczaka do Duszpasterstwa Rolników",
- Wspomnienia i świadectwa organizatorów i uczestników Duszpasterstwa Rolników - Ks. Jerzy Ślisz, Ks. Jan Szaro, Ks. Adam Dararz, Ks. Jerzy Jakubiec, Kazimierz Chorzępa, Roman Sroka, Czesław Kot,
- Wieńczysław Nowacki - "Powołanie Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników i oddziaływanie na Duszpasterstwo Rolników.
5. Posiłek dla wszystkich.

Komitet Organizacyjny :
Ks. Prof.Henryk Borcz, Kazimierz Chorzępa (przewodniczący), Zofia Kossak, Czesław Kot, Ks. Jerzy Ślisz, Roman Sroka, Ks. Jan Szaro, Stanisław Superson, Ks. Adam Dararz, Antoni Bala, Ks. Jerzyn Uchman, Jarosław Śliwiński, Antoni Surdyka

Komitet Honorowy :
- Ks. Bp Edward Białogłowski,
- Katarzyna Bielańska - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,
- Prof. Adam Biela - KUL Lublin,
- Ks. Franciszek Kołodziej,
- Janusz Szkutnik - historyk, współorganizator strajków 1980-81r.,
- Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej w Łowisku,
- Józef Bolko - NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność",
- Ks. Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie,
- Maria Szofer - Duszpasterstwo Rolników w Sokołowie Młp.,
- Ks. Zygmunt Mularski,
- Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Geotermia,
- Ks. Jerzy Jakubiec,
- Krzysztof Kamiński - dziennikarz,
- Wieńczysław Nowacki - członek władz krajowych Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników,
- Zbigniew Zieliński - Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP

Adres do korespondencji :
Trzebuska 91, 36-050 Sokołów Młp., Tel. 17 7725604

KOMITET WYBORCZY OJCOWIZNA RP DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018r. ZAREJESTROWANY W PKW W W-WIE

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP do wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października 2018r. został zarejestrowany uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie
z dnia 03 września b.r., po uchyleniu przez Sąd Najwyższy w Warszawie
poprzedniej uchwały PKW z dnia 27.08.18r. odmawiającej przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych gmin, radnych powiatów i radnych sejmików wojewódzkich oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. PKW w Warszawie wydając błędną uchwałę, pozbawiła bezkarnie Komitet Wyborczy Ojcowizna RP szans w kampanii wyborczej do wyborów samorządowych w 2018r., co ma ogromne znaczenie polityczne w starciu z lewicowo-liberalnym ugrupowaniem ludowym (PSL) w elektoracie wiejskim.
Pełnomocnik wyborczy KW Ojcowizna RP Wieńczysław Nowacki skutecznie złożył skargę do Sądu Najwyższego w Warszawie i Ojcowizna RP nie została całkowicie wyeliminowana z wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r.

POGRZEB STEFANA ŻEBROWSKIEGO
10 sierpnia 2018r. w Warszawie,
godz. 13.30 w kościele Św. Katarzyny (Służew)

W dniu 17 lipca 2018r. zmarł Stefan Żebrowski (lat 95) - doradca i członek Komitetu Honorowego Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, Senior Ruchu Ludowego, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Korbońskiego ostatniego Delegata Rządu RP na Uchodźstwie (marzec - czerwiec 1945), powstaniec warszawski 1944r., działacz ZMW - "Wici", w 1989r. wziął udział w reaktywowaniu Mikołajczykowskiego PSL w Wilanowie.Odznaczony Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i odznaką Batalionów Chłopskich. Absolwent SGH w Warszawie i asystent na Politechnice Warszawskiej. Pogrzeb odbył się w dniu 10 sierpnia 2018r. w kościele Św. Katarzyny na Służewie w Warszawie. Dobrze zasłużył się Polsce. Cześć Jego pamięci. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci !

MAREK KUCHCIŃSKI I MAREK JUREK
DO UCZESTNIKÓW ZJAZDU DO WITOSA
Wierzchosławice, 17 czerwca 2017r.

Listy do uczestników Zjazdu do Witosa wystosowali :
MAREK KUCHCIŃSKI Marszałek Sejmu RP napisał m.in.
"Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Zjazd do Witosa. W jubileuszowym roku 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości trudno pominąć wielkiego patriotę, działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczpospolitej Polskiej oraz niezrównanego orędownika sprawy chłopskiej - Wincentego Witosa...Nieustannie podkreślał, że chłopi też są ważną częścią polskiego społeczeństwa oraz współtwórcami odrodzonej Ojczyzny, że przysługują im prawa należne każdemu człowiekowi. Dał polskiemu rolnikowi to, co najcenniejsze - godność oraz wiarę we własne możliwości. Ta wiara, a także przywiązanie do patriotycznych wartości przez pokolenia były pielęgnowane i przekazywane przez ojca na syna".
MAREK JUREK Poseł do Parlamentu Europejskiego, napisał m.in.
"Wincent Witos pisał o polskich chłopach, że zachowali "w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa". Równocześnie mówił jak bardzo chłopi obawiali się powrotu Polski, która we wspomnieniach wielu łączyła się z "pańszczyzną i szlachecką niewolą". Jak można połączyć te dwie wypowiedzi ? W jednej pobrzmiewa echo przekonania, że chłopi w Polsce są "odwiecznym narodem", w drugiej olbrzymi żal do przywódczych kulturotwórczych elit narodowych...Bez wątpienia zasługą Wincentego Witosa i politycznego ruchu ludowego było odbudowanie Rzeczypospolitej 1918 jako państwa wszystkich stanów. Nie tylko ziemiaństwa i inteligencji, ale wszystkich. To przekonanie o niezbędnym nakazie solidarności narodowej premier Rządu Obrony Narodowej wyraził w najbardziej dramatycznym momencie, na procesie brzeskim...Ponad wszelką władzą zawsze jest Bóg, u podstaw dobra wspólnego każdego narodu - sprawiedliwość, szczególnie wobec najsłabszych: oczekujących na urodzenie, chorych, opuszczonych, starych. Polscy chłopi przez wieki byli takimi najsłabszymi w narodzie, choć jednocześnie byli fundamentem wiary i obrony Ojczyzny. Dziś ciągle bronią jej suwerenności i ładu moralnego. Niech Bóg Wam błogosławi, niech błogosławi wszystkie stany Rzeczpospolitej"

ZJAZD ŚRODOWISK CHŁOPSKICH
W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

REZOLUCJA
Wierzchosławice, 17 czerwca 2018r.

Uczestnicy Zjazdu Chłopskiego w Wierzchosławicach, rodzinnej miejscowości Premiera Rządu Obrony Narodowej
Wincentego Witosa, w 100-tną rocznicę odzyskania państwowości (umownie nazwaną niepodległością) przez Naród Polski, deklarują ścisłą współpracę zgromadzonych stronnictw i organizacji.
Obecnie najważniejszym zadaniem wszystkich Polaków jest upodmiotowienie Narodu i Państwa Polskiego, zarówno w Europie, jak i w świecie. Obywatele Polski potrzebują reprezentacji na wszystkich szczeblach władzy, która realnie będzie bronić ich interesów oraz konsekwentnie będzie budować ład społeczny, odwołując się do tradycji patriotycznych i narodowych, t.j.prawdy, sprawiedliwości i piękna. Należy podjąć trud wypracowania i wprowadzenia w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której będzie jasno wyrażone odwołanie oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej Narodu Polskiego.
Wszyscy uczestnicy Zjazdu Chłopskiego w Wierzchosławicach uważają, że należy ukonstytuować prawodawstwo, które chronić będzie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestnicy Zjazdu domagają się również uchwalenia ustaw gwarantujących suwerenny rozwój gospodarki, rolnictwa, edukacji i nauki polskiej. Należy zagwarantować prawną ochronę rolnym gospodarstwom rodzinnym oraz wprowadzić realny zakaz wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Uczestnicy Zjazdu Chłopskiego stwierdzają również, że upodmiotowienie gospodarki polskiej, ochrona prawna rodziny oraz zapewnienie własności prywatnej jest gwarantem stabilności, niezależności i bezpieczeństwa wszystkich obywateli Polski.
Wszyscy uczestnicy Zjazdu Chłopskiego zwracają się do obecnych parlamentarzystów o uchwalenie ustawy gwarantującej nadrzędność prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej.
Apelujemy, również do władz Rzeczpospolitej Polskiej o rehabilitację Premiera Wincentego Witosa i pozostałych Posłów skazanych w procesie brzeskim, którzy do tej pory nie zostali uniewinnieni.
Podpisali:
- Leszek Murzyn, Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo - Chrześcijańskie "Ojcowizna",
- Wieńczysław Nowacki, Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP,
- Piotr Boroń, Prawica Rzeczpospolitej,
- Jan Piwowarski, Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka",
- Zdzisław Podkański, Stronnictwo "Piast",
- Janina Piekarz, Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi,
- Tadeusz Nowak, Wspólnota Nowosądecka,
- Stanisław Szota, Polskie Rodziny Razem,
- Janusz Rusak, "Solidarność" Nauczycielska,
- Władysław Motyka, Związek Podhalan,
- Grzegorz Przybyło, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Adres do kontaktu:
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, tel. kom. 513 283 345

LIST PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY DO "OJCOWIZNY"RP

Szanowni Państwo!
Obchodzimy w tym roku 37 rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, które doprowadziły do zarejestrowania rolniczej "Solidarności". Wspominamy udział rolników w walce o wolną i suwerenną Polskę, w której zagwarantowane są prawa i swobody obywatelskie. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie kończyły trwający ponad półtora miesiąca strajk rolników i były-obok porozumień gdańskich, szczecińskich i jastrzębskich-przełomowymi aktami w relacjach Polaków z komunistyczną władzą. Regulowały wiele kwestii ważnych dla mieszkańców polskiej wsi, wśród nich gwarancje własności i prawa do dziedziczenia, rozwój sieci wiejskich szkół i przedszkoli, prawo do praktyk religijnych i budowy kościołów. Ich podpisanie było jasnym sygnałem, że z głosem polskich chłopów trzeba się liczyć, że jest to głos ważny, którego nie wolno lekceważyć.
Wynegocjowanie porozumień stało się możliwe dzięki zaangażowaniu wielu środowisk i przedstawicieli rolników z różnych regionów Polski. Jedność i solidarna postawa mieszkańców wsi były zwycięstwem Polaków nad komunistycznym systemem kłamstwa i przemocy. Na nic zdała się brutalna interwencja milicji w Ustrzykach Dolnych, na nic zdały się plany usunięcia siłą rolników okupujących Dom Kolejarza w Rzeszowie. Zwyciężył duch solidarności, pragnienie samostanowienia i gotowość wzięcia odpowiedzialności za polskie sprawy. Wytrwałość protestujących, masowość protestów i wsparcie ich przez działaczy z całej Polski sprawiły, że postulaty polskich rolników i rolniczej "Solidarności" musiały zostać uwzględnione.
Obchodzimy w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji przywołujemy postacie twórców niepodległego państwa polskiego oraz idee, jakie im przyświecały. Jedną z nich było stworzenie państwa, które będzie ojczyzną wszystkich Polaków, domem i przestrzenią, gdzie mogą żyć i rozwijać się ludzie różnych środowisk i zawodów, różnego wyznania i pochodzenia. W tym wielkim projekcie, jakim była II Rzeczpospolita, szczególna rola przypadła mieszkańcom polskiej wsi. Jej znamienity przedstawiciel, gospodarz w podtarnowskich Wierzchosławicach, jeden z ojców niepodległości-Wincenty Witos-był trzykrotnie premierem rządu. Wielu innych podejmowało działalność społeczną, służyło w Siłach Zbrojnych, tworzyło samorząd terytorialny. Podczas II wojny światowej polska wieś była jednym z głównych frontów walki z niemiecką i sowiecką okupacją, terenem działań konspiracyjnych, schronieniem dla partyzantów, a cały ten czas-źródłem zaopatrzenia w żywność dla zagrożonych głodem polskich miast. W latach powojennych polscy rolnicy stawili opór przymusowej kolektywizacji i obronili prawo własności ziemi-spółdzielnie, narzucone w październiku 1956 roku, obejmowały tylko 11 procent gruntów rolnych. Dzięki sile i determinacji, wierze i mocnym fundamentom wartości polska wieś zachowała swój obywatelski charakter i pozostała przestrzenią, w której nie udało się złamać ducha wolności. O tym świadczy również historia porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
Dziś, w rocznicę tamtych wydarzeń, spoglądamy w przyszłość i myślimy o tym, jak zapewnić mieszkańcom obszarów wiejskich najlepsze warunki do pracy i podnieść jakość ich życia. Zrównoważony rozwój, wyrównywanie szans, dbanie o infrastrukturę w każdym zakątku naszego kraju, w każdym powiecie i w każdej gminie-to warunki budowy nowoczesnej Polski. To przesłanie, z którym zwracam się do Państwa podczas tegorocznych obchodów. W szczególny sposób pragnę pozdrowić uczestników rocznicowej konferencji, życząc udanych obrad i ciekawych dyskusji, a nade wszystko owocnej debaty w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla polskiej wsi. Niech dzisiejsza rocznica służy przede wszystkim wskazywaniu źródeł wspólnotowej energii, która zapewni nam wszystkim pomyślną przyszłość.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda

LIST PREMIERA RP MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Szanowni Państwo,
w rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oddajemy hołd rolnikom-bohaterom strajku okupacyjnego. Pamiętamy o historycznym znaczeniu czwartych po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju, porozumień społecznych lat 1980-81, ale też pierwszych, w którym na taką skalę podjęto sprawy polskiej wsi.
Trzydzieści siedem lat temu rolnicy Ziemi Rzeszowskiej mieli odwagę przeciwstawić się komunistycznemu zniewoleniu. Pomimo działań SB i prób rozbicia oporu w 47-dniowym strajku wzięło udział kilka tysięcy osób. Wspierała ich "Solidarność" i duchowieństwo z ówczesnym ordynariuszem przemyskim arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem.
Dziś pamiętamy, że strajki w Rzeszowie i Ustrzykach były nieustępliwą walką o prawo do zrzeszania się rolników. Walka o legalizację działalności związkowej. Wielkim tej sprawy orędownikiem był prymas kardynał Stefan Wyszyński, który 2 lutego w Gnieźnie podkreślał: "Zwlekanie z przyznawaniem ludności rolniczej prawa do zrzeszania się, tak jak ona tego chce, jest nierozumne, więcej-jest przeciwne prawu przyrodzonemu i prawu własnemu tego wielkiego żywiciela naszego narodu, jakim jest ludność rolnicza.(...)".
Strajk w Rzeszowie i Ustrzykach był apelem o dostrzeżenie problemów polskiej wsi, apelem o przywrócenie praw i godności jej mieszkańców. Postulaty porozumień zawierały prawa polskich rolników od lat łamane przez komunizm. Były wśród nich gwarancja nienaruszalności chłopskiej własności wraz z prawem do dziedziczenia i zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi. I chociaż niemożliwe okazało się zagwarantowanie rolnikom prawa do tworzenia związku zawodowego, porozumienia oznaczały zapowiedź jego uznania. NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych zarejestrowano 12 maja 1981 roku.
Dziś, gdy sięgamy pamięcią do wydarzeń z lutego 1981 roku, dziękujemy bohaterom tamtych dni. Wyrażamy naszą wdzięczność i szacunek wobec ludzi, którzy nie wahali się podjąć ryzyka w imię prawdy i godności. Szczególnie tutaj, w Rzeszowie, musimy podkreślić ogromny wkład rolników tej ziemi w walkę o wolność i powstanie pierwszej legalnej organizacji związkowej rolników indywidualnych. Dostrzegając historyczna wagę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich musimy zadbać, by wiedza o historycznym znaczeniu tych ustaleń stała się powszechna.
Ale oprócz nakazu pamięci o historii sprzeciwu wobec komunistycznego zniewolenia, jesteśmy winni bohaterom Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej, czy wreszcie Solidarności Rolników Indywidualnych odbudowanie tego, co straciliśmy w wyniku komunizmu. Walka strajkujących rolników jest dla nas wielkim zobowiązaniem, by chronić bogactwo polskiej wsi, by pamiętać, że ta część Polski jest absolutnie niezbędna i kluczowa dla normalnego funkcjonowania całego kraju. Dlatego jako rząd będziemy bronić polskiej ziemi przed wyzbyciem się jej, będziemy mądrze zabiegać o interesy polskich rolników w Unii Europejskiej.
Dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce, którą wywalczyły pokolenia naszych przodków, mamy obowiązek budować lepszą, sprawiedliwą i zasobną Ojczyznę. Mamy wielką szansę naszą gospodarkę prowadzić w ten sposób, by dawała godną pracę i jak najlepsze życie polskim rodzinom. Dziękuję wszystkim rolnikom za współuczestnictwo w tym procesie, za przechowanie wspaniałej wartości polskiego patriotyzmu. Dziękuję Państwu za to wszystko, co robicie, za Państwa aktywność i zaangażowanie, za to, że razem budujemy lepszą Polskę.
Z wyrazami szacunku
Mateusz Morawiecki

WYSTĄPIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP MARKA KUCHCIŃSKIEGO

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Tegoroczne uroczystości mają szczególny wymiar, przypadają bowiem w 100-lecie urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Arcybiskupa, który naszą Podkarpacką Ziemię mocno umiłował, a nas jej mieszkańców - wspierał nie tylko w opozycyjnych działaniach, lecz także w walce o prawa należne każdemu człowiekowi. Uczył czym jest bezkompromisowa postawa, determinacja i sprzeciw wobec reżimowych zakazów. jego słowa i przykładne czyny napawały siłą oraz męstwem, a przede wszystkim budziły pragnienie wolności. Pragnienie tak wielkie, że mieszkańcy lokalnych społeczności - razem otwarcie wystąpili komunistycznej władzy. Choć za protesty groziły bolesne represje, to strajkujący nie ulegli presji aparatu bezpieczeństwa. Lekceważeni przez lata rolnicy indywidualni, ku zaskoczeniu rządzących, okazali się wytrwałą i nieustępliwą opozycją. Solidarnie walczyli o godność, prawa do wolności sumienia oraz poszanowanie własności, a także o lepszą przyszłość. Ta niezłomna walka zakończyła się zwycięstwem, podpisaniem dokumentów, które przeszły do historii jako Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie.
W rocznicę wydarzeń sprzed 37 lat, pragnę słowa uznania skierować do wszystkich, którzy wówczas z determinacją walczyli o zachowanie polskich i katolickich wartości, którzy mieli odwagę upomnieć się o suwerenną Polskę, o szacunek dla ciężkiej rolniczej pracy.
Dziękuję organizatorom obchodów za kultywowanie historycznej pamięci, a także upowszechnianie wiedzy o bohaterach przełomowych wydarzeń prowadzących naszą Ojczyznę ku wolności i niepodległości.
Z wyrazami szacunku
Marek Kuchciński


"OJCOWIZNA" RP POWOŁAŁA ZESPÓŁ
D/S WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018

Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP powołała Zespół d/s wyborów samorządowych 2018 w następującym składzie : Wieńczysław Nowacki, Leszek Murzyn, Stanisław Majdański. Celem działania Zespołu jest prowadzenie rozmów i negocjacji z innymi ugrupowaniami o charakterze patriotycznym, narodowym i ludowym w sprawach programowych i organizacyjnych do wystawienia jednej listy kandydatów w wyborach samorządowych w 2018r. we wszystkich okręgach wyborczych w Polsce do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkich w Polsce.

ZBIGNIEW GAŁA ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

W Wigilię Bożego Narodzenia zmarł Zbigniew Gała z Krobii w Wielkopolsce, jeden z liderów wielkopolskich protestów przeciwko antypolskiej polityce rolnej. W roku 1981 wspierał strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, a następnie zakładał pierwsze koła NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w regionie leszczyńskim. W latach 1986-89 był członkiem konspiracyjnej organizacji Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników działając w ramach Wielkopolskiego Komitetu Oporu Rolników, a następnie aktywnie działał w legalnym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W ostatnich latach, jako członek Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi wsławił się organizacją kilkutysięcznych manifestacji rolników wielkopolskich przeciwko lokalizacji kopalni węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce oraz demonstracjach w obronie polskiej ziemi przed wyprzedażą obcokrajowcom.
W 2016 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem "Wolności i Solidarności" za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 27 grudnia w Krobii k/Leszna i zgromadziły ponad 500 osób (154 intencje pogrzebowe). Po Mszy św. w kościele p.w. św. Mikołaja w ostatnim pożegnaniu na cmentarzu wystąpili m.in. Michał Grabianka redaktor "Radia Maryja" i Wieńczysław Nowacki w imieniu SL "Ojcowizna" RP. Odszedł niezłomny obrońca polskiej wsi i godności pracy rolnika, wierny Bogu i Ojczyźnie. Cześć Jego pamięci !REZOLUCJA "OJCOWIZNY" Z KRASICZYNA K/PRZEMYŚLA

Szanowny Pan Prezydent RP Andrzej Duda
Szanowny Pan Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
Szanowny Pan Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
Szanowny Pan Premier RP Mateusz Morawiecki
Szanowni Panowie Parlamentarzyści

REZOLUCJA
W związku z zagrożeniem dla suwerenności bytu Rzeczpospolitej Polskiej, jakim była ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego i wnikające z niej obecne konsekwencje, polegające na bezprzykładnym ataku władz Unii Europejskiej, na demokratycznie wybrane przedstawicielstwo Narodu i Państwa Polskiego, apelujemy gorąco do władz naszego państwa o poczynienie odpowiednich kroków w celu ustawowego wzmocnienia, na gruncie prawa krajowego, pozycji Sejmu RP i Senatu RP, z przyjęciem i ustanowieniem nadrzędności prawa polskiego nad prawem unijnym w nowej Konstytucji RP.
Utrzymanie ciężko wywalczonej suwerenności naszej Ojczyzny, jest dla nas sprawą najważniejszą, której zniszczyć nie mogą żadne traktaty.
O swoje suwerenne prawa upomnieli się ostatnio Brytyjczycy i my mamy obowiązek żądać tego samego, co czynimy w 35 rocznicę powołania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i utworzenia Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie.
Niech wreszcie, również za przykładem Polski, zapanuje w Europie prawdziwa demokracja, z poszanowaniem katolickiej tożsamości Narodu, a nie biurokratyczny dyktat.
Z wyrazami należnego szacunku : Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP i uczestnicy konferencji w Krasiczynie k/Przemyśla (56 podpisów).

OGÓLNOPOLSKI KOMITET OPORU ROLNIKÓW - 35 ROCZNICA
Kraków, 5.10.2017r. Konferencja "O wolną wieś i wolną Polskę"

Celem konferencji było przypomnienie działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników – najważniejszej konspiracyjnej organizacji polskiej wsi i środowisk rolniczych, powstałej po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Rolników Indywidualnych"Solidarność".
OKOR zainaugurował swą działalność 35 lat temu, 15 sierpnia 1982 r., podczas tajnego spotkania na terenie parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie. Oprócz inicjatora spotkania, Józefa Teligi, kierownictwo komitetu tworzyli Józef Baran oraz Wieńczysław Nowacki.
Głównym celem działania OKOR było dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. W deklaracji programowej nie tylko stwierdzano, że istnieje potrzeba tworzenia niezależnego ruchu ludowego, ale też wzywano wszystkich Polaków do stosowania wobec władzy biernego i czynnego oporu, zachęcano do organizowania pomocy charytatywnej i pomocy w pracach polowych dla rodzin osób internowanych i uwięzionych, nawoływano do poparcia solidarności robotniczej, poprzez podejmowanie wspólnych akcji protestacyjnych, drukowanie i kolportowanie ulotek, zbiórkę funduszy oraz tworzenie struktury organizacyjnej ruchu oporu wobec systemu komunistycznego celem jego obalenia.
OKOR prowadził aktywną działalność konspiracyjną, wydawał dwa pisma o zasięgu ogólnopolskim, t.j. „Solidarność Rolników” oraz „Żywią i Bronią”, a także kilka pism regionalnych. Współpracował z podziemną „Solidarnością”, organizował pielgrzymki na Jasną Górę, wyjazdy na spotkania z Janem Pawłem II podczas pielgrzymek do Polski.
OKOR zawarł też porozumienia o współpracy z Solidarnością Walczącą, Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”, a później także z Grupą Polityczną „Samostanowienie” i "Obóz". W myśl zawartych porozumień wszystkie cztery organizacje miały stać się podstawą do zbudowania szerszej płaszczyzny nurty niepodległościowego.
Mimo znacznego dorobku i ważnego miejsca na mapie opozycji lat 80 OKOR pozostaje w cieniu innych organizacji, jego historia nie jest powszechnie znana. Przygotowana przez krakowski IPN konferencja ma za zadanie przypomnieć historię i działaczy rolniczej konspiracji.
Konferencję otworzył dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
W pierwszej części konferencji referat na temat powstania i działalności OKOR w prasie podziemnej i materiałach Służby Bezpieczeństwa wygłosił Andrzej W. Kaczorowski, który przypomniał o sprawie operacyjnego rozpracowania o kryptonimie "Gryzonie" powołanej celem rozpracowania kierownictwa OKOR przez Gen. Płatka na poziomie MSW w Warszawie Dep. IV. Natomiast o współpracy OKOR z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” mówił Andrzej Malik. Z kolei dr Antoni Kura w swoim referacie omówił stanowisko Kościoła wobec pracy ludzkiej na roli w kontekście spotkania św. Jana Pawła II z rolnikami w Tarnowie 10 czerwca 1987 r.
Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom szczegółowym, związanym z działalnością OKOR w wybranych regionach kraju. Dr Mateusz Szpytma mówił o opozycji na wsi krakowskiej, natomiast o rolniczej „Solidarności” w województwie przemyskim opowiedział Artur Brożyniak, w regionie świętokrzyskim – dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, a na Lubelszczyźnie – dr hab. Eugeniusz Wilkowski. Natomiast Wojciech Gonera przedstawił działania SB wobec rodziny Bartoszcze w regionie bydgoskim.
W ostatniej, trzeciej część konferencji, głos zabrali czołowi działacze OKOR. Panel dyskusyjny z udziałem Józefa Barana, Piotra Hlebowicza, Wieńczysława Nowackiego i Janusza Szkutnika poprowadził dr Mateusz Szpytma, po czym odbyła się dyskusja plenarna, w której wypowiadali się działacze OKOR i Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.

LUDWIK PEŁKA ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ
W WIEKU 103 LATA

W dniu 27 września 2017r. w wieku 103 lat zmarł Ludwik Pełka ostatni członek Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego. Żołnierz Wojska Polskiego w latach 1930-32 oraz Armii Krajowej i więzień obozów koncentracyjnych w latach 1944-45, represjonowany przez UB i SB w okresie panowania rządów komunistycznych. Uczestnik strajków chłopskich w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych w latach 1980-81, działacz NSZZ RI"Solidarność" i członek konspiracyjnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Założyciel i członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. Za działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Polski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym w 2008r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sokołowie Młp.w sanktuarium Jana Chrzciciela w dniu 29 września 2017r. Cześć Jego Pamięci !

NIE ŻYJE WALDEMAR MIKOŁOWICZ

W dniu 31 lipca 2017 r. w Jarosławiu zmarł, po długotrwałej chorobie, Waldemar Mikołowicz, członek założyciel Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP i członek Rady Naczelnej. W latach 1980 - 81 zastępca Antoniego Kopaczewskiego w zarządzie regionu rzeszowskiego NSZZ "Solidarność", oraz aktywny uczestnik strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych podpisaniem Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w lutym 1981r. Aresztowany w stanie wojennym za działalność na rzecz podziemnej "Solidarność" od 1983r. był członkiem konspiracyjnej organizacji pod nazwą Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników oraz współpracował z Solidarnością Walczącą. Za działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Polski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009r. oraz Krzyżem "Wolności i Solidarności" przez Prezydenta Andrzeja Dudę w 2017r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 03 lipca 2017r. w Jarosławiu. Cześć Jego pamięci !

ZMARŁ JERZY DĘGA CZŁONEK RADY NACZELNEJ SL "OJCOWIZNA" RP

W dniu 16 czerwca 2017r. zmarł niespodziewanie Jerzy Dęga założyciel i członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" z Charłupii Małej K/ Sieradza w woj. łódzkim. Działacz "Solidarności" Rolników Indywidualnych od 1981r., współpracował z konspiracyjnym Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników kolportując ulotki i prasę podziemną wydawnictw "Solidarności Rolników" i "Żywią i Bronią" na terenie woj. łódzkiego i sieradzkiego w latach 1986-89. Uczestnik obchodów Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich (członek komitetu honorowego), organizator protestów w obronie polskiej ziemi oraz założyciel koła Radia Maryja, radny Gminy, wieloletni przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" woj. łódzkiego. 13 maja 2016r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla suwerenności i niepodległości Polski przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Potrafił łączyć ludzi poprzez działalność związkową w "Solidarności" RI i polityczną w "Ojcowiźnie". Będzie nam Go brakowało ! Rodzinie składamy wyrazy współczucia! Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej w Charłupii Małej w dniu 20 czerwca 2017r. Cześć Jego pamięci !

PREMIER BEATA SZYDŁO DO "OJCOWIZNY" RP
USTRZYKI DOLNE, DNIA 23 KWIETNIA 2017r.

Organizatorzy i uczestnicy obchodów XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Szanowni Państwo!
Nasz kraj wyrósł z rąk polskiego rolnika i przywiązania do ziemi. Dzisiejsze obchody XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich są tego symbolicznym świadectwem i hołdem dla zasłużonych naszej Ojczyźnie. Z refleksją i szacunkiem wspominamy odwagę i patriotyczną postawę rolników, którzy po pięćdziesięciu dniach strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych doprowadzili do porozumień z ówczesną władzą. Ich o godność rolników i polskiej wsi była wielkim krokiem na drodze do Polski solidarnej i suwerennej.
Bohaterowie tamtych dni zasłużyli na wdzięczność nas wszystkich. Chylimy dzisiaj czoła przed sygnatariuszami porozumień, uczestnikami protestów, twórcami wydawnictw podziemnych oraz wszystkimi zaangażowanymi w tworzenie i działalność niezależnego solidarnościowego ruchu chłopskiego. Polska o Was pamięta, czego dowodem są przyznawane dzisiaj odznaczenia - Krzyże Wolności i Solidarności. To dla Was hołd i podziękowanie ze strony Polaków żyjących dziś w wolnej Ojczyźnie.
Dzisiejsze uroczystości są także okazją, by przypomnieć o wielkiej roli duchownych, na czele z ówczesnym Ordynariuszem Diecezji Przemyskiej, Arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem. Posługa duszpasterska pełniona przez niezłomnych kapłanów pomogła przetrwać trudy strajku okupacyjnego i dawała nadzieję, że polskie umiłowanie wolności zwycięży.
Szanowni Państwo, porozumienia sprzed 36 lat przyczyniły się do odmiany życia rolników i polskiej wsi. Wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń i pielęgnującym ich dzieło składam wyrazy szacunku i uznania. Jesteście wzorem postawy obywatelskiej, a Wasza aktywność dowodzi że wspólnymi siłami można wiele osiągnąć.
Wszystkich zebranych na dzisiejszych uroczystościach zapewniam o mojej pamięci i proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień.
Łączę wyrazy szacunku
Beata Szydło

"KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" DLA DZIAŁACZY
"OJCOWIZNY" W USTRZYKACH DOLNYCH, 23 KWIETNIA 2017r.

Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył 15 osobom "Krzyże Wolności i Solidarności" przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działaność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski w XXXVI rocznicę strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie.
Odznaczeni zostali : Jerzy Bromski, Augustyn Czubocha, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Władysław Gazda, Zofia Gazda, Paweł Jakubiec, Adam Król, Waldemar Mikołowicz, Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Wiesław Procyk, Andrzej Turczynowicz, Jan Wojtowicz oraz pośmiertnie Franciszek Łysyganicz (odebrała żona Waleria Łysyganicz) i Józef Stachura (odebrała Władysława Stachura).
Konferencję, która odbyła się w miejscu strajki w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych poprzedziła Msza Św. w kościele p.w. Św. Jórefa, której przewodniczył Ks.Prałat Kazimierz Kaczor z Haczowa, wieloletni duszpasterz rolników Archidiecezji Przemyskiej.
Lis
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..