STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

LESZEK MURZYN NIE ŻYJE

W dniu 13 grudnia 2021r. zmarł Leszek Murzyn, nauczyciel, poseł Sejmu RP dwóch kadencji, członek honorowy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 16.12.21r. w Raciechowicach /Małopolska/ na mszy św. z udziałem licznej rodziny, nauczycieli i młodzieży szkolnej, przyjaciół oraz delegacji organizacji społecznych i politycznych oraz asysty Straży Marszałkowskiej Sejmu RP
na miejscowym cmentarzu. Prezentujemy treśc referatu pt. "Personalistyczny wymiar Ojcowizny",wygłoszony podczas Zjazdu OJCOWIZNY 16 czerwca 2019 roku w Gruszowie przez śp.Leszka Murzyna

Szanowni Państwo!
Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych. Niesamowity postęp technologiczny jaki odbywa się na naszych oczach przewraca znaczną część naszego poglądu na rzeczywistość do góry nogami. Sprawia, że na nowo musimy uświadomić sobie i zdefiniować rolę człowieka w kreującym się obecnie systemie polityczno-społecznym zarówno globalnym jak i naszym krajowym – lokalnym.
Nie jest to łatwe zadanie. Wymaga sporego wysiłku oraz autorefleksji. Narzuca się nam różne ideologie, których podstawowym celem jest zorganizowanie naszego życia rodzinnego, społecznego czy państwowego. Ideologie, które nie koniecznie świadczą o postępie cywilizacyjnym człowieka, a które używane są do uprzedmiotowienia go, do sprowadzenia go do roli numeru identyfikującego w systemie ekonomicznym. Ideologie, które w nowej narracji społecznej mają zastąpić religie czy nawet etykę.
Aby obronić się przed tego typu nowoczesnym, bardzo zaawansowanym technologicznie totalitaryzmem, który jest coraz bardziej realnym zagrożeniem, musimy wiedzieć w jaki sposób należy się jemu przeciwstawiać. Przypomnieć sobie co jest naszym punktem odniesienia zarówno w życiu osobistym jak i społecznym. Co porządkuje nasze relacje, poprawia jakość życia. Musimy jeszcze raz uświadomić sobie, że etyka obowiązująca w naszym kraju nie jest sprawą indywidualną danej jednostki. Etyka jest fundamentalnym składnikiem funkcjonowania całego społeczeństwa żyjącego na określonym terytorium.
Bardzo wyraźnie wytłumaczył to papież Benedykt XVI w ostatniej analizie dotyczącej kondycji Kościoła Katolickiego na świecie. Przypomniał o centralnej roli Boga w życiu człowieka i o fundamentalnym porządku wynikającym z prawa naturalnego. Ten porządek przez radykalnych przedstawicieli środowisk liberalnych oraz lewicowych przedstawiany jest jako archaiczny przeżytek. Tak nie jest! Prawo naturalne jest porządkiem fundamentalnym, a zatem na nim wszystko jest budowane. Żaden system nie jest w stanie funkcjonować przez długi czas odrzucając prawo naturalne. Taki system odrzuca po prostu człowieka.
W trosce o człowieka, naszą przyszłość i bezpieczeństwo trzeba pracować. Trzeba brać na siebie odpowiedzialność za świat materialny. Za swój majątek, za swój kraj. Walczyć o niego - przede wszystkim rozumem - kształcąc możliwie jak najlepiej przyszłe pokolenia, odporne na zgubne prądy tzw. nowoczesności. W metodach zarządzania czy to państwem, samorządem czy w sektorze prywatnym nie możemy ufać zwodniczym ideologiom lecz musimy posługiwać się metodami naukowymi. Musimy pamiętać, że człowiek nie jest środkiem do celu tylko potencjalnym źródłem dobra jakie może być przekazywane innym ludziom, a tym samym społeczeństwu. Rozumny i świadomy swojej wartości człowiek to jest najlepszy obrońca Rzeczypospolitej. Wielką sztuką jest umrzeć za Ojczyznę, ale jeszcze większą żyć i pracować dla niej.
Ostatnie dekady, to okres nadziei dla wielu Polaków. To wiara w odzyskanie niepodległości oraz budowę państwa o zdrowych zasadach. Państwa, które nawiązuje do naszych korzeni. Bardzo dobrze pamiętam atmosferę lat 90-tych. W ówczesnych przemianach widzieliśmy szansę na likwidację zaniedbań gospodarczych, różnorakich patologii społecznych oraz na zmianę wizerunku Polski na świecie. Po 30 latach wyraźnie widać, że za sprawą samozwańczych oświeconych elit rządzących w tym czasie, oczywiście z wyjątkami, oczekiwania i nadzieje ogromnej liczby Polaków nie spełniły się. Coraz bardziej widać, że naród Polski został oszukany. Środowiska liberalno-lewicowe (kosmopolityczne), wydaje mi się, że świadomie, dokonywały demontażu państwa Polskiego. Dalej próbują podważyć poczucie godności i dumy osobistej tych, którzy sprzeciwiają się ich koncepcjom. Ile to złych słów padło pod adresem tych, którzy bronią rodziny, podmiotowości Polski w wymiarze politycznym i gospodarczym? Z jakże wielką złością z tamtej strony spotyka się każda próba naprawy państwa?
Kontynuator dzieła i myśli Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka – Roman Bartoszcze udzielając wywiadu Naszemu Dziennikowi w 2000 roku powiedział: “Polska jest polem doświadczalnym dla globalistów. Teraz przeprowadzają na nas doświadczenia jak się zachowa Naród w momencie, gdy zostanie pozbawiony wszystkiego. Jak długo się taka sytuacja w Polsce utrzyma i czy ta bariera wytrzymałości została już na tyle przekroczona, że Naród nie jest już w stanie niczego zrobić? Czy też ten Naród może się jeszcze wydźwignąć?”
Czy się obronimy? Wierzę, że tak. Społeczeństwo polskie jest przywiązane do wartości, które budowały i scalały Europę. Mamy wpojone, że człowiek jako osoba góruje nad społecznością, która powinna mu być podporządkowana.
Człowiek żyje w rodzinie i państwie. Jest częścią narodu – rodziny rodzin jak definiował naród Prymas Wyszyński. I do tej właśnie rodziny, najpierw w tym podstawowym wymiarze, a dalej w tym szerszym, odnosi się słowo Ojcowizna. Cytując Jana Pawła II „ W języku polskim – ale nie tylko – termin naród pochodzi od ród, ojczyzna natomiast ma swoje korzenie w słowie ojciec. Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie OJCOWIZNY, które stanowi tło dla terminu Ojczyzna. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna są więc treściowo ściśle związane z rodzeniem. Termin naród oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą”.
Drodzy państwo!
Mamy godność żeby rządzić, żyć na swoim i stanowić o sobie. Ojciec Krąpiec mówił: „Decyzja jest tym miejscem, w którym człowiek konstytuuje się pierwszym suwerenem, biorącym w swe ręce los samego siebie, a często także los drugich ludzi”. Na tym polega personalistyczny wymiar Ojcowizny. Na szacunku do drugiego człowieka oraz podejmowaniu świadomych decyzji, na braniu na siebie odpowiedzialności za to dziedzictwo duchowe, intelektualne i materialne, które zaczyna się w naszych rodzinach, a rozciąga się na cały Naród. Ten właściwy wymiar stanowić będzie zabezpieczenie naszych dzieci, sąsiadów, następnych pokoleń. Jest gwarantem naszego bytu, wolności i naszej podmiotowości.
Dziękuję!

ZMARŁA MARIA KOPACZEWSKA

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Kopaczewskiej żony śp. Antoniego Kopaczewskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 września na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. Rodzinie i Bliskim śp. Marii Kopaczewskiej wyrazy szczerego współczucia składa"Ojcowizna" RP
Maria Kopaczewska z domu Ciba urodziła się 14 czerwca 1937 r., zaś w lipcu 1964 r. zawarła związek małżeński z Antonim Kopaczewskim- legendą rzeszowskiej "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego za pośrednictwem męża Antoniego Kopaczewskiego utrzymywała kontakty z działaczami podziemnych struktur "Solidarności Walczącej" i Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach SO kryptonim „Azymut” prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Rzeszowie, po zakończeniu, której została przerejestrowana do SOR kryptonim „Pięść” prowadzonej przez Wydział V WUSW w Rzeszowie w latach 1984–1990, w związku z prowadzeniem działalności antykomunistycznej. Po śmierci męża Antoniego Kopaczewskiego reprezentowała Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny w Komitecie Honorowym kolejnych rocznic Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.Cześć Jej pamięci.

OGÓLNOPOLSKIE DOŻYNKI JASNA GÓRA 2021

Ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony odbędzie się na Jasnej Górze 4 i 5 września. Msza św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych sprawowana będzie w niedzielę, 5 września o godz. 11.00.
W sobotę, 4 września, w ramach dożynek w bazylice jasnogórskiej o 16.30 odbędzie się koncert „Pieśń o Ojczyźnie” Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". O godz. 19.00 Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę rolników przewodniczyć ma bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diec. tarnowskiej. Apelem Jasnogórskim rozpocznie się nocne czuwanie.
W niedzielę wspólne modlitwy na placu przed Szczytem z udziałem zespołów śpiewaczych i kapel rozpoczną się od godz. 8.00. Płody rolne i specjalnie przygotowane wieńce dożynkowe przywiezione przez rolników z różnych stron kraju zostaną pobłogosławione podczas Sumy dożynkowej, której w niedzielę 5 września o godz. 11.00 przewodniczyć będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo.
Organizatorem rolniczego święta jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. To okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę, poszanowanie dla tradycji i przywiązanie do wiary katolickiej.
Jasnogórskiemu dziękczynieniu za plony towarzyszyć będzie 30. Krajowa Wystawa Rolnicza. W Alejach NMP, już od piątku, pojawią się wystawcy z całej Polski.
Modlitwy rolników na Jasnej Górze mają wielowiekową tradycję. Wśród pielgrzymek przybywających do Częstochowy grupy chłopskie były tradycyjnie najliczniejsze.

40 ROCZNICA STRAJKÓW RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
w Rzeszowie, 20 czerwca 2021r.

REZOLUCJA

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Premier RP za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

My, organizatorzy i uczestnicy strajków rolników z lat 1980/81, w tym sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich i uczestnicy obchodów, wyrażamy niepokój wobec braku uregulowania statusu gospodarstwa rodzinnego, albowiem tego unormowania w polskim prawodawstwie w dalszym ciągu brakuje.
Dyskryminacja polskich rolników w Unii Europejskiej jest bardzo wyraźna, a w szczególności zjawisko to dotyczy rolnictwa ekologicznego i wytwórców zdrowej żywności. Do 2030 roku ma zostać ograniczone o 20 procent zużycie nawozów sztucznych i o 50 proc. zużycie chemicznych pestycydów w uprawach, jak również antybiotyków i hormonów w chowie zwierząt. Zakaz stosowania niektórych pestycydów będzie miał też swoje konsekwencje w imporcie żywności do Unii Europejskiej. Ma zostać zakazany import żywności i pasz wytworzonych za pomocą pestycydów. Zakłada się, że do 2030 roku powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce ma obejmować 25 proc. użytków rolnych. Ta polityka Unii Europejskiej jest bardzo niebezpieczna, albowiem ma aktualnie zasadniczy wpływ na dalszą likwidację tradycyjnego polskiego rolnictwa, którego fundamentem są małe i średnie rodzinne gospodarstwa rolne.
Podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie z 1981 roku wyznaczyły kierunek polskiej polityki rolnej, albowiem gwarantowały :
1.Ustawowe wzmocnienie nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element
gospodarki narodowej (Dział I,pkt.1),
2.Zwrot bezprawnie zawłaszczonych nieruchomości rolnych lub ich rekompensatę finansową (Dz. I, pkt.9),
3.Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin poprzez zmianę przepisów o zdawaniu ziemi za rentę. (Dz. I, pkt.12 oraz Dz. IV),
W tej sytuacji, konstytucyjne zmiany gwarantujące trwałość polskich gospodarstw rodzinnych oraz ustawowe regulacje dot. statusu gospodarstwa rodzinnego, co w istocie zapobiegałoby likwidacji małych
i średnich gospodarstw rolnych, traktujemy jako priorytetowe działanie Rządu i opozycji, celem realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich po 40 latach od ich podpisania.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce o spowodowanie :
- wprowadzenia ustawy celem uznania rolnego gospodarstwa rodzinnego za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej, w tym zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom,
- stworzenie mechanizmu zwrotu bezprawnie zawłaszczonych nieruchomości rolnych prawowitym właścicielom lub spadkobiercom oraz wypłaty świadczeń odszkodowawczych za utraconą własność,
- zabezpieczenia zdrowia i życia obywateli poprzez stworzenie systemu wsparcia małych i średnich, rodzimych gospodarstw rolnych i promocję polskiej, zdrowej żywności.
Jednocześnie, stwierdzamy, że konstytucyjna obrona polskich gospodarstw rodzinnych i polskiej ziemi, jest gwarancją niezależności i suwerenności Państwa i Narodu Polskiego. Podpisali:
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki
- Stronnictwo „Piast” – Prezes Romuald Zgrzywa
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” – Przewodniczący Ryszard Majewski
- NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Wielkopolska - Sekr. Maciej Małecki
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski – V- Przew. Stanisław Majdański
- Polskie Forum Ludowo – Chrześcijańskie „Ojcowizna” – Przew. Leszek Murzyn
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Przew. Stanisław Superson
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów – Przew. Grzegorz Przybyło
- Międzynarodowa Koalicja Ochrony Polskiej Wsi -

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
Tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Antoni Bała, Kazimierz Chorzępa, Jan Józef Cynk, Ks. Franciszek Kołodziej, Zbigniew Kuraś, Maciej Małecki, Stanisław Majdański, Leszek Murzyn, Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Grzegorz Przybyło, Roman Sroka, Henryk Suchora, Stanisław Superson, Bogdan Szumański, Tadeusz Szymczakiewicz, Romuald Zgrzywa

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO - USTRZYCKICH

Katarzyna Bielańska, Stefan Bigos, Kazimierz Chorzępa /pełnomocnik/, Jerzy Jankowski, Kazimierz Leśniak, Wieńczysław Nowacki, Antoni Surdyka, Jarosław Śliwiński, Zbigniew Zieliński, Władysław Żabiński.

KOMITET HONOROWY 40 Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich i Budowy Pomnika Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie.

1. Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-Przewodniczący Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, Gm. Szaflary,
2. Marian Banaś – Działacz niepodległościowy, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa,
3. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
4. Jan Beszta - Borowski – Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR Białystok), b. Poseł RP, NSZZ RI „Solidarność” w latach 1981-95, rolnik, Uhowo, Gm. Łapy,
5. Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
6. Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
7. Katarzyna Bielańska-Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Gm.Mogilany, Kraków,
8. Prof. dr hab. Sylwester Czopek – JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
9. Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
10. Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,
11. Jan Karuś – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Rokietnica,
12. Ks. Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków Ustrzycko-Rzeszowskich w 1981r., Rzeszów,
13. Kazimierz Kołodziński - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, nauczyciel, Ustrzyki,
14. Maria Kopaczewska – Członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
15. Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara – Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
16. Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,
17. Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko, Gm. Kamień,
18. Marek Kuchciński - Poseł RP, b. Marszałek Sejmu RP, Przemyśl,
19. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie,
20. Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, Gm. Oborniki Wlkp,
21. Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”, inżynier - rolnik Goślinowo, Gm. Gniezno,
22. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
23. Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, radna, Gm. Popielów,
24. Wiesław Procyk – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Ustrzyki Dln.,
25. Ks. prof. Henryk Rykała – Honorowy kapelan Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP, Jarosław,
26. Prof. dr hab. Paweł Soroka – Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,
27. Andrzej Stadnicki - OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, Gm. Oborniki Śląskie,
28. Dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,
29. Janusz Szkutnik – Współorganizator strajków Ustrzycko-Rzeszowskich, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”, Rzeszów,
30. Inż. Karol Teliga – Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR), Warszawa,
31. Władysław Żabiński – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,Gm.Wojnicz, Tarnów.

PATRONAT MEDIALNY:
- „Gazeta Polska”, Warszawa
- „Nasz Dziennik”, Warszawa,
- „Tygodnik - Poradnik Rolników”, Warszawa,
- TVP Rzeszów.

40 ROCZNICA STRAJKÓW ROLNIKÓW I POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH w Ustrzykach Dolnych 25 kwietnia 2021r.

W dniu 25 kwietnia 2021r. w Ustrzykach Dolnych w regionie Bieszczadów odbyły się uroczystości 40 rocznicy strajków rolników i podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.
Rocznicowe obchody rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Ks. Abp Adama Szala, który w homilii podkreślił bohaterstwo organizatorów i uczestników pierwszego w powojennej historii strajku rolników rozpoczętego w dniu 29.12.1980r. i zakończonego w dniu 20.02.1981r. podpisaniem z komisją rządową porozumienia ustrzyckiego kończącego strajki w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych.
Metropolita Przemyski podkreślił ogromna rolę Ks. Abp Ignacego Tokarczuka popierającego strajkujących rolników zrzeszonych w "Solidarności" i "Solidarności Wiejskiej" oraz wspierających ich robotników z "Solidarności".
W trakcie Mszy Św. została odsłonięta i poświęcona przez Ks. Abp Adama Szala tablica pamiątkowa ufundowana przez sygnatariuszy i uczestników strajków, której główne motto stanowiło hasło "BÓG HONOR OJCZYZNA".
W trakcie Mszy Św. został odczytany list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego przez Marka Kuchcińskiego na okoliczność rocznicy. Premier napisał m.in. "Wracamy dziś pamięcią do czasu walki o podmiotowość mieszkańców polskiej wsi - walki zwycięskiej dzięki jedności i determinacji tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się komunistycznemu reżimowi...chylę czoła przed bohaterami, którzy cztery dekady temu walczyli o naszą suwerenność i niezbywalne prawa żywicieli naszego narodu... Jako spadkobiercy dziedzictwa sprzed czterdziestu lat jesteśmy zobowiązani, by strzec bogactwa polskiej wsi, by bronić polskiej ziemi i skutecznie dbać o interesy polskich rolników. Wiemy, że bez ich codziennego trudu nie byłoby wolnej, silnej i solidarnej Polski. Dziękując wszystkim, którzy i dziś do tego się przyczyniają, zgromadzonych na uroczystościach w Ustrzykach Dolnych przekazuję wyrazy głębokiego szacunku i zapewnienia o mojej pamięci". Następnie zostały złożone wiązanki pod odsłoniętą tablicą upamiętniającą strajk od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.
Pozostała część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Niepodległości w Rynku, gdzie zostały złożone wieńce od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, władz samorządowych tj. Starosty Ustrzyckiego Marka Andrucha, Przewodniczącego Rady Miejskiej Arkadiusza Lupy, Posła do PE Bogdana Rzońcy, Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP oraz odczytane listu od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart.
Uroczystości zakończyły się podpisaniem Rezolucji skierowanej do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego, którą prezentujemy w załączeniu poniżej.

Prezydent RP Andrzej Duda
Premier RP Mateusz Morawiecki
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

REZOLUCJA Z USTRZYK DOLNYCH Z DNIA 25.04.2021r.

My, niżej podpisani, uczestnicy uroczystości w dniu 24.04.2021r. w Ustrzykach Dolnych w 40 rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym sygnatariusze strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981r., wyrażamy niepokój brakiem zabezpieczenia małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce, w sytuacji występującego zagrożenia epidemicznego COVID-19.
W ostatnich latach Naród Polski zawierzył rządzącym, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia i gospodarstwa rodzinne, w których obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie oddając krew i ryzykując życiem za Ojczyznę.
Przypominamy, że Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwdziałania zagrożeniom naszej suwerenności, koniecznym jest usankcjonowanie ustawowe statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Apelujemy do Prezydenta RP i Premiera RP o niezwłoczne wprowadzenie do Sejmu RP projektu ustawy o ustroju rolnym i gospodarstwie rodzinnym, aby te regulacje prawne zapoczątkowały proces wprowadzania w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości gospodarstwa rodzinnego.
Uważamy, że należy ukonstytuować prawodawstwo w oparciu o prawo naturalne, chroniące każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, upodmiotowić gospodarkę polską poprzez wspieranie warstwy średniej społeczeństwa, rodzinnej przedsiębiorczości oraz własności Polaków, co zapewni gwarancję nadrzędności prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej.
Przedkładając nasze racje nad siłę władzy, ze swojej strony promujemy zapisy KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI, stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, jako wzoru myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny oraz troski o pomyślność przyszłych pokoleń Narodu Polskiego.

Rezolucję podpisali:
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna"RP
-przewodniczący Rady Naczelnej "Ojcowizna"RP Wieńczysław Nowacki, Stanisław Majdański (v-ce Prezes), Marian Pałasz. Ks. Prof. Henryk Rykała, Tadeusz Szymczakiewicz, Leszek Murzyn, Stefan Bigos, Bogdan Szumański oraz
-Marek Kuchciński-Poseł RP
-Teresa Pamuła-Poseł RP
-Jolanta Sawicka-V-ce Wojewoda Podkarpacki
-Marek Andruch-Starosta Ustrzycki
-Arkadiusz Lupa-Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
Małgorzata Łysyganicz, Magdalena Maciąg, Jan Cynk, Janusz Szkutnik, Krystyna Szkutnik, Ryszard Urban, Jan Nebesio, Marian Bielański, Michał Mikołajczak, Czesław Mikołajczak, Krzysztof Mikrut, Janina Piekarz, Zbigniew Kuraś, Józef Kołodziej, Marian Mrozik, Jarosław Śliwiński, Paweł Germański.

KRZYŻ „WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI”
DLA SENIORA „OJCOWIZNY” Z WIELKOPOLSKI

W dniu 17 marca 2021r. wręczony został w Wielkopolsce Krzyż „Wolności i Solidarności” Marianowi Wojciechowskiemu za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 16.09.2020r. (wręczony z upoważnienia Prezydenta RP przez Dyrektora IPN w Poznaniu).
Marian Wojciechowski, jako właściciel gospodarstwa rolnego, w latach 1982-89 był inwigilowany przez SB ze względu na udział w Powstaniu Poznańskiego Czerwca 56, jak również za działalność w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w latach 1980-81.
W latach 1987-89 był członkiem nielegalnej organizacji konspiracyjnej pn Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, wchodzący w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników oraz uczestniczył w działalności politycznej w Niezależnym Ruchu Ludowym „Solidarność”, z którego wywodzi się SL „Ojcowizna” RP.
Wcześniej był odznaczany Srebrnym Krzyżem zasługi w 1993r. oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2009r.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Stronnictwa Ludowego „OJCOWIZNA” RP WIELKOPOLSKA: Mirosława Nowak, Wieńczysław Nowacki, Lech Zięta.

PATRONAT NARODOWY DLA OJCOWIZNY

Jak wcześniej informowaliśmy Państwa, na wniosek Pana Wieńczysława Nowackiego, Przewodniczącego Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP oraz Pana Tadeusza Szymczakiewicza, występujących w imieniu Komitetu Organizacyjnego XL Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, objęte patronatem narodowym Obchody 40. rocznicy strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie w 1981 r. i podpisania Porozumień w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Uroczystości, które miały odbyć się 21 marca 2021 roku w Rzeszowie, ze względu na rygory sanitarne związane z Covid – 19 zostały przełożone kolejny raz na dzień 13 czerwca 2021 r.
Uroczystości (w dawnym Domu Kolejorza w Rzeszowie, w którym odbywały się strajki - obecnie aula Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Ofiar Getta 5) na dzień 21marca 2021 r. będą poprzedzone mszą św. w Kościele Farnym w Rzeszowie. W trakcie tych uroczystości zostaną wręczone krzyże Wolności i Solidarności.
Jednocześnie obchody w Ustrzykach Dolnych odbędą się we wcześniej zaplanowanym terminie 25 kwietnia 2021 r. W dniu tym odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca tamte wydarzenia. Szczegółowe programy uroczystości zostaną opublikowane na stronie Facebooka OJCOWIZNY.
Nie można też wykluczyć tego, że podane wyżej terminy uroczystości zostaną przesunięte w związku z koniecznością dostosowania się organizatorów do obostrzeń sanitarnych publikowanych przez GIS, za co z góry Państwa przepraszamy.

KOMUNIKAT

W czwartek 18 lutego 2021 r. odbędzie się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie uczestników strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich z młodzieżą. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 i będzie transmitowane na kanale You Tube.
Po mszy św. odprawionej w dniu 20 lutego 2021 r. o godzinie 18:00 w Kościele Farnym w Rzeszowie (pl. Farny 5) celebrowanej w intencji: polskich rolników oraz dziękczynienia za zakończone 40 lat temu strajki, odbędzie się uroczystość złożenia wieńców pod tablicą wmurowaną w budynek dawnego Domu Kolejarza upamiętniającą strajki Rzeszowsko-Ustrzyckie. Obecnie w budynku tym przy ul. Ofiar Getta 5 mieści się aula Uniwersytetu Rzeszowskiego.


MSZA ŚW. W INTENCJI POLSKICH ROLNIKÓW ORAZ DZIĘKCZYNIENIA ZA ZAKOŃCZONE 4O LAT TEMU STRAJKI RZESZOWSKO-USTRZYCKIE

Uczestnicy strajków, sygnatariusze POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH oraz OJCOWIZNA RP zamówili w Kościele Farnym w Rzeszowie znajdującym się na pl. Farnym 5 mszę św. w intencji polskich rolników, która zostanie odprawiona w dniu 20 lutego 2021 r. o godzinie 18:00.
Szczęść Boże

PATRONAT NARODOWY DLA "OJCOWIZNY"

Na wniosek Pana Wieńczysława Nowackiego, Przewodniczącego Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP oraz Pana Tadeusza Szymczakiewicza, występujących w imieniu Komitetu Organizacyjnego XL Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Prezydent RP Pan Andrzej Duda objął patronatem narodowym Obchody 40. rocznicy strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie w 1981 r. i podpisania Porozumień w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Uroczystości odbędą się 21 lutego 2021 roku w Rzeszowie oraz 25 kwietnia 2021 roku w Ustrzykach Dolnych.
Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022 są wydarzeniem o randze historycznej, jednoczącym wszystkich Polaków. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda pragnie, aby ten doniosły jubileusz był świętem całej polskiej wspólnoty. Aby był ważnym i inspirującym przeżyciem dla wszystkich obywateli oraz by jak najwięcej osób i środowisk włączało się do współorganizowania tego narodowego święta.
Z taką właśnie intencją Prezydent Andrzej Duda skierował projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która 7 kwietnia 2017 roku została uchwalona przez Sejm RP. Dla godnego upamiętnienia niepodległościowego czynu i nadania jak najbardziej wspólnotowego, powszechnego charakteru jubileuszowym uroczystościom został również ustanowiony Patronat Narodowy Prezydenta RP nad przedsięwzięciami związanymi ze stuleciem odzyskania niepodległości.
Skład Komitetu Organizacyjnego 40. Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich:
- OJCOWIZNA,
- NSZZ RI "Solidarność",
- Stronnictwa "Piast"
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka",
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski im. Jana Szyszko,
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.


WESOŁYCH ŚWIĄT i DOSIEGO ROKU 2021

"Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence".
"Ojcowizna" RP składa z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.

INAUGURACJA DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

W dniu 11.10.2020r. w Sokołowie Młp. na Podkarpaciu odbyła się inauguracja Duszpasterstwa Rolników Diecezji Rzeszowskiej.
Mszy św. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata i Opiekunki Ludzkich Dróg przewodniczył Ks Jerzy Uchman - diecezjalny duszpasterz rolników.
Po Mszy św. na spotkaniu rolników w miejscowym Domu Kultury prelekcję wygłosił prof. Krzysztof Kamiński pt. "Czy rolnik obejdzie się bez Pana Boga?".

KOMUNIKAT!!!
W dniu 9 lipca 2020r. Wielkopolski Komitet Poparcia Andrzeja Dudy na Prezydenta RP został poszerzony o przedstawicieli rolników z innych regionów Polski i jego skład jest następujący, a mianowicie:
1. Wieńczysław Nowacki - Przewodniczący Rady Naczelnej SL "Ojcowizna" RP, odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski i Krzyżem "Wolności i Solidarności",
2. Wojciech Szczepaniak - Prezes Zarządu Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Środa Wlkp.,
3. Bogdan Kemnitz - Wójt Gminy Kleszczewo,
4. Jan Gurczyński - Stowarzyszenie "Stop Wiatrakom w Wielkopolsce", Rumiejki,
5. Maciej Małecki – przedsiębiorca, gm. Kórnik, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”,
6. Antoni Grzebisz – rolnik, gmina Piaski, Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie,
7. Leszek Dąbrowski – rolnik, gmina Oborniki Wielkopolskie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, „Ojcowizna” RP,
8. Antoni Apolinarski – sadownik, gm. Włoszakowice, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”,
9. Paweł Szczepaniak – rolnik, gm. Mosina, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, „Ojcowizna” RP,
10. Marek Sobkowiak – rolnik, gm. Zaniemyśl, członek Zarządu ZPO w Środzie Wielkopolskiej,
11. Karol Nowakowski – rolnik, gm. Dominowo, członek ZPO w Środzie Wielkopolskiej,
12. Andrzej Michalszczak – rolnik, gm. Zbąszyń, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”,
13. Marian Wojciechowski – emeryt, Książ Wielkopolski, „Ojcowizna” RP,
14. Arkadiusz Kosmowski – przedsiębiorca, gm. Krzykosy,
15. Marek Grynia – rolnik, Brzezie, gm. Środa Wielkopolska, „Ojcowizna” RP,
16. Lech Zięta – rolnik, gm. Kórnik, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
17. Mirosława Nowak - „Ojcowizna” RP, Śrem,
18. Andrzej Miążkiewicz – rolnik, gm. Strzałkowo, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”,
19. Jolanta Bromska – gospodyni domowa, gm. Krzyż Wielkopolski, odznaczona Krzyżem „Wolności i Solidarności”,
20. Leszek Musiał – gm. Śrem, Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”,
21. Ryszard Majewski – rolnik, gm. Gniezno, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, Wielkopolska,
22. Marian Włodarczak – KOPZ „Placówka”, gm. Dolsk,
23. Genowefa Magdziarz – sołtys Żerniki, gm. Oborniki Wlkp., odznaczona Krzyżem „Wolności i Solidarności”,
24. Mikołaj Gała - rolnik, gm. Krobia,
25. Zenon Płochacz – Stronnictwo „Piast”, v-ce prezes Zarządu Krajowego, gm. Odolanów.
26. Jerzy Walkowiak – rolnik, gm. Miłosław, b. radny,
27. Halina Walkowiak – Koło Gospodyń Wiejskich w Skotnikach,
28. Stanisław Matuszak – emeryt, gm. Krzykosy,
29. Hanna Mazurkiewicz – działaczka społeczna, Koło Gospodyń Wiejskich, gm. Kołaczkowo,
30. Michał Matelski – radny Powiatu Średzkiego, członek Zarządu Powiatu, gm. Środa Wlkp.,
31. Stefan Kominek – radny Powiatu Średzkiego, gm. Nowe Miasto Nad Wartą,
32. Stanisław Wojkiewicz – rolnik, gm. Kórnik, b. radny, „Ojcowizna” RP,
33. Antoni Błoszyk – Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Śremie,
34. Krzysztof Kluska – usługi transportowe, gm. Krzykosy, „Ojcowizna” RP,
35. Marek Rybski – nauczyciel-emeryt, b. radny Powiatu Szamotuły, miasto i gm. Obrzycko,
36. Tomasz Bandyk – rolnik, radny Powiatu Jarocin, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanie, gm. Żerków,
37. Jarosław Śliwiński – rolnik, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
38. Stanisław Kosch – rolnik, gm. Wrząsowice, woj. małopolskie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
39. Piotr Korwin – Kochanowski – rolnik, ziemianin, gm. Brzeziny, woj. łódzkie, oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, NSZZ RI „Solidarność”,
40. Stanisław Majdański – rolnik, b. senator RP, gm. Tomaszów Lubelski, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
41. Kazimierz Leśniak – rolnik, gm. Stąporków, woj. świętokrzyskie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
42. Wojciech Winciorek – rolnik, gm. Oborniki Śl., woj. dolnośląskie, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”,
43. Ks. prof. Henryk Rykała – Jarosław, woj. podkarpackie, kapelan SL „Ojcowizna” RP,
44. Leszek Murzyn – prezes Polskiego Forum Ludowo – Chrześcijańskiego „Ojcowizna”, woj. małopolskie,
45. Grzegorz Przybyło – przedsiębiorca i działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Małopolskiego,
46. Janina Piekarz – radna, gm. Popielów, woj. opolskie, odznaczona Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
47. Kazimierz Hukiewicz – rolnik, gm. Świebodzin, woj. Lubuskie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
48. Paweł Sokół – rolnik, gm. Żarnowiec, woj. śląskie, v-ce Starosta Powiatu Zawiercie,
49. Franciszek Rokicki – rolnik, emeryt, Białystok, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
50. Henryk Szczepanik – Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka, Grudziądz, woj. kujawsko – pomorskie, SL „Ojcowizna” RP,
51. Henryk Suchora – rolnik, gm. Potok Wielki, woj. lubelskie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
52. Zbigniew Kuraś – rolnik ekologiczny, gm. Mielec, woj. podkarpackie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
53. Karol Teliga – emerytowany inż. rolnik, Warszawa, działacz opozycji antykomunistycznej, SL „Ojcowizna” RP,
54. Bolesław Jabłoński – dr biologii, gm. Brwinów, k/Warszawy, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”,
55. Bogusław Barnaś – rolnik, gm. Pęcław, woj. dolnośląskie, NSZZ RI „Solidarność” Zagłębie Miedziowe,
56. Piotr Łękawski – rolnik, gm. Krotoszyce, woj. dolnośląskie, NSZZ RI „Solidarność” Zagłębie Miedziowe,
57. Marian Pałasz – rolnik, gm. Olszanica, Bieszczady, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
58. Tadeusz Szymczakiewicz – rolnik, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
59. Czesław Kot – emeryt, gm. Sokołów Młp., woj. podkarpackie, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP,
60. Kazimierz Węgrzyn – poeta narodowy, gm. Istebna, woj. małopolskie, dznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”, SL „Ojcowizna” RP.

Komitet jest otwarty. Zapraszamy do udziału w kampanii na rzecz Andrzeja Dudy – Prezydenta RP, w nadchodzących wyborach II tury w dniu 12 lipca 2020r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: slojcowizna@wp.pl, tel. kom: 513 283 345.
W imieniu Komitetu: Wieńczysław Nowacki

PRZESŁANIE PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY
USTRZYKI DOLNE 14 CZERWCA 2020

W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej;
w stulecie wiktorii w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku;
dla upamiętnienia dziejowego zwycięstwa z lat 1980-1981, odniesionego
dzięki więziom solidarności i poczuciu wspólnoty milionów Polaków,
mieszkańców wsi i miast, poruszonych natchnionymi słowami
Papieża Jana Pawła II podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny
i odrzucających autorytarny, niegodziwy system komunistyczny;
w hołdzie mężnym uczestnikom rolniczych protestów sprzed 39 lat
w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, którzy domagali się poszanowania
chłopskiej własności, praw obywatelskich i wolności religijnych
i swoją nieustępliwą postawą wymogli zawarcie
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, stanowiących
bezprecedensowy wyłom systemu władzy komunistycznej;
z wielkim uznaniem i wdzięcznością dla polskich gospodarzy,
dla wszystkich ludzi polskiej wsi dbających o materialne i duchowe
podstawy życia Narodu;
z podziękowaniem dla organizatorów tych uroczystych obchodów:
Burmistrza Ustrzyk Dolnych, Starosty Powiatu Ustrzyki Dolne,
Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP
oraz Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich
za uczczenie zasług twórców naszej wolności;
w przekonaniu, że tradycyjne wartości i patriotyczne dziedzictwo
polskiej wsi składają się na podwaliny naszej narodowej tożsamości
i umacniają pomyślny byt Polski niepodległej i sprawiedliwej.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda

Listy do uczestników XXXIX rocznicy skierowali też: Jarosław Kaczyński-Prezes PIS, Mateusz Morawiecki-Premier RP, Jarosław Szarek-Prezes IPN w Warszawie i Ewa Leniart-Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, które odczytane zostały na konferencji w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych.
Przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytane zostało na zakończenie mszy św. w kościele Św. Józefa w Ustrzykach Dolnych. Kościół ten za przyzwoleniem Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka z Przemyśla budowany był bez pozwolenia władz komunistycznych w latach 1980/81. W wyniku Porozumień Rzeszowko-Ustrzyckich kościół ten został zalegalizowany podobnie jak inne kościoły zbudowane nielegalnie w diecezji przemyskiej.

Ustrzyki Dolne, 14 czerwca 2020r.
REZOLUCJA
My, uczestnicy XXXIX rocznicy strajku rolników w Ustrzykach Dolnych oraz podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich deklarujemy poparcie kandydatury Andrzeja Dudy na Prezydenta RP w wyborach prezydenckich w dniu 28 czerwca 2020r.
Obecnie najważniejszym zadaniem wszystkich Polaków jest rzeczywiste upodmiotowienie Narodu i Państwa Polskiego, zarówno w Europie jak i na świecie.
Stwierdzamy, że kandydatura Prezydenta Andrzeja Dudy spełniać może pokładane nadzieje obrony interesów Polski i dalszego konsekwentnego budowania ładu społecznego opartego na tradycjach narodowych i niepodległościowych.
Mamy też nadzieję, że Prezydent Andrzej Duda podejmie trud wypracowania i wprowadzenia w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której będzie jasno wyartykuowane odwołanie do tradycji chrześcijańskiej Narodu Polskiego i ukonstytuowane prawodawstwo w oparciu o prawo naturalne, chroniące życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Uważamy również, że należy zagwarantować konstytucyjną ochronę ziemi i gospodarstw rodzinnych, jak również wprowadzić realny zakaz wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom oraz zapewnić upodmiotowienie gospodarki polskiej poprzez wspieranie warstwy średniej społeczeństwa, rodzimej przedsiębiorczości oraz własności Polaków, co zapewni gwarancję nadrzędności prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej.
Podpisali :
- Nowacki Wieńczysław Przewodniczący Rady Naczelnej SL "Ojcowizna" RP, sygnatariusz Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich
- Jerzy Jankowski sygnatariusz Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich
- Marek Kuchciński Poseł RP, Marszałek Sejmu RP VIII kadencji
- Marek Andruch Starosta Bieszczadzki, powiat Ustrzyki Dolne
- Henryk Kozik przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego
- Kazimierz Chorzępa Prezes SL "Ojcowizna" RP, uczestnik strajków w Rzeszowie
- Ks. Henryk Rykała kapelan "Ojcowizna" RP
- Stanisław Majdański Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski
- Leszek Murzyn, Bogdan Szumański Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna"
- Roman Sroka Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny, Podkarpacie
- Wojciech Winciorek Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca"
- Marek Tenerowicz nauczyciel "Solidarność" Oświaty i Wychowania Region Podkarpacie
- uczestnicy strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich: Jarosław Śliwiński, Tadeusz Szymczakiewicz, Janusz Szkutnik, Jan Józef Cynk, Zbigniew Kuraś, Andrzej W. Kaczorowski, Czesław Kot, Zbigniew Zieliński, Jan Kot i Marian Pałasz oraz
- Krystyna Szkutnik, Barbara Skiba, Magdalena Maciąg, Małgorzata Łysyganicz, Krzysztof Szczurko, Jan Nebesio, Stanisław Szydło, Marian Mrozik, Lesław Pieczonka, Marek Faran, Józef Serafin, Józef Kołodziej, Stanisław Szydło i Adam Sudoł.

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP; Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, Tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl


W imieniu Komitetu Organizacyjnego
XXXIX rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich
Wieńczysław Nowacki

REZOLUCJA Z RZESZOWA
16 luty 2020r.

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP

My, organizatorzy i uczestnicy strajków rolników z lat 1980/81 oraz sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, wyrażamy niepokój wobec braku konstytucyjnego uregulowania statusu gospodarstwa rodzinnego,albowiem tego unormowania w polskim prawodawstwie w dalszym ciągu brakuje, co przy dalszym spadku ilości rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce, staje się problemem zasadniczym.
Dyskryminacja polskich rolników w Unii Europejskiej jest bardzo wyraźna, a w szczególności zjawisko to dotyczy rolnictwa ekologicznego i wytwórców zdrowej żywności. Według danych zawartych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 sierpnia 2019r. w Polsce zmniejszyła się powierzchnia upraw ekologicznych o 25% oraz spadła liczba producentów zdrowej żywności z 25 427 do 21 400, a powierzchnia upraw ekologicznych zmniejszyła się z 658 tys. ha do 459 tys.ha. W tym samym czasie w UE produkcja zdrowej żywności wzrosła o 25%, co spowodowało trzykrotne zwiększenie importu żywności z UE i państw trzecich do Polski. Ta polityka jest bardzo niebezpieczna, albowiem ma aktualnie zasadniczy wpływ na nasze tradycyjne polskie rolnictwo, którego fundamentem są małe i średnie rodzinne gospodarstwa rolne.
Podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie z 1981 roku wyznaczały kierunek polskiej polityki rolnej, albowiem gwarantowały :
1. Ustawowe wzmocnienie naruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej (Dział I, pkt 1 Porozumienia Rzeszowskiego),
2. Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników poprzez podwyższenie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie wieku emerytalnego (Dział IV),
3. Uzgadnianie stanowisk i rozwiązywanie innych wyłaniających się problemów w dialogu (Dz.VIII).
W tej sytuacji, brak konstytucyjnych zmian gwarantujących trwałość polskich gospodarstw rodzinnych oraz brak ustawowych regulacji dot.opłacalności wytwarzania zdrowej żywności, co w istocie zapobiegałoby likwidacji małych i średnich gospodarstw rolnych, traktujemy jako odejście od litery i ducha Porozumień.
W związku z powyższym apelujemy do przedstawicieli władz politycznych w Polsce o spowodowanie :
- zmian Konstytucji RP w celu uznania rolnego gospodarstwa rodzinnego za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej, w tym zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom,
- ochronę krajowego rynku żywności przed nadmiernym napływem z zagranicy, wątpliwej jakości produktów przetwórstwa mięsnego, mlecznego, owoców i warzyw oraz zmianę błędnych przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, które stanowią przeszkodę w rozwoju zakładów i przetwórni rolno-spożywczych,
- zabezpieczenia zdrowia i życia obywateli poprzez stworzenie systemu wsparcia małych i średnich, rodzinnych gospodarstw rolnych i promocję polskiej, zdrowej żywności.
Jednocześnie, stwierdzamy, że konstytucyjna obrona polskich gospodarstw rodzinnych i polskiej ziemi, jest gwarancją niezależności i suwerenności Państwa i Narodu Polskiego.
Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP, Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki,
- Komisja d/s Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Kazimierz Chorzępa,
- Stronnictwo "Piast", Prezes Zygmunt Zgrzywa,
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka", Przewodniczący Ryszard Majewski
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski,
V-Prezes Stanisław Majdański,
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna", Prezes Leszek Murzyn,
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny, Przewodniczący Stanisław Superson,
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Przewodniczący Grzegorz Przybyło,
- NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Województwa Łódzkiego, Członek Prezydium Piotr Korwin-Kochanowski.

SPOTKANIA OPŁATKOWE OJCOWIZNY

W Rzeszowie w dniu 12 stycznia 2020 r. w sali przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża św. po Mszy św. o godz. 11.30, przy ul. Krakowskiej 18,
W Poznaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. wspólnie z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska, w sali konferencyjnej Giełdy Rolno-Ogrodniczej o godz. 11.00 przy ul. Franowo 1POŻEGNANIE ŚP. PROF. JANA SZYSZKO

Pogrzeb Prof. Jana Szyszko odbędzie się w dniu 16.10.2019r. (środa) o godz. 11.00 w Warszawie - Starej Miłośnie, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i będzie miał charakter państwowy.
Podczas Mszy Św. zostanie odczytany testament zmarłego.
Jan Szyszko urodził się w 1944r. w Starej Miłośnie. Był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych i autorem ponad 100 publikacji naukowych o tematyce zasobów przyrodniczych i ekologicznych w Polsce. Był 4-krotnie ministrem leśnictwa, zasobów naturalnych i środowiska począwszy od 1997r.
Całe swoje życie poświęcił obronie polskich zasobów naturalnych, obronie polskiej racji stanu, wiary katolickiej i Kościoła. Za swoją postawę doświadczał wielu ataków, ale nigdy nie poddawał się i odważnie walczył o prawdę.
W lutym 2018r. po odwołaniu z funkcji ministra środowiska był gościem konferencji rocznicowej Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i Konstytucji Polskiej Wsi w Rzeszowie, jako członek komitetu honorowego przekazywał swoją wiedzę na temat niewykorzystywanych zasobów naturalnych w Polsce.
Zachowamy na zawsze w pamięci przyjaźń i życzliwość śp. Prof. do ludzi polskiej wsi, pól, łąk i lasów.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

OJCOWIZNA RP ZAREJESTROWAŁA KOMITET WYBORCZY
DO WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP 13 PAŹDZIERNIKA 2019r.

Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie uchwałą z dnia 19 sierpnia 2019r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Ojcowizna RP do wyborów parlamentarnych do Sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień 13 października 2019r. Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wieńczysław Nowacki, zaś pełnomocnikiem finansowym Mirosława Nowak. Tel. do kontaktów: 513 283 345

REZOLUCJA Z GRUSZOWA (MAŁOPOLSKA)
16 czerwca 2019r.

Uczestnicy Zjazdu "Ojcowizny" RP w Gruszowie, deklarują ścisłą współpracę zgromadzonych przedstawicieli stronnictw i organizacji w celu obrony i wzmocnienia naszej państwowości zbudowanej na wartościach chrześcijańskich. Obecnie najważniejszym zadaniem wszystkich Polaków rzeczywiste upodmiotowienie Narodu i Państwa Polskiego zarówno w Europie, jak i na świecie. Obywatele Polski potrzebują jeszcze większej reprezentacji w naszym parlamencie, która realnie będzie bronić ich interesów oraz konsekwentnie będzie budować ład społeczny odwołując się do tradycji patriotycznych oraz wartości absolutnych t.j. prawdy, sprawiedliwości i piękna.
Należy podjąć trud wypracowania i wprowadzenia w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której będzie jasno wyartykułowane odwołane oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej Narodu Polskiego.
Uczestnicy Zjazdu "Ojcowizny" w Gruszowie uważają, że należy ukonstytuować prawodawstwo w oparciu o prawo naturalne, które chronić będzie życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Uczestnicy Zjazdu domagają się również wspierania, sformułowania i uchwalenia ustaw gwarantujących suwerenny rozwój gospodarki, rolnictwa, edukacji i nauki polskiej. Należy również zagwarantować prawną ochronę rolnych gospodarstwom rodzinnym oraz wprowadzić realny zakaz wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom.
Uczestnicy Zjazdu stwierdzają również, ż upodmiotowienie gospodarki polskiej, wspieranie warstwy średniej społeczeństwa, przedsiębiorczości, a także realna ochrona rodziny oraz własności Polaków jest gwarantem stabilności, niezależności i bezpieczeństwa wszystkich obywateli Polski.
Uważamy, że należy uchwalić ustawę gwarantującą nadrzędność prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej. Podpisali :
- Wieńczysław Nowacki - Przewodniczący Rady Naczelnej SL "Ojcowizna" RP
- Leszek Murzyn - Prezes PFLCH "Ojcowizna",
- Stanisław Majdański - SL "Ojcowizna" RP,
- Romuald Zgrzywa - Prezes Stronnictwa "Piast",
- Jan Piwowarski - KOPZ "Placówka",
- Grzegorz Przybyło - Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
- Stanisław Superson - Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny
Rezolucja przyjęta została przez aklamację przez ponad 100 uczestników Zjazdu. Powołano nowych członków Zespołu Programowego d/s wyborów parlamentarnych 2019.
Podziękowanie za zaproszenie i najlepsze życzenia przysłał Prezydent RP Andrzej Duda i Prezes "Prawa i Sprawiedliwości" Jarosław Kaczyński, którego list odczytany został po zakończeniu mszy św. w Kościele w Gruszowie o następującej treści:

Pan Wieńczysław Nowacki
Przewodniczący Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP
Pan Leszek Murzyn
Prezes Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego "Ojcowizna"

Proszę przyjąć moje z głębi serca płynące podziękowania za życzliwą pamięć i zaproszenie na Zjazd "Ojcowizny" RP.
Niestety zmuszony jestem poinformować Pana Przewodniczącego i Pana Prezesa, iż wcześniej przyjęte zobowiązania oraz natłok bieżących obowiązków nie pozwalają mi na wzięcie udziału w tym spotkaniu przedstawicieli środowisk ludowo-narodowych.
Jednocześnie, pragnę życzyć Panom oraz pozostałym Uczestnikom Zjazdu wszystkiego, co najlepsze, w tym, udanych, satysfakcjonujących i owocnych obrad.
Łączę się w modlitwie w intencji zmarłych i żyjących Działaczy "Ojcowizny", w tym Jej Założyciela Romana Bartoszcze oraz Jej byłego Kapelana Śp. Księdza Kanonika Kazimierza Puchały.
Łączę wyrazy szacunku Jarosław Kaczyński

ZJAZD "OJCOWIZNY" RP W MAŁOPOLSCE

W dniu 16 czerwca 2019r. (niedziela) w Gruszowie k/Raciechowic (pow. myślenicki) odbył się zjazd przedstawicieli środowisk ludowo-narodowych z następującym porządkiem obrad :

11.00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Gruszowie.
12.00 - Złożenie kwiatów pod tablica pamiątkową Ś.p.Ks.Kan. Kazimierza Puchały byłego kapelana "Ojcowizny".
12.20 Rozpoczęcie zjazdu w sali budynku OSP Gruszów :
1.Powitanie uczestników zjazdu.
2.Personalistyczny wymiar ojcowizny - referat Leszka Murzyna,
3.Spotkanie i rozszerzenie Zespołu Programowego ds.wyborów parlamentarnych 2019.
4."Konstytucja Polskiej Wsi" programem ogólnonarodowym - wystąpienie Wieńczysława Nowackiego.
5.Dyskusja i wypowiedzi zaproszonych gości.

ZMARŁ PROF. ANTONI JAROSZ

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 3 maja 2019r. zmarł prof. dr hab.inż. Antoni Jarosz (lat 81) - polski naukowiec, ekonomista i polityk - założyciel i członek władz Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. Urodził się 01.09.1938r. w Rozborzu k/Przeworska. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1992r. W 1998r. był twórcą i budowniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Bł.ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i jej pierwszym rektorem w latach 1998-2005. Był wykładowcą wielu polskich wyższych uczelni, w tym KUL w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego. Autor 20 książek i ok.240 publikacji naukowych. Wielki patriota, syn polskiej wsi i przyjaciel Radia Maryja. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 11 maja 2019r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Rozborzu k/Przeworska, po czym doczesne szczątki odprowadzone zostały na cmentarz w Mirocinie i złożone w rodzinnym grobowcu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

LIST JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO DO "OJCOWIZNY" RP
w XXXVIII rocznicę Porozumień Rzeszowsko- Ustrzyckich
20 marca 2019r.

Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Organizatorzy Obchodów,
Szanowni Państwo!

Obchodząc tu, w tym historycznym miejscu, 38. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich siłą rzeczy przenosimy się myślą do tego pamiętnego poniedziałku, kiedy to grupa siedmiu śmiałków, w tym Pan Przewodniczący Wieńczysław Nowacki, weszła do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych i obwieściła zaskoczonemu naczelnikowi, że rozpoczyna okupację budynku. Akcja, jak wiemy, się powiodła i 6 stycznia protestujący powołali do życia Ogólnopolski Komitet Strajkowy Rolników. Równolegle, od 2 stycznia, trwał strajk robotniczo-rolniczy w Rzeszowie. Ducha oporu nie złamała interwencja funkcjonariuszy MO i SB, do której doszło 12 stycznia. Co prawda, władza odzyskała budynek, ale jedni strajkujący przenieśli się do siedziby Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Ustrzykach, inni zaś przyłączyli się do strajku w Rzeszowie.
Przy tej rocznicowej okoliczności trzeba też przypomnieć o wcześniejszych niezależnych inicjatywach-próbach powołania Komitetów Samoobrony Chłopów w Nowosielcach Kozickich i w Łowisku, stworzeniu czasopisma "Wieś rzeszowska" oraz o powstałych na fali Sierpnia '80 Federacji Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów i "Sejmiku Bieszczadzkiego".
Ustrzycki protest oraz sformułowane podczas niego postulaty tym różniły się od rzeszowskich, że dotyczyły przede wszystkim spraw o fundamentalnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Zapewne mało kto dziś w innych częściach Polski pamięta o łączącej się z nadużyciami i łamaniem praw człowieka polityce ówczesnej władzy w Bieszczadach, polegającej na wywłaszczaniu ziemi rolnej i przekazywaniu jej rządowym ośrodkom wypoczynkowo-łowieckim. Podczas tej operacji, będącej jednym z najbardziej wymownych świadectw degeneracji pezetpeerowskiej elity władzy z tamtych lat, dochodziło do przypadków bezwzględnego wysiedlania rolników oraz innych brutalnych nadużyć.
Podpisanie Porozumień było wówczas wielkim zwycięstwem, torującym drogę do osiągnięcia głównego celu niezależnego ruchu chłopskiego, jakim była własna reprezentacja związkowa.
Dziś wspominamy Bohaterów tej walki o naszą wolność, godność i sprawiedliwość oraz dziękujemy Im za ich odwagę, determinację i poświęcenie dla dobra wspólnego. Pamiętamy też i o tym, że Ich działalność, Ich przeciwstawianie się złu wymagało większej odwagi w tym sensie, że łatwiej i siłą rzeczy bezpieczniej było protestować w największych miastach, a dużo mniej trudniej we wsiach i w małych ośrodkach.
W tym rocznicowym dniu dziękujemy także wszystkim ludziom woli, którzy pielęgnowali i pielęgnują pamięć o ludziach i wydarzeniach, wykuwających wtedy naszą drogę do wolności i niezależności.
Na ręce Pana Przewodniczącego Wieńczysława Nowackiego oraz Pana Mariana Pałasza chciałbym przekazać gorące podziękowania Członkom Komitetu Organizacyjnego Obchodów XXXVIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich za pamięć i zaproszenie na dzisiejsze uroczystości. Niestety, wcześniej przyjęte zobowiązania nie pozwoliły mi na wspólną z Państwem modlitwę w intencji polskich rolników i niepodległej Ojczyzny.
Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia
Łączy wyrazy szacunku, Jarosław Kaczyński.

LIST JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO DO "OJCOWIZNY" RP
w XXXVIII rocznicę Porozumień Rzeszowsko- Ustrzyckich
z dnia 14 lutego 2019r.

Szanowni Państwo !

Podpisanie porozumień w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych było niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach walki polskiej wsi o wolność, godność i należne jej prawa.
Wieńczyło ono trwające prawie dwa miesiąc strajki chłopskie. Zawarte w nich zostały ustalenia dotyczące takich zagadnień, jak gospodarka ziemią, inwestycje rolnicze i zaopatrzenie rolnictwa, ceny produktów rolnych, skup i kontraktacja, sprawy socjalne wsi, administracja gmin oraz szkolnictwo i religia. Warto pamiętać, że w tym ostatnim dziale poruszone zostały, między innymi, takie ogólnonarodowe sprawy, jak kwestia prawdy historycznej w nauczaniu historii, wydawania pozwoleń na budowę obiektów sakralnych odzwierciedlających potrzeby wiernych, zwiększenia nakładów pism katolickich, zapewnienia opieki duszpasterskiej w wojsku, czy nie utrudniania praktyk religijnych dzieciom przebywającym na koloniach.
Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie były też istotnym etapem w dążeniu do oficjalnego uznania przez komunistyczne władze autentycznego chłopskiego ruchu związkowego. Niemniej na rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych musieliśmy czekać do 12 maja, a czas oddzielający te dwa wydarzenia był okresem intensywnym, obfitującym w dramatyczne momenty, jak kryzys bydgoski oraz związany z nim strajk ostrzegawczy i przygotowania do strajku generalnego.
Szanowni państwo !
Dzisiejsza rocznica jest wspaniałą okazją do podziękowania Uczestnikom protestów w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie, a także innym działaczom chłopskim, którzy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zeszłego wieku walczyli o prawo wsi do życia w wolności światopoglądowej i ekonomicznej. Pozwólcie państwo, że złożę te wyrazy wdzięczności na ręce otwierających te obrady Weteranów strajków ustrzycko-rzeszowskich Panom Kazimierzowi Chorzępie oraz Wieńczysławowi Nowackiemu.
Widniejące w programie wystąpienie Pana Senatora Aleksandra Bobko poświęcone Śp. Antoniemu Kopaczewskiemu, współorganizatorowi rzeszowskiego protestu i sygnatariuszowi porozumień, skłania nas do takiej oto smutnej refleksji : ileż to zasłużonych dla sprawy wolności, niepodległości i polskiej wsi, nieustraszonych, wspaniałych działaczy niezależnego ruchu chłopskiego nie ma już wśród nas. Roman Bartoszcze, Piotr Baumgart, Henryk Bąk, Stanisław Chrobak, Witold Hatka, Stanisław Janisz, Jan Kozłowski, Janusz Rożek, Józef Ślisz, Józef Teliga, Roman Wierzbicki - to tylko niektórzy z Nich. Lista Tych, którzy odeszli, musi być niestety, boleśnie dłuższa. Osobno pozwolę sobie wymienić Piotra Bartoszcze, najprawdopodobniej skrytobójczo zamordowanego przez SB w stanie wojennym. Cześć Ich pamięci !
Szanowni państwo !
Cieszę się bardzo, że tak systematycznie podtrzymujecie Państwo pamięć o wydarzeniach sprzed 38 lat. Strajki w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie, cała działalność niezależnego ruchu chłopskiego wraz z ofiarnością i poświęceniem jego działaczy torowały nam drogę do wolności. Świat, a z nim wieś i życie na niej, bardzo się od tamtych pamiętnych dni zmieniły. W pewnym sensie są one nie do poznania. Ale z pewnością dwie rzeczy pozostają bez zmian : miłość rolnika do ziemi i to, że stanowi ona - by odwołać się do cytowanych przez organizatorów dzisiejszej konferencji słów Świętego Jana Pawła II - "mocny filar, na którym opiera się narodowa tożsamość". I chciałbym Państwu życzyć, by tak już pozostało.
Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia.
Łączę wyrazy szacunku Jarosław Kaczyński

UPAMIĘTNIENIE ŚMIERCI PIOTRA BARTOSZCZE - INOWROCŁAW
10 LUTY 2O19 ROK.

Program:
godz.10.00 - Radłówek
Złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym śmierć Piotra Bartoszcze,
godz.11.00 - Inowrocław
Kościół p.w. Świętego Ducha, ul. Jagiellońska 2, Msza Święta w intencji Piotra Bartoszcze
godz.12.30 - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14
- Wykład Edmunda Mikołajczaka pt."Niepodległość nie jest dana raz na zawsze" - Prezentacja książki Wojciecha Gonery pt."Niezależny chłopski ruch związkowy na Kujawach Zachodnich(1980-1989)".
-Oficjalna prezentacja nowych wydawnictw Poczty Polskiej - karty okolicznościowej i spersonalizowanego znaczka pocztowego
GRUSZÓW K/RACIECHOWIC WOJ.MAŁOPOLSKIE
10 luty 2019 rok (niedziela), godz.15.00
W Kościele Parafialnym p.w. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji: ŚP. Piotra i Romana Bartoszcze oraz Ks. kan. Kazimierza Puchały.

KONFERENCJA DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
W SOKOŁOWIE MŁP. K/RZESZOWA W DNIU 23 WRZEŚNIA 2018r.

Patronat Honorowy :
Krajowy Duszpasterz Rolników Ks.Bp Edward Białogłowski

Organizatorzy:
- Krajowe Duszpasterstwo Rolników,
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..