STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

"OJCOWIZNA" RP ZAPRASZA DO USTRZYK Dolnych 21 kwietnia 2024r.

"Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość" Św. Jan Paweł II

PATRONAT HONOROWY
Prezydent RP Andrzej Duda
Jego Ekscelencja Ks. ABP Adam Szal Metropolita Przemyski

ORGANIZATORZY
Starosta Powiatu Bieszczadzkiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Stowarzyszenie Sołtysów Małopolski i Podkarpacia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Komitet Organizacyjny 43-rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

mają zaszczyt zaprosić
na Konferencję "Konstytucja Polskiej Wsi" w Ustrzykach Dolnych

PROGRAM:
21 kwietnia 2024r. /niedziela/, godz. 11.30

1. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks.Abp Adama Szala w intencji polskich rolników i suwerennej ojczyzny w Kościele p.w.Św. Józefa w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 10, (godz.11.30)
2. Złożenie wiązanek pod tablicą pamiątkową i przemarsz pod pomnik Niepodległości w Rynku z udziałem pocztów sztandarowych (godz. 13.00).
3.Konferencja "Konstytucja Polskiej Wsi" - sala przy kościele Św. Józefa.
(godz. 13.30).

4. Otwarcie konferencji i powitanie gości - Marian pałasz, Wieńczysław Nowacki.
5. Odczytanie listów od władz państwowych i samorządowych oraz wystąpienia gości.
6. Wręczenie odznaczeń okolicznościowych "W obronie polskiej ziemi" osobom zasłużonym.
7. Referaty problemowe :
- Red. Andrzej Kaczorowski- "Bunt w Bieszczadach-geneza, przebieg i rezultaty strajku okupacyjnego w Ustrzykach Dolnych 29.12.80r.-20.02.81
- Inż. Marek Bajda-"Społeczne konsekwencje wstrzymania robót leśnych z dnia 08.01.24r."
- Wieńczysław Nowacki-"Konstytucja Polskiej Wsi kontra Zielony Ład".
Przerwa na posiłek
8. Dyskusja plenarna, świadectwa i relacje.
9. Przyjęcie i podpisanie dokumentów końcowych.
Zakończenie ok. godz. 17.00

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wieńczysław Nowacki, Stefan Bigos, Ks. Franciszek Kołodziej, Zbigniew Kuraś, Kazimierz Leśniak, Stanisław Majdański, Maciej Małecki, Marian Mrozik, Paweł Murzyn, Marian Pałasz, Grzegorz Przybyło, Henryk Suchora,
Stanisław Szydło, Krzysztof Szczurko, Bogdan Szumański, Tadeusz Szymczakiewicz, Romuald Zgrzywa

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO - USTRZYCKICH

Katarzyna Bielańska, Antoni Bała, Kazimierz Chorzępa /pełnomocnik/, Jan Józef Cynk, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Antoni Surdyka, Jarosław Śliwiński, Zbigniew Zieliński, Jan Wójcicki.

KOMITET HONOROWY 43 rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich
i Budowy Pomnika Ks. Abp Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie

1. Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-Przewodniczący Prezydium NSZZ RI "Solidarność" w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,
2. Marian Banaś - Działacz niepodległościowy, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa,
3. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
4. Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
5. Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
6. Katarzyna Bielańska - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Gm. Mogilany, Kraków,
7. Prof. dr hab. Sylwester Czopek - J.M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
8. Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
9. Dr Dariusz Grabowski - Ruch Powszechnego Samorządu Gospodarczego, Warszawa,
10.Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,
11.Ks.Prałat Kazimierz Kaczor-Uczestnik strajków w Ustrzykach Dln. i Rzeszowie, Haczów,
12.Jan Karuś - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Rokietnica,
13.Ks. Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków chłopskich w 1980-81r. w Ustrzykach i Rzeszowie,
14.Ks. Prof. dr hab. Stanisław Koczwara - Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
15. Stanisław Krasoń-Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,
16.Marek Kuchciński - Poseł RP, Przemyśl,
17.Arkadiusz Lupa - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych,
18.Ewa Leniart - Poseł RP, Rzeszów,
19.Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp,
20.Ryszard Majewski - Założyciel NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi "Placówka", inżynier-rolnik, Goślinowo, gm. Gniezno,
21.Prof. Roman Niżnikowski - Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski im. Jana Szyszko,
22.Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rzeszów,
23.Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, radna, woj. opolskie,
24.Ks. Prof. Henryk Rykała - Kapelan Honorowy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP,
25.Prof. dr hab. Paweł Soroka - Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,
26.Andrzej Stadnicki - OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,
27.Janusz Szkutnik - Współorganizator strajków Ustrzycko-Rzeszowskich, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca", Rzeszów
28.Inż. Karol Teliga - Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, Warszawa,

PATRONAT MEDIALNY:
- "Nasz Dziennik" - Warszawa,
- "Gazeta Polska Codziennie" - Warszawa,
- "Nowiny Rzeszowskie" - Rzeszów

Adres do kontaktów :
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10Tel. kom.513283345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

REZOLUCJA Z RZESZOWA
Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Donald Tusk Premier RP

W nawiązaniu do 43 – rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, my niżej podpisani sygnatariusze i uczestnicy strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych z 1981r. oraz reprezentanci polskich organizacji politycznych, stowarzyszeń i związków zawodowych rolników wyrażamy zdecydowane poparcie protestów polskich rolników, którzy domagają się ochrony granic przed napływem towarów rolno-spożywczych z zagranicy, a szczególnie napływu niskiej jakości zboża i żywności z Ukrainy. Kolejnym kluczowym postulatem jest wycofanie się Polski z europejskiej polityki klimatycznej, a w szczególności wycofanie się z tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.
Apelujemy o niezwłoczną zmianę Konstytucji RP w zakresie ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i upodmiotowienie gospodarki poprzez rozwój rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości oraz własności Polaków. Zasadniczą sprawą, która wymaga prawnej regulacji jest status gospodarstwa rodzinnego opartego na niepodważalnej gwarancji własności ziemi.
Przypominamy, że rzeczywistość gospodarcza i społeczna w Polsce wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwdziałania zagrożeniom naszej suwerenności, koniecznym jest usankcjonowanie ustawowe statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie z 1981r. wyznaczały kierunek polskiej polityki gospodarczej, albowiem gwarantowały :
1.Konstytucyjne wzmocnienie nienaruszalności własności ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia oraz
uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny podmiot gospodarki narodowej (Dz.I,pkt.1),
2.Zwrot bezprawnie zawłaszczonych nieruchomości rolnych lub ich rekompensatę finansową (Dz.I,pkt.9),
3.Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin (Dz.I, pkt. 12 oraz Dz.IV), a także
ustawowe zmiany dotyczące samorządu rolniczego (izby rolnicze) i samorządu gospodarczego.
W tej sytuacji, apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce o spowodowanie :
- wprowadzenia ustawy o uznaniu rodzinnego gospodarstwa rolnego za trwały i równoprawny element
gospodarki narodowej, w tym zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom,
- stworzenie mechanizmu zwrotu bezprawnie zawłaszczonych nieruchomości rolnych prawowitym właścicielom
lub spadkobiercom oraz wypłaty świadczeń odszkodowawczych poszkodowanym za utraconą własność,
- ustawowe wprowadzenie w życie systemu wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości poprzez usankcjonowanie
powszechnego samorządu gospodarczego i nowelizację samorządu rolniczego.
Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie nie zostały w pełni zrealizowane. Apelujemy o realizację postulatów zapisanych w tych Porozumieniach i zaktualizowanych w „KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI, jako wzoru myślenia o utrzymaniu w przyszłości naszej suwerennej i niepodległej Ojczyzny.
Podpisali:

- NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – Przewodniczący Tomasz Obszański
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP - Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki
- Stronnictwo „Piast” – Prezes Romuald Zgrzywa
- Polskie Lobby Przemysłowe – Koordynator Prof. dr hab. Paweł Soroka
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” – Przewodniczący Ryszard Majewski
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski im. J. Szyszko – Prezes Prof. Roman Niżnikowski
- Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna”– Prezes Paweł Murzyn
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Przew. Stanisław Superson
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów im. Kardynała S. Wyszyńskiego– Przew. Grzegorz Przybyło
- Międzynarodowa Koalicja Ochrony Polskiej Wsi – z up. Zbigniew Kuraś,
- Ekogwarancja” PTRE Sp. z o.o. – Prezes Prof. Jerzy Szymona

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
Tel. kom.513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

ZMARŁ WŁADYSŁAW ŻABIŃSKI

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 21 lipca 2023r. zmarł Władysław Żabiński polski polityk i samorządowiec, uczestnik strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich z 1981r. i członek Komisji d/s realizacji tych porozumień, działacz konspiracyjnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, Poseł RP w latach 1989-1997, odznaczony odznaczeniami państwowymi : Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem "Wolności i Solidarności" (2016) i okolicznościową odznaką "W obronie polskiej ziemi" (2023), od 2006r. członek władz Stronnictwa "Piast".
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Olszynach, gm. Wojnicz k/Tarnowa w dniu 27 lipca 2023r. o godz.16.00.
Rodzinie składamy wyrazy żalu i współczucia. Cześć Jego pamięci !

"KONSTYTUCJA POLSKIEJ WSI" w POZNANIU

W dniu 11 czerwca 2023r. odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP tym razem w Poznaniu pod patronatem honorowym Premiera RP Mateusza Morawieckiego i J.E Ks.Abp. Stanisława Gądeckiego. Konferencję poprzedziła Msza św. w Kolegiacie Farnej w Poznaniu w intencji polskich rolników i suwerennej Ojczyzny.
Główny referat p.t."Perspektywy polskiego rolnictwa i polskiej małej i średniej przedsiębiorczości" wygłosił Dr Dariusz Grabowski doradca gospodarczy ś.p. Premiera Jana Olszewskiego, a następnie historyk Wojciech Gonera mówił w temacie "Obrońcy polskiej ziemi - bohaterowie Niepodległej" po czym 33 osoby uhonorowane zostały odznaczeniami "W obronie polskiej ziemi" przyznanymi przez Kapitułę Narodową powołaną przez SL"Ojcowizna" i organizacje współpracujące. Do Premiera RP Mateusza Morawieckiego wystosowano kolejną rezolucję, którą publikujemy poniżej :

REZOLUCJA - Poznań, 11 czerwca 2023r.
W związku z zagrożeniem dla suwerennego bytu Rzeczpospolitej Polskiej, jakim jest wojna Rosji z Ukrainą i wynikające z niej konsekwencje, polegające na bezprzykładnym ataku władz Unii Europejskiej, na demokratycznie wybrane przedstawicielstwo Narodu i Państwa Polskiego, apelujemy do władz naszego państwa o poczynienie odpowiednich kroków w celu ustawowego wzmocnienia naszej suwerenności, na gruncie prawa krajowego, z przyjęciem i ustanowieniem nadrzędności prawa polskiego nad prawem unijnym.
W szczególności niezbędnym jest odwołanie do tradycji i wartości chrześcijańskich oraz ukonstytuowanie prawodawstwa w oparciu o prawo naturalne, chroniące życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
W zakresie gospodarczym zmiany Konstytucji RP dotyczyć muszą ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz upodmiotowienie gospodarki poprzez rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
Bolesnym przykładem są sprawy lokalne, których unika się rozwiązania np. represje i nakładanie kar na rolników wsi Krajkowo w Gminie Mosina w Wielkopolsce, które prowokują do rezygnacji z prowadzenia gospodarstw pokoleniowych, w związku z położeniem ich w strefie ochrony ujęcia wody pitnej dla Miasta Poznania w starorzeczu rzeki Warty.
Utrzymanie ciężko wywalczonej suwerenności naszej Ojczyzny, jest dla nas sprawą najważniejszą, której zniszczyć nie mogą żadne traktaty i naszym obowiązkiem jest żądanie tego samego od rządzących w myśl zapisów zawartych w "Konstytucji Polskiej Wsi".
Z wyrazami należnego szacunku
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki, i uczestnicy konferencji Stanisław Majdański, Marian Pałasz, Janina Piekarz, Maciej Małecki, Marek Ignaszewski, Franciszek Gretkowski, Andrzej Litwin, Jan Gurczyński, Kazimierz Gurczyński, Dariusz Grabowski, Sławomir Dąbrowski, Andrzej Turczynowicz, Danuta Miążkiewicz, Andrzej Miczalszczak, Małgorzata Michalszczak, Wanda Hukiewicz, Kazimierz Hukiewicz, Ryszard Majewski, Teresa Majewska,, Bernard Dzierżewski,Kornel Pabiszczak, Lech Zięta, Małgorzata Stryjska, Dr Lech Różański, Paweł Szczepaniak, Bogdan Kemnitz, Edward Pohl, Marzanna Małachowska, Janina Dachowska, Jan Kasperek, Andrzej Stadnicki, Wanda Najdek, Mirosława Nowak, Genowefa Magdziarz, Kazimierz Magdziarz, Barbara Dziemiańczyk, Marek Andrzejak, Jolanta Bromska, Daria Bromska, Jerzy Bromski, Stanisław Wojkiewicz, Marek Grynia, Maria Korbacz, Antoni Grzebisz, Danuta Kużdowicz, Jacek Kużdowicz, Zbigniew Rutkowski, Piotr Koschel, Jan Sar, Magdalena Sar, Andrzej Augustyniak.

Adres do kontaktu: Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Wielkopolska, ul.Poznańska 96, 62-035 Kórnik, NIP 5170362963, REGON 180982503, Tel. 513283345, e-mail:slojcowizna@wp.pl

"KONSTYTUCJA POLSKIEJ WSI" w Ustrzykach Dolnych, 23 kwietnia 2023r.

Z związku z 42-rocznicą Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich odbyła się w dniu 23 kwietnia 23r. konferencja poprzedzona mszą św. w kościele św. Józefa w intencji polskich rolników i suwerennej Ojczyzny pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Jego Ekscelencji Ks.Abp Adama Szala Metropolity Przemyskiego. Po mszy św. pod tablicą upamiętniającą strajki rolników oraz pod Pomnikiem Niepodległości w Rynku złożone zostały wieńce i wiązanki m.in. od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Szefa KPRM Marka Kuchcińskiego, Marszałka Woj. Podkarpackiego Władysława Ortyla, Starosty Powiatu Bieszczadzkiego Marka Andrucha, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Arkadiusza Lupy i Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP z Wieńczysławem Nowackim na czele.
W trakcie konferencji w miejscu strajku w sali Urzędu miejskiego w Ustrzykach Dolnych odczytano listy od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych i wręczono odznaczenia okolicznościowe "W obronie polskiej ziemi" 15 osobom zasłużonym dla suwerenności i niepodległości Polski oraz podpisano rezolucję skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premiera RP Mateusza Morawieckiego, którą publikujemy poniżej, a mianowicie :

REZOLUCJA z USTRZYK DOLNYCH 23.04.23r.

My, niżej podpisani, sygnatariusze i uczestnicy strajków okupacyjnych rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z lat 1980-81 oraz uczestnicy 42 rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, apelujemy o realizację postulat,ow zawartych w tych porozumieniach, a zaktualizowanych w "Konstytucji Polskiej Wsi", która jest programem Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.
W tym miejscu stwierdzamy, z ubolewaniem, że dotychczasowe nasze rezolucje i apele z lat poprzednich natrafiały na "zmowę milczenia" władz RP, tak jakby konstytucyjna obrona gospodarstw rodzinnych, polskiej ziemi i lasów, n ie stanowiła o gwarancji suwerenności państwa polskiego, w szczegolności w czasie zagrożenia militarnego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę i toczącvą się wojną przy wschodniej granicy Polski.
Aktualnie polsce niezbędna jest zmiana Konstytucji RP w kierunku wzmocnienia nadrzędności prawa krajowego nad prawem unijnym, a w szczególności jasne odwołanie się do wartości i tradycji chrześcijańskiej i ukonstytuowanie prawodawstwa w oparciu o prawo naturalne, chroniące życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
W zakresie gospodarczym zmiany Konstytucji RP dotyczyć muszą ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz upodmiotowienie gospodarki poprzez rozwój małej i śreniej przedsiębiorczości oraz własności Polaków.
Są też sprawy lokalne do dziś niezrealizowane np. reaktywowanie zlikwidowanego przez komunistów osrodka terpii w miejscowości Caryńskie, gm. Lutowiska w Bieszczadach, co zostało zapisane w pkt. 2b Porozumienia Ustrzyckiego. Uruchomienie takiego ośrodka mogłoby słuzyć terapii PTSD (przewlekły zespół stresu stanu wojennego) dla osób represjonowanych i ich rodzin i byłaby to pierwsza tego typu placówka zdrowotna w Polsce.
Przedkładjąc nasz racje nad siłę władzy, ze swej strony stwierdzamy, że prawna ochrona polskich gospodarstw rodzinnych, polskiej ziemi i lasów jest gwarancją nadrzędności prawa polskiego nad prawami Unii Europejskiej i potwierdzeniem niepodległości i suwerenności Narodu i Państwa Polskiego. Podpisali :
- Stronnictwo ludowe "Ojcowizna" RP - Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki,
- Sygnatariusze strajkow i uczestnicy 42 rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich : Stanisław Majdański,Stefan Bigos, Marian Pałasz, Zbigniew Kuraś, Zbigniew Zieliński, Tadeusz Szymczakiewicz, Jan Józef Cynk, Józef Kołodziej, Bogdan Szumański, Henryk Cząstka, Marek Andruch, Arkadiusz Lupa, Paweł Germański, Marcin Procyk, Krzysztof Szubacki, Daniel Krawiec, Władysław Wrona, Jozef Serafin, Radosław Sech, Bogdan Jarecki, Krzysztof Kamiński, Jerzy Mikrut, Dorota Paszkowska, Marian Mrozik, Andrzej W. Kaczorowski, Lesław Pieczonka,
Marek Faran, Małgorzata Łysyganicz, Stanisław Łysyganicz, Anna Martyńska, Jan Wojtowicz, Janusz Krupa, Jan Surmacz, Krzysztof Szuba, Helena Zdeb, Witold Kozioł, Iwona Zawadzka, Adam Król, Krzysztof Szczurko, Wojciech Szydło.

Adres do kontaktów :
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP,
35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, Tel.kom.513 283 345,
e-mail:slojcowizna@wp.pl

"KONSTYTUCJA POLSKIEJ WSI" 42 - rocznica Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Rzeszów 19 luty 2023r.

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Premier RP
REZOLUCJA
W nawiązaniu do 42 – rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, my niżej podpisani sygnatariusze i uczestnicy strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych z 1981r. oraz reprezentanci polskich organizacji politycznych, stowarzyszeń i związków zawodowych rolników wyrażamy przekonanie, że Polsce niezbędna jest zmiana Konstytucji RP. Przemawia za tym zagrożenie dla suwerennego bytu Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności sekowanie demokratycznie wybranego przedstawicielstwa Narodu i Państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, co najdobitniej pokazała trwająca agresja zbrojna Rosji na Ukrainę i wynikające z niej konsekwencje polityczne i militarne na arenie międzynarodowej.
Niezbędnym jest wzmocnienie krajowego prawa polskiego nad prawami unijnymi, a w szczególności jasne odwołanie do tradycji i wartości chrześcijańskich oraz ukonstytuowanie prawodawstwa w oparciu o prawo naturalne, chroniące życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
W zakresie gospodarczym zmiany Konstytucji RP dotyczyć muszą ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i upodmiotowienie gospodarki poprzez rozwój rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości oraz własności Polaków. Zasadniczą sprawą, która wymaga prawnej regulacji jest status gospodarstwa rodzinnego opartego na niepodważalnej gwarancji własności ziemi.
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie z 1981r. wyznaczały kierunek polskiej polityki gospodarczej, albowiem gwarantowały :
1.Konstytucyjne wzmocnienie nienaruszalności własności ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia oraz
uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny podmiot gospodarki narodowej (Dz.I,pkt.1),
2.Zwrot bezprawnie zawłaszczonych nieruchomości rolnych lub ich rekompensatę finansową (Dz.I,pkt.9)
3.Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin (Dz.I, pkt. 12 oraz Dz.IV), a także ustawowe zmiany dotyczące samorządu rolniczego (izby rolnicze) i samorządu gospodarczego.
W tej sytuacji, apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce o spowodowanie :
- wprowadzenia ustawy o uznaniu rodzinnego gospodarstwa rolnego za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej, w tym zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom,
- stworzenie mechanizmu zwrotu bezprawnie zawłaszczonych nieruchomości rolnych prawowitym właścicielom lub
spadkobiercom oraz wypłaty świadczeń odszkodowawczych poszkodowanym za utraconą własność,
- ustawowe wprowadzenie w życie systemu wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości poprzez usankcjonowanie powszechnego samorządu gospodarczego i nowelizację samorządu rolniczego (izby rolnicze).
Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie nie zostały w pełni zrealizowane. Apelujemy o realizację postulatów zapisanych w tych Porozumieniach i zaktualizowanych w „KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI, jako wzoru myślenia o utrzymaniu w przyszłości naszej suwerennej i niepodległej Ojczyzny. Podpisali:
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP - Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki,
- Stronnictwo „Piast” – Prezes Romuald Zgrzywa,
- Powszechny Samorząd Gospodarczy - Lider Dr Dariusz Grabowski,
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” – Przewodniczący Ryszard Majewski,
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski im. J. Szyszko – Prezes Prof. Roman Niżnikowski,
- Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna”– z up. Paweł Murzyn,
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Przew. Stanisław Superson,
- NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Wielkopolska – Przew. Maciej Małecki,
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów im. Kardynała S. Wyszyńskiego– Przew. Grzegorz Przybyło,
- Międzynarodowa Koalicja Ochrony Polskiej Wsi – z up. Zbigniew Kuraś,
- „Ekogwarancja” PTRE Sp. z o.o. – Prezes Prof. Jerzy Szymona,
- Jedność Narodu – Prezes Romuald Starosielec.

KOMUNIKAT
Pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i J.E. Ks. Abp Adama Szala Metropolity Przemyskiego w dniu 19 lutego 2023r. w Rzeszowie odbyły się obchody 42 rocznicy strajków rolników i podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich poprzedzone Mszą św. koncelebrowaną w Kościele Farnym.
Organizatorem obchodów oraz konferencji p.t. Konstytucja Polskiej Wsi było Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP, zaś współorganizatorami szereg organizacji, w tym : Stronnictwo „Piast”, Powszechny Samorząd Gospodarczy, Komitet Obrony Polskiej Ziemi „PlPolskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna”, Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny, Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski im. Jana Szyszko, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Wielkopolska, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jedność Narodu.
Referaty problemowe wygłosili: wprowadzenie Wieńczysław Nowacki
- Dr Dariusz Grabowski – „Wspólnota wsi oraz małej i średniej przedsiębiorczości szansą dla polskiej gospodarki”,
- Prof. Jerzy Szymona – „Trzy pętle zniewolenia współczesnego rolnictwa”.
- Prof. Roman Niżnikowski – „Aspekty zrównoważonej produkcji rolnictwa i łowiectwa”.
Osobom zasłużonym dla niepodległości i suwerenności Polski zostały wręczone 36 odznaczeia "W obronie polskiej ziemi" przyznane uchwałą Kapituły Narodowej powołanej przez SL "Ojcowizna" i organizacje towarzyszące. Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego została podpisana rezolucja, która załączona jest na wstępie.  W uroczystościach uczestniczyło 175 osób.  

KOMITET ORGANIZACYJNY:Wieńczysław Nowacki (przewodniczący),
- Stefan Bigos, Jan Józef Cynk, Marek Grynia, Ks. Franciszek Kołodziej, Zbigniew Kuras, Stanisław Majdański, Maciej Małecki, Paweł Murzyn, Marian Pałasz, Grzegorz Przybyło, Franciszek Rokicki, Henryk Suchora, Stanisław Superson, Tadeusz Szymczakiewicz, Jan Wójcicki, Romuald Zgrzywa

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO – USTRZYCKICH :

Katarzyna Bielańska, Antoni Bała, Kazimierz Chorzępa /pełnomocnik/, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Antoni Surdyka, Bogdan Szumański, Jarosław Śliwiński, Zbigniew Zieliński, Władysław Żabiński.

O WOLNĄ WIEŚ I WOLNĄ POLSKĘ
40 rocznica Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników
i Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla 04.12.22r.

Pod patronatem honorowym Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Ks. Arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego odbyła się w dniu 4 grudnia 2022r. w Krasiczynie k/Przemyśla konferencja "O wolną wieś i wolną Polskę" zorganizowana przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP w 40 rocznicę powołania konspiracyjnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i pierwszego spotkania Duszpasterstwa Rolników.
Rocznicowe obchody rozpoczęła Msza Św. w kościele p.w. Św. Marcina koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Abp Adama Szala, na której Jego Ekscelencja otrzymał odznaczenie okolicznościowe "W obronie polskiej ziemi".
Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Zamku w Krasiczynie na wspólny obiad oraz konferencję, którą otworzył i prowadził Wieńczysław Nowacki przewodniczący Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP.
Po powitaniu gości i zebranych odczytany został list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który podziękował działaczom „tej ważnej organizacji… za wkład w budowę wolnej Polski,… bowiem korzystamy z tej ogromnej energii społecznej, która została przez Was uwolniona. I mimo upływu lat i różnorakich trudów piętrzących się na naszej drodze, w kolejnych pokoleniach Polaków, wciąż nie wygasa potrzeba pracy nad posprzątaniem ojczystego domu”
W imieniu zaproszonych gości głos zabrali Marszałek Marek Kuchciński, uczestnik wydarzeń sprzed 40 lat, obecnie pełniący funkcję Ministra Szefa KPRM oraz Anna Gembicka V-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zaprezentowała puchar ufundowany przez Ministerstwo dla Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w 40 rocznicę powstania, po czym 26 osobom zostały wręczone okolicznościowe odznaczenia „W obronie polskiej ziemi”.
Kolejni prelegenci Ks. Prof. Henryk Rykała wspomniał postać Ks. Abp Ignacego Tokarczuka, zaś Andrzej W. Kaczorowski, Janusz Szkutnik i Wojciech Gonera mówili o nieznanych dotąd aspektach działalności politycznej konspiracyjnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w różnych regionach Polski, na Rzeszowszczyźnie, w Wielkopolsce i na Kujawach, w stanie wojennym i w latach następnych 1982-89.
Następnie odbył się panel dyskusyjny p.t. „Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu ustroju rolnego i bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, który poprowadził Stanisław Majdański b. Senator RP i V-ce Prezes Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP.
Na zakończenie członkowie Rady Naczelnej „Ojcowizna” RP oraz uczestnicy konferencji podpisali rezolucję skierowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premiera RP Mateusza Morawieckiego (w załączeniu).

REZOLUCJA Z KRASICZYNA

Prezydent RP Andrzej Duda
Premier RP Mateusz Morawiecki

W związku z zagrożeniem dla suwerennego bytu Rzeczpospolitej Polskiej, jakim jest trwająca agresja zbrojna Rosji na Ukrainę i wynikające z niej obecne konsekwencje na forum międzynarodowym, w tym ataki włodarzy Unii Europejskiej, na demokratycznie wybrane przedstawicielstwo Narodu i Państwa Polskiego, apelujemy do władz naszego państwa o wzmocnienie krajowego prawa polskiego nad prawem unijnym.
Uważamy, że niezbędnym jest wypracowanie i wprowadzenie w życie nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której będzie jasno wyartykułowane odwołanie do tradycji chrześcijańskiej Narodu Polskiego i ukonstytuowanie prawodawstwa w oparciu o prawo naturalne, które chronić będzie życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Mamy też nadzieję, na zagwarantowanie konstytucyjnej i ustawowej ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, jak również upodmiotowienie gospodarki poprzez rozwój rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości oraz własności Polaków, co zwiększy gwarancję nadrzędności prawa polskiego nad prawami wprowadzanymi przez Unię Europejską.
Utrzymanie ciężko wywalczonej suwerenności naszej Ojczyzny, jest dla nas sprawą najważniejszą, której zniszczyć nie mogą żadne traktaty i naszym obowiązkiem jest żądanie tego samego od rządzących, co czynimy w 40 rocznicę powołania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i utworzenia pierwszego Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie. Podpisali:

Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP i uczestnicy konferencji.
Wieńczysław Nowacki (przewodniczący), Marian Pałasz (sekretarz),
Prof. Jerzy Szymona, Stanisław Majdański, Magdalena Maciąg, Krzysztof Kamiński, Maciej Małecki, Tadeusz Szymczakiewicz, Adam Sudoł, Janusz Szkutnik, Adam Król, Wiesław Fiszer, Teresa Fiszer, Stanisław Superson, Stefan Bigos, Zbigniew Zieliński, Henryk Suchora, Bogdan Szumański, Natalia Atamas-Paniw, Jan Wojtowicz, Anna Martyńska, Eugeniusz Martyński, Edward Koleja, Stanisław Kosch, Małgorzata Łysyganicz, Wojciech Manteufel, Marek Faran, Augustyn Czubocha, Franciszek Rolicki, Zenon Zegarski, Helena Zdeb, Jarosław Śliwiński, Jan Karuś, Jan Wójcicki, Kazimierz Leśniak, Jan Józef Cynk, Józef Serafin, Józef Kołodziej, Zbigniew Kuraś, Andrzej W. Kaczorowski, Marek Grynia.

Komitet Organizacyjny :
Wieńczysław Nowacki (przewodniczący), Marian Pałasz, Zbigniew Kuraś, Henryk Suchora, Tadeusz Szymczakiewicz, Marek Grynia, Stanisław Kosch, Paweł Sokół, Eugeniusz Martyński, Jarosław Śliwiński, Karol Teliga

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP,
35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8 -10, Tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

ODZNACZENIA "W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI"
UCHWAŁA Nr. 1 KAPITUŁY NARODOWEJ
Ustrzyki Dolne 24 kwietnia 2022r.

Strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie w latach 1981-82 zakończyły się zwycięstwem, które przeszły do historii, jako Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie.Ten sukces miał wymiar zarówno społeczny i gospodarczy, jak również polityczny, albowiem mieszkańcy Bieszczadów i Podkarpacia stali się wzorem dla innych regionów w obronie polskiej ziemi, wartości patriotycznych i narodowych.
W związku z powyższym, w szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, ustanawiamy odznaczenie honorowe „W obronie polskiej ziemi” celem upamiętnienia tych wszystkich bohaterów,którzy na przestrzeni 40 lat przyczynili się do realizacji przekonania, że tradycyjne wartości i patriotyczne dziedzictwo polskiej wsi składają się na podwaliny naszej narodowej tożsamości i umacniają pomyślny byt Polski niepodległej i suwerennej.
To dziejowe zwycięstwo z lat 1980-81, odniesione dzięki więziom solidarności i poczuciu wspólnoty milinów Polaków, mieszkańców wsi i miast, poruszonych natchnionymi słowami Papieża Jana Pawła II w czasie Jego I pielgrzymki do Ojczyzny i odrzucających autorytarny i niegodziwy system komunistyczny, upoważnia nas do powołania Kapituły Narodowej, która w I edycji w dniu 24 kwietnia 2022r. w Ustrzykach Dolnych do wręczenia odznaczenia „W obronie polskiej ziemi” następujące osoby, a mianowicie (w kolejności alfabetycznej) :
Marek Andruch, Zbigniew Biesiadecki, Marian Bielański, Antoni Cycoń (pośmiertnie), Emil Faran (pośmiertnie), Kazimierz Hesko-Kołodziński,
Jerzy Jankowski, Ks. Kazimierz Kaczor, Andrzej Kaczorowski, Stanisław Krupa (pośmiertnie), Prof.Krzysztof Kamiński, Adam Król, Arkadiusz Lupa,
Marian Mazurkiewicz, Michał Pałasz (pośmiertnie), Wiesław Procyk (pośmiertnie), Ryszard Prędki, Ks. Roman Szczupak

Adres do kontaktu : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10,
Tel.kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

WIELKANOC 2022r.
Pomocnej dłoni Chrystusa Zmartwychwstałego życzy "Ojcowizna" RP

ZAPROSZENIE DO USTRZYK DOLNYCH 24 kwietnia 2022r.
KONSTYTUCJA POLSKIEJ WSI - 41 ROCZNICA STRAJKU W USTRZYKACH DOLNYCH

„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość” Św. Jan Paweł II.

PATRONAT NARODOWY PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA
PATRONAT HONOROWY Jego Ekscelencja Ks. Abp Adam Szal

Organizatorzy:
Starosta Powiatu Bieszczadzkiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
Stowarzyszenie Sołtysów Małopolski i Podkarpacia
Komitet Organizacyjny 41- Rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich

mają zaszczyt zaprosić na 41 – rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w Ustrzykach Dolnych

PROGRAM:
24 kwietnia 2022r. /niedziela/, godz. 11.30

1. Msza św. koncelebrowana w intencji polskich rolników i suwerennej ojczyzny w Kościele p.w. Św. Józefa w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 10, (godz. 11.30).
2. Przemarsz pod Pomnik Niepodległości w Rynku z udziałem pocztów sztandarowych i złożenie wieńców i kwiatów oraz pod tablicą pamiątkową w miejscu strajku.
3. Konferencja 41-rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, (godz. 13.30).
4. Otwarcie konferencji i powitanie gości – Marian Pałasz, Wieńczysław Nowacki.
5. Odczytanie listów od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz władz państwowych i samorządowych
6. Wręczenie odznaczeń „W obronie polskiej ziemi” przyznanych przez Kapitułę Narodową.
7. Referaty problemowe:
- Prof.Krzysztof Kamiński - „Rolnictwo widziane oczami bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
- Wieńczysław Nowacki -„Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie konstytucją polskiej wsi”
- Red. Andrzej Kaczorowski – „Strajk bieszczadzki w literaturze historycznej"
Przerwa na posiłek
8. Dyskusja plenarna, świadectwa i relacje.
9. Przyjęcie dokumentów końcowych.
Zakończenie (godz. 17.00)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wieńczysław Nowacki, Antoni Bała, Stefan Bigos, Marian Pałasz, Ks. Franciszek Kołodziej, Grzegorz Przybyło, Zbigniew Kuraś, Henryk Suchora,
Kazimierz Leśniak, Antoni Surdyka, Stanisław Majdański, Stanisław Superson, Maciej Małecki, Bogdan Szumański, Paweł Murzyn, Tadeusz Szymczakiewicz, Romuald Zgrzywa,

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO - USTRZYCKICH

Katarzyna Bielańska, Kazimierz Chorzępa /pełnomocnik/, Jan Józef Cynk, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Jarosław Śliwiński, Zbigniew Zieliński, Władysław Żabiński.

41 ROCZNICA STRAJKÓW RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
w Rzeszowie, 20 lutego 2022r.

REZOLUCJA

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Premier RP za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

W nawiązaniu do 41-rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich my, niżej podpisani reprezentanci pilskich organizacji politycznych, stowarzyszeń i związków zawodowych rolników, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych z 1981r., wyrażamy niepokój brakiem zabezpieczenia żywnościowego państwa , w oparciu o małe i średnie rodzinne gospodarstwa rolne, w sytuacji zagrożenia militarnego od strony wschodniej granicy państwa.
W ostatnich latach Naród Polski zawierzył rządzącym, że wszystkie reformy w państwie są prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia i gospodarstwa rodzinne, w których obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie oddając krew za Polskę i ryzykując życiem za ojczyznę.
Przypominamy, że rzeczywistość gospodarcza i społeczna w Polsce wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwdziałania zagrożeniom naszej suwerenności koniecznym jest usankcjonowanie ustawowe statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie z 1981 roku wyznaczyły kierunek polskiej polityki rolnej, albowiem gwarantowały :
1.Ustawowe wzmocnienie nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element
gospodarki narodowej (Dział I,pkt.1),
2.Zwrot bezprawnie zawłaszczonych nieruchomości rolnych lub ich rekompensatę finansową (Dz. I, pkt.9),
3.Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin w tym zmianę zapisów o przymusowym zdawaniu ziemi za emeryturę rolniczą. (Dz. I, pkt.12 oraz Dz. IV),
W związku z powyższym, konstytucyjne zmiany gwarantujące trwałość polskich gospodarstw rodzinnych oraz ustawowe regulacje dot. statusu gospodarstwa rodzinnego, co w istocie zapobiegałoby likwidacji małych
i średnich gospodarstw rolnych, traktujemy jako priorytetowe działanie Rządu i opozycji, celem realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich po ponad 40 latach od ich podpisania.
W tej sytuacji, apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce o spowodowanie :
- wprowadzenia ustawy celem uznania rolnego gospodarstwa rodzinnego za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej, w tym zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom,
- stworzenie mechanizmu zwrotu bezprawnie zawłaszczonych nieruchomości rolnych prawowitym właścicielom lub spadkobiercom oraz wypłaty świadczeń odszkodowawczych poszkodowanym za utraconą własność,
- zabezpieczenia suwerenności żywnościowej poprzez stworzenie systemu wsparcia małych i średnich rodzimych gospodarstw rolnych oraz promocję polskiej, zdrowej żywności.
Przedkładając nasze racje nad siłę władzy, ze swej strony promujemy KONSTYTUCJĘ POLSKIEJ WSI stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, jako wzoru myślenia o przyszłości Ojczyzny. Podpisali:
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Wieńczysław Nowacki,
- Stronnictwo "Piast" - Prezes Romuald Zgrzywa,
- Polskie Lobby Przemysłowe - Prezes Paweł Soroka,
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi Placówka - Przewodniczący Ryszard Majewski,
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski - V-ce Przew. Stanisław Majdański,
- Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna" - z up. Paweł Murzyn
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Przewodniczący Grzegorz Przybyło,
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny - Przew. Stanisław Superson,
- NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska - Sekr. Maciej Małecki,
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów - Przew. Grzegorz Przybyło,
- Międzynarodowa Koalicja Ochrony Polskiej Wsi z up. Zbigniew Kuraś

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, Tel. kom.513 283 345, e-mail@wp.pl

LESZEK MURZYN NIE ŻYJE

W dniu 13 grudnia 2021r. zmarł Leszek Murzyn, nauczyciel, poseł Sejmu RP dwóch kadencji, członek honorowy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 16.12.21r. w Raciechowicach /Małopolska/ na mszy św. z udziałem licznej rodziny, nauczycieli i młodzieży szkolnej, przyjaciół oraz delegacji organizacji społecznych i politycznych oraz asysty Straży Marszałkowskiej Sejmu RP
na miejscowym cmentarzu. Prezentujemy treśc referatu pt. "Personalistyczny wymiar Ojcowizny",wygłoszony podczas Zjazdu OJCOWIZNY 16 czerwca 2019 roku w Gruszowie przez śp.Leszka Murzyna

Szanowni Państwo!
Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych. Niesamowity postęp technologiczny jaki odbywa się na naszych oczach przewraca znaczną część naszego poglądu na rzeczywistość do góry nogami. Sprawia, że na nowo musimy uświadomić sobie i zdefiniować rolę człowieka w kreującym się obecnie systemie polityczno-społecznym zarówno globalnym jak i naszym krajowym – lokalnym.
Nie jest to łatwe zadanie. Wymaga sporego wysiłku oraz autorefleksji. Narzuca się nam różne ideologie, których podstawowym celem jest zorganizowanie naszego życia rodzinnego, społecznego czy państwowego. Ideologie, które nie koniecznie świadczą o postępie cywilizacyjnym człowieka, a które używane są do uprzedmiotowienia go, do sprowadzenia go do roli numeru identyfikującego w systemie ekonomicznym. Ideologie, które w nowej narracji społecznej mają zastąpić religie czy nawet etykę.
Aby obronić się przed tego typu nowoczesnym, bardzo zaawansowanym technologicznie totalitaryzmem, który jest coraz bardziej realnym zagrożeniem, musimy wiedzieć w jaki sposób należy się jemu przeciwstawiać. Przypomnieć sobie co jest naszym punktem odniesienia zarówno w życiu osobistym jak i społecznym. Co porządkuje nasze relacje, poprawia jakość życia. Musimy jeszcze raz uświadomić sobie, że etyka obowiązująca w naszym kraju nie jest sprawą indywidualną danej jednostki. Etyka jest fundamentalnym składnikiem funkcjonowania całego społeczeństwa żyjącego na określonym terytorium.
Bardzo wyraźnie wytłumaczył to papież Benedykt XVI w ostatniej analizie dotyczącej kondycji Kościoła Katolickiego na świecie. Przypomniał o centralnej roli Boga w życiu człowieka i o fundamentalnym porządku wynikającym z prawa naturalnego. Ten porządek przez radykalnych przedstawicieli środowisk liberalnych oraz lewicowych przedstawiany jest jako archaiczny przeżytek. Tak nie jest! Prawo naturalne jest porządkiem fundamentalnym, a zatem na nim wszystko jest budowane. Żaden system nie jest w stanie funkcjonować przez długi czas odrzucając prawo naturalne. Taki system odrzuca po prostu człowieka.
W trosce o człowieka, naszą przyszłość i bezpieczeństwo trzeba pracować. Trzeba brać na siebie odpowiedzialność za świat materialny. Za swój majątek, za swój kraj. Walczyć o niego - przede wszystkim rozumem - kształcąc możliwie jak najlepiej przyszłe pokolenia, odporne na zgubne prądy tzw. nowoczesności. W metodach zarządzania czy to państwem, samorządem czy w sektorze prywatnym nie możemy ufać zwodniczym ideologiom lecz musimy posługiwać się metodami naukowymi. Musimy pamiętać, że człowiek nie jest środkiem do celu tylko potencjalnym źródłem dobra jakie może być przekazywane innym ludziom, a tym samym społeczeństwu. Rozumny i świadomy swojej wartości człowiek to jest najlepszy obrońca Rzeczypospolitej. Wielką sztuką jest umrzeć za Ojczyznę, ale jeszcze większą żyć i pracować dla niej.
Ostatnie dekady, to okres nadziei dla wielu Polaków. To wiara w odzyskanie niepodległości oraz budowę państwa o zdrowych zasadach. Państwa, które nawiązuje do naszych korzeni. Bardzo dobrze pamiętam atmosferę lat 90-tych. W ówczesnych przemianach widzieliśmy szansę na likwidację zaniedbań gospodarczych, różnorakich patologii społecznych oraz na zmianę wizerunku Polski na świecie. Po 30 latach wyraźnie widać, że za sprawą samozwańczych oświeconych elit rządzących w tym czasie, oczywiście z wyjątkami, oczekiwania i nadzieje ogromnej liczby Polaków nie spełniły się. Coraz bardziej widać, że naród Polski został oszukany. Środowiska liberalno-lewicowe (kosmopolityczne), wydaje mi się, że świadomie, dokonywały demontażu państwa Polskiego. Dalej próbują podważyć poczucie godności i dumy osobistej tych, którzy sprzeciwiają się ich koncepcjom. Ile to złych słów padło pod adresem tych, którzy bronią rodziny, podmiotowości Polski w wymiarze politycznym i gospodarczym? Z jakże wielką złością z tamtej strony spotyka się każda próba naprawy państwa?
Kontynuator dzieła i myśli Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka – Roman Bartoszcze udzielając wywiadu Naszemu Dziennikowi w 2000 roku powiedział: “Polska jest polem doświadczalnym dla globalistów. Teraz przeprowadzają na nas doświadczenia jak się zachowa Naród w momencie, gdy zostanie pozbawiony wszystkiego. Jak długo się taka sytuacja w Polsce utrzyma i czy ta bariera wytrzymałości została już na tyle przekroczona, że Naród nie jest już w stanie niczego zrobić? Czy też ten Naród może się jeszcze wydźwignąć?”
Czy się obronimy? Wierzę, że tak. Społeczeństwo polskie jest przywiązane do wartości, które budowały i scalały Europę. Mamy wpojone, że człowiek jako osoba góruje nad społecznością, która powinna mu być podporządkowana.
Człowiek żyje w rodzinie i państwie. Jest częścią narodu – rodziny rodzin jak definiował naród Prymas Wyszyński. I do tej właśnie rodziny, najpierw w tym podstawowym wymiarze, a dalej w tym szerszym, odnosi się słowo Ojcowizna. Cytując Jana Pawła II „ W języku polskim – ale nie tylko – termin naród pochodzi od ród, ojczyzna natomiast ma swoje korzenie w słowie ojciec. Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie OJCOWIZNY, które stanowi tło dla terminu Ojczyzna. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna są więc treściowo ściśle związane z rodzeniem. Termin naród oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą”.
Drodzy państwo!
Mamy godność żeby rządzić, żyć na swoim i stanowić o sobie. Ojciec Krąpiec mówił: „Decyzja jest tym miejscem, w którym człowiek konstytuuje się pierwszym suwerenem, biorącym w swe ręce los samego siebie, a często także los drugich ludzi”. Na tym polega personalistyczny wymiar Ojcowizny. Na szacunku do drugiego człowieka oraz podejmowaniu świadomych decyzji, na braniu na siebie odpowiedzialności za to dziedzictwo duchowe, intelektualne i materialne, które zaczyna się w naszych rodzinach, a rozciąga się na cały Naród. Ten właściwy wymiar stanowić będzie zabezpieczenie naszych dzieci, sąsiadów, następnych pokoleń. Jest gwarantem naszego bytu, wolności i naszej podmiotowości.
Dziękuję!

ZMARŁA MARIA KOPACZEWSKA

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Kopaczewskiej żony śp. Antoniego Kopaczewskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 września na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. Rodzinie i Bliskim śp. Marii Kopaczewskiej wyrazy szczerego współczucia składa"Ojcowizna" RP
Maria Kopaczewska z domu Ciba urodziła się 14 czerwca 1937 r., zaś w lipcu 1964 r. zawarła związek małżeński z Antonim Kopaczewskim- legendą rzeszowskiej "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego za pośrednictwem męża Antoniego Kopaczewskiego utrzymywała kontakty z działaczami podziemnych struktur "Solidarności Walczącej" i Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach SO kryptonim „Azymut” prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Rzeszowie, po zakończeniu, której została przerejestrowana do SOR kryptonim „Pięść” prowadzonej przez Wydział V WUSW w Rzeszowie w latach 1984–1990, w związku z prowadzeniem działalności antykomunistycznej. Po śmierci męża Antoniego Kopaczewskiego reprezentowała Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny w Komitecie Honorowym kolejnych rocznic Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.Cześć Jej pamięci.

OGÓLNOPOLSKIE DOŻYNKI JASNA GÓRA 2021

Ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony odbędzie się na Jasnej Górze 4 i 5 września. Msza św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych sprawowana będzie w niedzielę, 5 września o godz. 11.00.
W sobotę, 4 września, w ramach dożynek w bazylice jasnogórskiej o 16.30 odbędzie się koncert „Pieśń o Ojczyźnie” Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". O godz. 19.00 Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę rolników przewodniczyć ma bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diec. tarnowskiej. Apelem Jasnogórskim rozpocznie się nocne czuwanie.
W niedzielę wspólne modlitwy na placu przed Szczytem z udziałem zespołów śpiewaczych i kapel rozpoczną się od godz. 8.00. Płody rolne i specjalnie przygotowane wieńce dożynkowe przywiezione przez rolników z różnych stron kraju zostaną pobłogosławione podczas Sumy dożynkowej, której w niedzielę 5 września o godz. 11.00 przewodniczyć będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo.
Organizatorem rolniczego święta jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. To okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę, poszanowanie dla tradycji i przywiązanie do wiary katolickiej.
Jasnogórskiemu dziękczynieniu za plony towarzyszyć będzie 30. Krajowa Wystawa Rolnicza. W Alejach NMP, już od piątku, pojawią się wystawcy z całej Polski.
Modlitwy rolników na Jasnej Górze mają wielowiekową tradycję. Wśród pielgrzymek przybywających do Częstochowy grupy chłopskie były tradycyjnie najliczniejsze.

40 ROCZNICA STRAJKÓW ROLNIKÓW I POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH w Ustrzykach Dolnych 25 kwietnia 2021r.

W dniu 25 kwietnia 2021r. w Ustrzykach Dolnych w regionie Bieszczadów odbyły się uroczystości 40 rocznicy strajków rolników i podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.
Rocznicowe obchody rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Ks. Abp Adama Szala, który w homilii podkreślił bohaterstwo organizatorów i uczestników pierwszego w powojennej historii strajku rolników rozpoczętego w dniu 29.12.1980r. i zakończonego w dniu 20.02.1981r. podpisaniem z komisją rządową porozumienia ustrzyckiego kończącego strajki w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych.
Metropolita Przemyski podkreślił ogromna rolę Ks. Abp Ignacego Tokarczuka popierającego strajkujących rolników zrzeszonych w "Solidarności" i "Solidarności Wiejskiej" oraz wspierających ich robotników z "Solidarności".
W trakcie Mszy Św. została odsłonięta i poświęcona przez Ks. Abp Adama Szala tablica pamiątkowa ufundowana przez sygnatariuszy i uczestników strajków, której główne motto stanowiło hasło "BÓG HONOR OJCZYZNA".
W trakcie Mszy Św. został odczytany list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego przez Marka Kuchcińskiego na okoliczność rocznicy. Premier napisał m.in. "Wracamy dziś pamięcią do czasu walki o podmiotowość mieszkańców polskiej wsi - walki zwycięskiej dzięki jedności i determinacji tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się komunistycznemu reżimowi...chylę czoła przed bohaterami, którzy cztery dekady temu walczyli o naszą suwerenność i niezbywalne prawa żywicieli naszego narodu... Jako spadkobiercy dziedzictwa sprzed czterdziestu lat jesteśmy zobowiązani, by strzec bogactwa polskiej wsi, by bronić polskiej ziemi i skutecznie dbać o interesy polskich rolników. Wiemy, że bez ich codziennego trudu nie byłoby wolnej, silnej i solidarnej Polski. Dziękując wszystkim, którzy i dziś do tego się przyczyniają, zgromadzonych na uroczystościach w Ustrzykach Dolnych przekazuję wyrazy głębokiego szacunku i zapewnienia o mojej pamięci". Następnie zostały złożone wiązanki pod odsłoniętą tablicą upamiętniającą strajk od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.
Pozostała część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Niepodległości w Rynku, gdzie zostały złożone wieńce od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, władz samorządowych tj. Starosty Ustrzyckiego Marka Andrucha, Przewodniczącego Rady Miejskiej Arkadiusza Lupy, Posła do PE Bogdana Rzońcy, Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP oraz odczytane listu od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart.
Uroczystości zakończyły się podpisaniem Rezolucji skierowanej do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego, którą prezentujemy w załączeniu poniżej.

Prezydent RP Andrzej Duda
Premier RP Mateusz Morawiecki
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

REZOLUCJA Z USTRZYK DOLNYCH Z DNIA 25.04.2021r.

My, niżej podpisani, uczestnicy uroczystości w dniu 24.04.2021r. w Ustrzykach Dolnych w 40 rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym sygnatariusze strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981r., wyrażamy niepokój brakiem zabezpieczenia małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce, w sytuacji występującego zagrożenia epidemicznego COVID-19.
W ostatnich latach Naród Polski zawierzył rządzącym, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia i gospodarstwa rodzinne, w których obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie oddając krew i ryzykując życiem za Ojczyznę.
Przypominamy, że Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwdziałania zagrożeniom naszej suwerenności, koniecznym jest usankcjonowanie ustawowe statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Apelujemy do Prezydenta RP i Premiera RP o niezwłoczne wprowadzenie do Sejmu RP projektu ustawy o ustroju rolnym i gospodarstwie rodzinnym, aby te regulacje prawne zapoczątkowały proces wprowadzania w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości gospodarstwa rodzinnego.
Uważamy, że należy ukonstytuować prawodawstwo w oparciu o prawo naturalne, chroniące każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, upodmiotowić gospodarkę polską poprzez wspieranie warstwy średniej społeczeństwa, rodzinnej przedsiębiorczości oraz własności Polaków, co zapewni gwarancję nadrzędności prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej.
Przedkładając nasze racje nad siłę władzy, ze swojej strony promujemy zapisy KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI, stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, jako wzoru myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny oraz troski o pomyślność przyszłych pokoleń Narodu Polskiego.

Rezolucję podpisali:
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna"RP
-przewodniczący Rady Naczelnej "Ojcowizna"RP Wieńczysław Nowacki, Stanisław Majdański (v-ce Prezes), Marian Pałasz. Ks. Prof. Henryk Rykała, Tadeusz Szymczakiewicz, Leszek Murzyn, Stefan Bigos, Bogdan Szumański oraz
-Marek Kuchciński-Poseł RP
-Teresa Pamuła-Poseł RP
-Jolanta Sawicka-V-ce Wojewoda Podkarpacki
-Marek Andruch-Starosta Ustrzycki
-Arkadiusz Lupa-Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
Małgorzata Łysyganicz, Magdalena Maciąg, Jan Cynk, Janusz Szkutnik, Krystyna Szkutnik, Ryszard Urban, Jan Nebesio, Marian Bielański, Michał Mikołajczak, Czesław Mikołajczak, Krzysztof Mikrut, Janina Piekarz, Zbigniew Kuraś, Józef Kołodziej, Marian Mrozik, Jarosław Śliwiński, Paweł Germański.

KRZYŻ „WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI”
DLA SENIORA „OJCOWIZNY” Z WIELKOPOLSKI

W dniu 17 marca 2021r. wręczony został w Wielkopolsce Krzyż „Wolności i Solidarności” Marianowi Wojciechowskiemu za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 16.09.2020r. (wręczony z upoważnienia Prezydenta RP przez Dyrektora IPN w Poznaniu).
Marian Wojciechowski, jako właściciel gospodarstwa rolnego, w latach 1982-89 był inwigilowany przez SB ze względu na udział w Powstaniu Poznańskiego Czerwca 56, jak również za działalność w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w latach 1980-81.
W latach 1987-89 był członkiem nielegalnej organizacji konspiracyjnej pn Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, wchodzący w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników oraz uczestniczył w działalności politycznej w Niezależnym Ruchu Ludowym „Solidarność”, z którego wywodzi się SL „Ojcowizna” RP.
Wcześniej był odznaczany Srebrnym Krzyżem zasługi w 1993r. oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2009r.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Stronnictwa Ludowego „OJCOWIZNA” RP WIELKOPOLSKA: Mirosława Nowak, Wieńczysław Nowacki, Lech Zięta.

KOMUNIKAT

W czwartek 18 lutego 2021 r. odbędzie się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie uczestników strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich z młodzieżą. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 i będzie transmitowane na kanale You Tube.
Po mszy św. odprawionej w dniu 20 lutego 2021 r. o godzinie 18:00 w Kościele Farnym w Rzeszowie (pl. Farny 5) celebrowanej w intencji: polskich rolników oraz dziękczynienia za zakończone 40 lat temu strajki, odbędzie się uroczystość złożenia wieńców pod tablicą wmurowaną w budynek dawnego Domu Kolejarza upamiętniającą strajki Rzeszowsko-Ustrzyckie. Obecnie w budynku tym przy ul. Ofiar Getta 5 mieści się aula Uniwersytetu Rzeszowskiego.


MSZA ŚW. W INTENCJI POLSKICH ROLNIKÓW ORAZ DZIĘKCZYNIENIA ZA ZAKOŃCZONE 4O LAT TEMU STRAJKI RZESZOWSKO-USTRZYCKIE

Uczestnicy strajków, sygnatariusze POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH oraz OJCOWIZNA RP zamówili w Kościele Farnym w Rzeszowie znajdującym się na pl. Farnym 5 mszę św. w intencji polskich rolników, która zostanie odprawiona w dniu 20 lutego 2021 r. o godzinie 18:00.
Szczęść Boże

PATRONAT NARODOWY DLA "OJCOWIZNY"

Na wniosek Pana Wieńczysława Nowackiego, Przewodniczącego Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP oraz Pana Tadeusza Szymczakiewicza, występujących w imieniu Komitetu Organizacyjnego XL Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Prezydent RP Pan Andrzej Duda objął patronatem narodowym Obchody 40. rocznicy strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie w 1981 r. i podpisania Porozumień w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Uroczystości odbędą się 21 lutego 2021 roku w Rzeszowie oraz 25 kwietnia 2021 roku w Ustrzykach Dolnych.
Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022 są wydarzeniem o randze historycznej, jednoczącym wszystkich Polaków. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda pragnie, aby ten doniosły jubileusz był świętem całej polskiej wspólnoty. Aby był ważnym i inspirującym przeżyciem dla wszystkich obywateli oraz by jak najwięcej osób i środowisk włączało się do współorganizowania tego narodowego święta.
Z taką właśnie intencją Prezydent Andrzej Duda skierował projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która 7 kwietnia 2017 roku została uchwalona przez Sejm RP. Dla godnego upamiętnienia niepodległościowego czynu i nadania jak najbardziej wspólnotowego, powszechnego charakteru jubileuszowym uroczystościom został również ustanowiony Patronat Narodowy Prezydenta RP nad przedsięwzięciami związanymi ze stuleciem odzyskania niepodległości.
Skład Komitetu Organizacyjnego 40. Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich:
- OJCOWIZNA,
- NSZZ RI "Solidarność",
- Stronnictwa "Piast"
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka",
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski im. Jana Szyszko,
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
- Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.


WESOŁYCH ŚWIĄT i DOSIEGO ROKU 2021

"Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence".
"Ojcowizna" RP składa z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.

INAUGURACJA DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

W dniu 11.10.2020r. w Sokołowie Młp. na Podkarpaciu odbyła się inauguracja Duszpasterstwa Rolników Diecezji Rzeszowskiej.
Mszy św. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata i Opiekunki Ludzkic
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..