STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

"OJCOWIZNA" RP W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018R.

Komitet Wyborczy Ojcowizna RP wystawił kandydatów na radnych w następujących województwach i gminach (dane niepełne):
1.Podkarpacie:
-gmina Sieniawa-radni i burmistrz Jerzy Brzyski,
-gmina Sokołów Młp.-radni, w tym Czesław Kot,
-gmina Olszanica-radni, w tym Marian Pałasz.
2.Opolskie:
-gmina Popielów-radni, w tym Janina Piekarz.
3.Dolnośląskie:
-gmina Dobromierz-radni, w tym Andrzej Litwin.
4.Małopolskie:
-powiat Myślenice (Paweł Murzyn),
-gmina Wiśniowa-radni.
5.Wielkopolskie:
-gmina Włoszakowice-radni
6.Świętokrzyskie-radni.
7.Lubelskie-radni.
8.Kujawsko-Pomorskie-radni.

Ponadto, w wyborach do Powiatów i Sejmików Wojewódzkich kandydują członkowie "Ojcowizny" RP z list Prawo i Sprawiedliwość (Stanisław Majdański), Wolni i Solidarni (Jarosław Śliwiński), Kukiz'15 (Leszek Murzyn).

Apelujemy o głosowanie na Naszych kandydatów!!!

KONFERENCJA DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
W SOKOŁOWIE MŁP. K/RZESZOWA W DNIU 23 WRZEŚNIA 2018r.

Patronat Honorowy :
Krajowy Duszpasterz Rolników Ks.Bp Edward Białogłowski

Organizatorzy:
- Krajowe Duszpasterstwo Rolników,
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sokołowie Młp.,
- Komisja d/s Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na konferencję
naukowo-historyczną z okazji 35-rocznicy Duszpasterstwa Rolników
w Sokołowie Młp. k/Rzeszowa

Program konferencji - 23 września 2018r., godz.11.00
1. Msza św. w Kościele pw.Św.Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp.
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg.
Homilię wygłosi Ks. Andrzej Sołtys.
2. Przemarsz ze sztandarami do Domu Kultury w Sokołowie Mlp.
3.Otwarcie konferencji i powitanie gości - Kazimierz Chorzepa,
Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta w Sokolowie Mlp.
4. Referaty programowe :
- Ks.prof. Henryk Borcz - "Geneza duszpasterstwa rolników od 1982r.",
- Sędzia Trybunału Stanu Robert Majka - "Konsekwencje formuły Gen. Kiszczaka z 31.08.1988r.",
- Mgr. Marcin Bukała (IPN -Rzeszów) - "Stosunek Gen. Kiszczaka do Duszpasterstwa Rolników",
- Wspomnienia i świadectwa organizatorów i uczestników Duszpasterstwa Rolników - Ks. Jerzy Ślisz, Ks. Jan Szaro, Ks. Adam Dararz, Ks. Jerzy Jakubiec, Kazimierz Chorzępa, Roman Sroka, Czesław Kot,
- Wieńczysław Nowacki - "Powołanie Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników i oddziaływanie na Duszpasterstwo Rolników.
5. Posiłek dla wszystkich.

Komitet Organizacyjny :
Ks. Prof.Henryk Borcz, Kazimierz Chorzępa (przewodniczący), Zofia Kossak, Czesław Kot, Ks. Jerzy Ślisz, Roman Sroka, Ks. Jan Szaro, Stanisław Superson, Ks. Adam Dararz, Antoni Bala, Ks. Jerzyn Uchman, Jarosław Śliwiński, Antoni Surdyka

Komitet Honorowy :
- Ks. Bp Edward Białogłowski,
- Katarzyna Bielańska - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,
- Prof. Adam Biela - KUL Lublin,
- Ks. Franciszek Kołodziej,
- Janusz Szkutnik - historyk, współorganizator strajków 1980-81r.,
- Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej w Łowisku,
- Józef Bolko - NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność",
- Ks. Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie,
- Maria Szofer - Duszpasterstwo Rolników w Sokołowie Młp.,
- Ks. Zygmunt Mularski,
- Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Geotermia,
- Ks. Jerzy Jakubiec,
- Krzysztof Kamiński - dziennikarz,
- Wieńczysław Nowacki - członek władz krajowych Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników,
- Zbigniew Zieliński - Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP

Adres do korespondencji :
Trzebuska 91, 36-050 Sokołów Młp., Tel. 17 7725604

KOMITET WYBORCZY OJCOWIZNA RP DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018r. ZAREJESTROWANY W PKW W W-WIE

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP do wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października 2018r. został zarejestrowany uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie
z dnia 03 września b.r., po uchyleniu przez Sąd Najwyższy w Warszawie
poprzedniej uchwały PKW z dnia 27.08.18r. odmawiającej przyjęcia zawiadomienia o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych gmin, radnych powiatów i radnych sejmików wojewódzkich oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. PKW w Warszawie wydając błędną uchwałę, pozbawiła bezkarnie Komitet Wyborczy Ojcowizna RP szans w kampanii wyborczej do wyborów samorządowych w 2018r., co ma ogromne znaczenie polityczne w starciu z lewicowo-liberalnym ugrupowaniem ludowym (PSL) w elektoracie wiejskim.
Pełnomocnik wyborczy KW Ojcowizna RP Wieńczysław Nowacki skutecznie złożył skargę do Sądu Najwyższego w Warszawie i Ojcowizna RP nie została całkowicie wyeliminowana z wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r.

POGRZEB STEFANA ŻEBROWSKIEGO
10 sierpnia 2018r. w Warszawie,
godz. 13.30 w kościele Św. Katarzyny (Służew)

W dniu 17 lipca 2018r. zmarł Stefan Żebrowski (lat 95) - doradca i członek Komitetu Honorowego Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, Senior Ruchu Ludowego, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Korbońskiego ostatniego Delegata Rządu RP na Uchodźstwie (marzec - czerwiec 1945), powstaniec warszawski 1944r., działacz ZMW - "Wici", w 1989r. wziął udział w reaktywowaniu Mikołajczykowskiego PSL w Wilanowie.Odznaczony Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i odznaką Batalionów Chłopskich. Absolwent SGH w Warszawie i asystent na Politechnice Warszawskiej. Pogrzeb odbył się w dniu 10 sierpnia 2018r. w kościele Św. Katarzyny na Służewie w Warszawie. Dobrze zasłużył się Polsce. Cześć Jego pamięci. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci !

MAREK KUCHCIŃSKI I MAREK JUREK
DO UCZESTNIKÓW ZJAZDU DO WITOSA
Wierzchosławice, 17 czerwca 2017r.

Listy do uczestników Zjazdu do Witosa wystosowali :
MAREK KUCHCIŃSKI Marszałek Sejmu RP napisał m.in.
"Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Zjazd do Witosa. W jubileuszowym roku 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości trudno pominąć wielkiego patriotę, działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczpospolitej Polskiej oraz niezrównanego orędownika sprawy chłopskiej - Wincentego Witosa...Nieustannie podkreślał, że chłopi też są ważną częścią polskiego społeczeństwa oraz współtwórcami odrodzonej Ojczyzny, że przysługują im prawa należne każdemu człowiekowi. Dał polskiemu rolnikowi to, co najcenniejsze - godność oraz wiarę we własne możliwości. Ta wiara, a także przywiązanie do patriotycznych wartości przez pokolenia były pielęgnowane i przekazywane przez ojca na syna".
MAREK JUREK Poseł do Parlamentu Europejskiego, napisał m.in.
"Wincent Witos pisał o polskich chłopach, że zachowali "w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa". Równocześnie mówił jak bardzo chłopi obawiali się powrotu Polski, która we wspomnieniach wielu łączyła się z "pańszczyzną i szlachecką niewolą". Jak można połączyć te dwie wypowiedzi ? W jednej pobrzmiewa echo przekonania, że chłopi w Polsce są "odwiecznym narodem", w drugiej olbrzymi żal do przywódczych kulturotwórczych elit narodowych...Bez wątpienia zasługą Wincentego Witosa i politycznego ruchu ludowego było odbudowanie Rzeczypospolitej 1918 jako państwa wszystkich stanów. Nie tylko ziemiaństwa i inteligencji, ale wszystkich. To przekonanie o niezbędnym nakazie solidarności narodowej premier Rządu Obrony Narodowej wyraził w najbardziej dramatycznym momencie, na procesie brzeskim...Ponad wszelką władzą zawsze jest Bóg, u podstaw dobra wspólnego każdego narodu - sprawiedliwość, szczególnie wobec najsłabszych: oczekujących na urodzenie, chorych, opuszczonych, starych. Polscy chłopi przez wieki byli takimi najsłabszymi w narodzie, choć jednocześnie byli fundamentem wiary i obrony Ojczyzny. Dziś ciągle bronią jej suwerenności i ładu moralnego. Niech Bóg Wam błogosławi, niech błogosławi wszystkie stany Rzeczpospolitej"

ZJAZD ŚRODOWISK CHŁOPSKICH
W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

REZOLUCJA
Wierzchosławice, 17 czerwca 2018r.

Uczestnicy Zjazdu Chłopskiego w Wierzchosławicach, rodzinnej miejscowości Premiera Rządu Obrony Narodowej
Wincentego Witosa, w 100-tną rocznicę odzyskania państwowości (umownie nazwaną niepodległością) przez Naród Polski, deklarują ścisłą współpracę zgromadzonych stronnictw i organizacji.
Obecnie najważniejszym zadaniem wszystkich Polaków jest upodmiotowienie Narodu i Państwa Polskiego, zarówno w Europie, jak i w świecie. Obywatele Polski potrzebują reprezentacji na wszystkich szczeblach władzy, która realnie będzie bronić ich interesów oraz konsekwentnie będzie budować ład społeczny, odwołując się do tradycji patriotycznych i narodowych, t.j.prawdy, sprawiedliwości i piękna. Należy podjąć trud wypracowania i wprowadzenia w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której będzie jasno wyrażone odwołanie oraz przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej Narodu Polskiego.
Wszyscy uczestnicy Zjazdu Chłopskiego w Wierzchosławicach uważają, że należy ukonstytuować prawodawstwo, które chronić będzie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestnicy Zjazdu domagają się również uchwalenia ustaw gwarantujących suwerenny rozwój gospodarki, rolnictwa, edukacji i nauki polskiej. Należy zagwarantować prawną ochronę rolnym gospodarstwom rodzinnym oraz wprowadzić realny zakaz wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Uczestnicy Zjazdu Chłopskiego stwierdzają również, że upodmiotowienie gospodarki polskiej, ochrona prawna rodziny oraz zapewnienie własności prywatnej jest gwarantem stabilności, niezależności i bezpieczeństwa wszystkich obywateli Polski.
Wszyscy uczestnicy Zjazdu Chłopskiego zwracają się do obecnych parlamentarzystów o uchwalenie ustawy gwarantującej nadrzędność prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej.
Apelujemy, również do władz Rzeczpospolitej Polskiej o rehabilitację Premiera Wincentego Witosa i pozostałych Posłów skazanych w procesie brzeskim, którzy do tej pory nie zostali uniewinnieni.
Podpisali:
- Leszek Murzyn, Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo - Chrześcijańskie "Ojcowizna",
- Wieńczysław Nowacki, Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP,
- Piotr Boroń, Prawica Rzeczpospolitej,
- Jan Piwowarski, Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka",
- Zdzisław Podkański, Stronnictwo "Piast",
- Janina Piekarz, Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi,
- Tadeusz Nowak, Wspólnota Nowosądecka,
- Stanisław Szota, Polskie Rodziny Razem,
- Janusz Rusak, "Solidarność" Nauczycielska,
- Władysław Motyka, Związek Podhalan,
- Grzegorz Przybyło, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Adres do kontaktu:
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, tel. kom. 513 283 345


REZOLUCJA "OJCOWIZNY" Z USTRZYK DOLNYCH
W XXXVII ROCZNICĘ STRAJKU ROLNIKÓW
22 kwietnia 2018r.

Prezydent RP Andrzej Duda,
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,
Premier RP Mateusz Morawiecki, za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego

My, niżej podpisani, sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i uczestnicy strajków okupacyjnych rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z lat 1980-81, wyrażamy zaniepokojenie brakiem konstytucyjnych gwarancji nienaruszalności ziemi prywatnej i uregulowania statusu prawnego gospodarstwa rodzinnego, co może zapobiegać likwidacji małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce.
W tym miejscu stwierdzamy, z ubolewaniem, że dotychczasowe nasze rezolucje i apele z lat poprzednich natrafiały na „zmowę milczenia” władz RP, tak jakby konstytucyjna obrona gospodarstw rodzinnych, polskiej ziemi i lasów, nie stanowiła o gwarancji niezależności i suwerenności Państwa Polskiego.
Aktualnie Naród Polski zawierzył rządzącym, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia i gospodarstwa rodzinne, w których obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie, oddając krew i ryzykując życiem w obronie Ojczyzny i swoją patriotyczną postawą udowodnili, że Naród Polski nie zginął.
Przypominamy, że Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwdziałania zagrożeniom naszej suwerenności, koniecznym jest konstytucyjne usankcjonowanie statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Apelujemy do Prezydenta RP , Premiera RP i Marszałka Sejmu RP o niezwłoczne procedowanie projektu ustawy o ustroju rolnym i gospodarstwie rodzinnym, aby te regulacje prawne zapoczątkowały proces wprowadzania w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 obecnej Konstytucji RP lub w nowej Konstytucji, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości gospodarstwa rodzinnego. W tym zakresie, apelujemy do władz RP o zabezpieczenie stanu własności polskich rolników na fundamencie polskiego ustroju rolnego, a nie w oparciu o dyrektywy i prawo ustanowione przez Unię Europejską, a realizowane poprzez Wspólną Politykę Rolną.
Przedkładając nasze racje nad siłę władzy, ze swej strony prezentujemy zapisy KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI,
stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, jako wzoru myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny
i polskiej ziemi oraz troski o pomyślność przyszłych pokoleń, naszych dzieci i wnuków i przyszłość Narodu Polskiego.
Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Prezes Kazimierz Chorzępa
Przewodniczący Rady Naczelnej - Wieńczysław Nowacki
- Sygnatariusze i uczestnicy konferencji w Ustrzykach Dolnych w XXXVII rocznicę podpisania Porozumień :
Jerzy Jankowski, Wiesław Procyk, Zbigniew Biesiadecki, Władysław Moskalik, Ks. Kazimierz Kaczor, Marian Pałasz, Andrzej Kaczorowski, Adam Król, Stanisław Majdański, Antoni Surdyka, Stanisław Superson, Zbigniew Frok, Tadeusz Szymczakiewicz, Władysław Wrona, Marian Bielański, Maria Faran, Czesław Kot, Magdalena Maciąg, Kazimierz Leśniak, Helena Zdeb, Jan Zdeb, Anna Martyńska, Eugeniusz Martyński, Jan Wojtowicz, Małgorzata Zdeb, Paweł Bąk, Stanisław Sapa, Jan Ożóg,
Stanisław Szydło, Zofia Szuban, Tadeusz Szewczyk, Marek Tenerowicz, Tadeusz Żyłka.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Wieńczysław Nowacki (przewodniczący), Kazimierz Chorzępa, Stefan Bigos, Zbigniew Frok, Czesław Kot,Ks. Franciszek Kołodziej, Zbigniew Kuraś, Leszek Murzyn, Stanisław Majdański, Marian Pałasz, Paweł Sokół,Antoni Surdyka, Stanisław Superson, Bronisław Stec, Tadeusz Szymczakiewicz, Zbigniew Zieliński.

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO - USTRZYCKICH

Katarzyna Bielańska, Antoni Bała, Kazimierz Chorzępa /pełnomocnik/, Józef Czopik, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Jan Kudła, Kazimierz Leśniak, Wieńczysław Nowacki, Jan Pitera, Henryk Suchora, Jarosław Śliwiński.

KOMITET HONOROWY
XXXVII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich
i Budowy Pomnika Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie

1.Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-Przewodniczący Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,
2.Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
3.Jan Beszta -Borowski – Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR Białystok), b. Poseł RP, NSZZ RI “Solidarność” w latach 1981-95, rolnik, Uhowo, gm. Łapy,
4.Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
5.Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
6.Katarzyna Bielańska-Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Gm.Mogilany, Kraków,
7.Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Senator RP, V-ce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,”
8.Kazimierz Chorzępa – Prezes Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP, Rzeszów,
9.Prof. dr hab. Sylwester Czopek – JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
10.Jerzy Gnieciak – B. Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” woj. opolskiego, przedsiębiorca,
11.Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
12.Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,
13.Prof. dr hab. inż. Antoni Jarosz-Założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Jarosław,
14.Jan Karuś – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Rokietnica,
15.Ks. Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków Ustrzycko-Rzeszowskich w 1980/1r., Rzeszów,
16.Kazimierz Kołodziński - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, nauczyciel, Ustrzyki,
17.Maria Kopaczewska – Członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
18.Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara – Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
19.Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,
20.Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,
21.Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie,
22.Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp,
23.Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”, inżynier - rolnik Goślinowo, gm. Gniezno,
24.Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rzeszów,
25.Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,
26.Wiesław Procyk – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Ustrzyki Dln.,
27.Prof. dr hab. Paweł Soroka – Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,
28.Andrzej Stadnicki - OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,
29.Dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,
30.Janusz Szkutnik – współorganizator strajków Ustrzycko-Rzeszowskich, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”, Rzeszów,
31.Prof. dr hab. Jan Szyszko - Prezes Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Polski, Warszawa,
32.Inż. Karol Teliga - OKOR Mazowsze, Polskie Towarzystwo Biomasy, Warszawa,
33.Stefan Żebrowski – Senior Ruchu Ludowego, doradca Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”RP.

PATRONAT MEDIALNY:
- „Nasz Dziennik”
- TVP Rzeszów
- Tygodnik Poradnik Rolniczy

Adres do kontaktów:
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8 -10, tel. kom. 513 283 345
e-mail: slojcowizna@wp.pl

XXXVII ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
ZORGANIZOWANA PRZEZ "OJCOWIZNĘ" RP RZESZÓW 18 LUTY 2018r.

Rezolucja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i Premiera RP Mateusza Morawieckiego

Pan Andrzej Duda – Prezydent RP,
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP,
Pan Mateusz Morawiecki Premier RP
za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

REZOLUCJA

My, organizatorzy i uczestnicy strajków rolników z lat 1980/81 oraz sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, wyrażamy niepokój wobec braku konstytucyjnych rozwiązań, dotyczących uregulowania statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego, gdyż tego unormowania w polskim prawodawstwie w dalszym ciągu brakuje, co narusza suwerenność Narodu.
Znaczenie ziemi i gospodarstwa rodzinnego, jako kapitału narodowego, sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano podstawy prawa cywilistycznego, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z tej fundamentalnej dla każdego państwa zasady, wyprowadzane są wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne strategie związane z działalnością gospodarczą o charakterze rolniczym (przetwórstwo) i pozarolniczym, np. bogactwami naturalnymi.
W tym miejscu stwierdzić należy, że niezrozumiała polityka poprzednich rządów PO-PSL na przestrzeni ostatnich lat, doprowadziła do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych oraz sprzedaży za bezcen ponad 8400 strategicznych zakładów, w pierwszej kolejności obcym.
Podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko – Ustrzyckie z 1981 roku wyznaczyły kierunek polskiej polityki rolnej, albowiem gwarantowały:
1.Ustawowe wzmocnienie nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element
gospodarki narodowej (Dział I, pkt 1 Porozumienia Rzeszowskiego),
2.Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin poprzez podwyższanie najniższych świadczeń emerytalno – rentowych, a nie wieku emerytalnego (Dział IV),
3.Uzgadnianie stanowisk i rozwiązywanie innych wyłaniających się problemów w dialogu (Dz. VIII).
W tej sytuacji, brak konstytucyjnych zmian i ustawowych gwarancji dot. gospodarstwa rodzinnego zapobiegających likwidacji małych i średnich gospodarstw rolnych oraz zakazu wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom, traktujemy jako łamanie litery i ducha Porozumień.
Ponadto, złamaniem zapisów Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich jest pomijanie opinii publicznej w istotnych dla Państwa i Narodu Polskiego sprawach, a mianowicie :
- zmian Konstytucji RP w celu uznania rolnego gospodarstwa rodzinnego za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej, w tym zapisów zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom,
- rozwoju innowacyjnej gospodarki, poprzez uchwalenie programu narodowego programu racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, w tym odnawialnych źródeł energii geotermalnej i gorących skał,
- doprecyzowania przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych, w tym wytwarzania żywności metodami ekologicznymi oraz zmianę błędnych przepisów sanitarnych
i weterynaryjnych, prowadzących do likwidacji małych zakładów i przetwórni rolno-spożywczych.
Jednocześnie, stwierdzamy, że konstytucyjna obrona gospodarstw rodzinnych, polskiej ziemi i lasów oraz bogactw naturalnych, jest gwarancją niezależności i suwerenności Państwa i Narodu Polskiego.
Podpisali:

- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Przewodniczący Rady Naczelnej Wieńczysław Nowacki
- Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich – Kazimierz Chorzępa
- NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Wielkopolska – Ryszard Majewski
- Stowarzyszenie Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” -
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski – Stanisław Majdański
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo – Chrześcijańskie „Ojcowizna” - Leszek Murzyn

Rzeszów, 18 lutego 2018r.

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

LIST PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY DO "OJCOWIZNY"RP

Szanowni Państwo!
Obchodzimy w tym roku 37 rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, które doprowadziły do zarejestrowania rolniczej "Solidarności". Wspominamy udział rolników w walce o wolną i suwerenną Polskę, w której zagwarantowane są prawa i swobody obywatelskie. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie kończyły trwający ponad półtora miesiąca strajk rolników i były-obok porozumień gdańskich, szczecińskich i jastrzębskich-przełomowymi aktami w relacjach Polaków z komunistyczną władzą. Regulowały wiele kwestii ważnych dla mieszkańców polskiej wsi, wśród nich gwarancje własności i prawa do dziedziczenia, rozwój sieci wiejskich szkół i przedszkoli, prawo do praktyk religijnych i budowy kościołów. Ich podpisanie było jasnym sygnałem, że z głosem polskich chłopów trzeba się liczyć, że jest to głos ważny, którego nie wolno lekceważyć.
Wynegocjowanie porozumień stało się możliwe dzięki zaangażowaniu wielu środowisk i przedstawicieli rolników z różnych regionów Polski. Jedność i solidarna postawa mieszkańców wsi były zwycięstwem Polaków nad komunistycznym systemem kłamstwa i przemocy. Na nic zdała się brutalna interwencja milicji w Ustrzykach Dolnych, na nic zdały się plany usunięcia siłą rolników okupujących Dom Kolejarza w Rzeszowie. Zwyciężył duch solidarności, pragnienie samostanowienia i gotowość wzięcia odpowiedzialności za polskie sprawy. Wytrwałość protestujących, masowość protestów i wsparcie ich przez działaczy z całej Polski sprawiły, że postulaty polskich rolników i rolniczej "Solidarności" musiały zostać uwzględnione.
Obchodzimy w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji przywołujemy postacie twórców niepodległego państwa polskiego oraz idee, jakie im przyświecały. Jedną z nich było stworzenie państwa, które będzie ojczyzną wszystkich Polaków, domem i przestrzenią, gdzie mogą żyć i rozwijać się ludzie różnych środowisk i zawodów, różnego wyznania i pochodzenia. W tym wielkim projekcie, jakim była II Rzeczpospolita, szczególna rola przypadła mieszkańcom polskiej wsi. Jej znamienity przedstawiciel, gospodarz w podtarnowskich Wierzchosławicach, jeden z ojców niepodległości-Wincenty Witos-był trzykrotnie premierem rządu. Wielu innych podejmowało działalność społeczną, służyło w Siłach Zbrojnych, tworzyło samorząd terytorialny. Podczas II wojny światowej polska wieś była jednym z głównych frontów walki z niemiecką i sowiecką okupacją, terenem działań konspiracyjnych, schronieniem dla partyzantów, a cały ten czas-źródłem zaopatrzenia w żywność dla zagrożonych głodem polskich miast. W latach powojennych polscy rolnicy stawili opór przymusowej kolektywizacji i obronili prawo własności ziemi-spółdzielnie, narzucone w październiku 1956 roku, obejmowały tylko 11 procent gruntów rolnych. Dzięki sile i determinacji, wierze i mocnym fundamentom wartości polska wieś zachowała swój obywatelski charakter i pozostała przestrzenią, w której nie udało się złamać ducha wolności. O tym świadczy również historia porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
Dziś, w rocznicę tamtych wydarzeń, spoglądamy w przyszłość i myślimy o tym, jak zapewnić mieszkańcom obszarów wiejskich najlepsze warunki do pracy i podnieść jakość ich życia. Zrównoważony rozwój, wyrównywanie szans, dbanie o infrastrukturę w każdym zakątku naszego kraju, w każdym powiecie i w każdej gminie-to warunki budowy nowoczesnej Polski. To przesłanie, z którym zwracam się do Państwa podczas tegorocznych obchodów. W szczególny sposób pragnę pozdrowić uczestników rocznicowej konferencji, życząc udanych obrad i ciekawych dyskusji, a nade wszystko owocnej debaty w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla polskiej wsi. Niech dzisiejsza rocznica służy przede wszystkim wskazywaniu źródeł wspólnotowej energii, która zapewni nam wszystkim pomyślną przyszłość.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda

LIST PREMIERA RP MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Szanowni Państwo,
w rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oddajemy hołd rolnikom-bohaterom strajku okupacyjnego. Pamiętamy o historycznym znaczeniu czwartych po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju, porozumień społecznych lat 1980-81, ale też pierwszych, w którym na taką skalę podjęto sprawy polskiej wsi.
Trzydzieści siedem lat temu rolnicy Ziemi Rzeszowskiej mieli odwagę przeciwstawić się komunistycznemu zniewoleniu. Pomimo działań SB i prób rozbicia oporu w 47-dniowym strajku wzięło udział kilka tysięcy osób. Wspierała ich "Solidarność" i duchowieństwo z ówczesnym ordynariuszem przemyskim arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem.
Dziś pamiętamy, że strajki w Rzeszowie i Ustrzykach były nieustępliwą walką o prawo do zrzeszania się rolników. Walka o legalizację działalności związkowej. Wielkim tej sprawy orędownikiem był prymas kardynał Stefan Wyszyński, który 2 lutego w Gnieźnie podkreślał: "Zwlekanie z przyznawaniem ludności rolniczej prawa do zrzeszania się, tak jak ona tego chce, jest nierozumne, więcej-jest przeciwne prawu przyrodzonemu i prawu własnemu tego wielkiego żywiciela naszego narodu, jakim jest ludność rolnicza.(...)".
Strajk w Rzeszowie i Ustrzykach był apelem o dostrzeżenie problemów polskiej wsi, apelem o przywrócenie praw i godności jej mieszkańców. Postulaty porozumień zawierały prawa polskich rolników od lat łamane przez komunizm. Były wśród nich gwarancja nienaruszalności chłopskiej własności wraz z prawem do dziedziczenia i zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi. I chociaż niemożliwe okazało się zagwarantowanie rolnikom prawa do tworzenia związku zawodowego, porozumienia oznaczały zapowiedź jego uznania. NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych zarejestrowano 12 maja 1981 roku.
Dziś, gdy sięgamy pamięcią do wydarzeń z lutego 1981 roku, dziękujemy bohaterom tamtych dni. Wyrażamy naszą wdzięczność i szacunek wobec ludzi, którzy nie wahali się podjąć ryzyka w imię prawdy i godności. Szczególnie tutaj, w Rzeszowie, musimy podkreślić ogromny wkład rolników tej ziemi w walkę o wolność i powstanie pierwszej legalnej organizacji związkowej rolników indywidualnych. Dostrzegając historyczna wagę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich musimy zadbać, by wiedza o historycznym znaczeniu tych ustaleń stała się powszechna.
Ale oprócz nakazu pamięci o historii sprzeciwu wobec komunistycznego zniewolenia, jesteśmy winni bohaterom Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej, czy wreszcie Solidarności Rolników Indywidualnych odbudowanie tego, co straciliśmy w wyniku komunizmu. Walka strajkujących rolników jest dla nas wielkim zobowiązaniem, by chronić bogactwo polskiej wsi, by pamiętać, że ta część Polski jest absolutnie niezbędna i kluczowa dla normalnego funkcjonowania całego kraju. Dlatego jako rząd będziemy bronić polskiej ziemi przed wyzbyciem się jej, będziemy mądrze zabiegać o interesy polskich rolników w Unii Europejskiej.
Dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce, którą wywalczyły pokolenia naszych przodków, mamy obowiązek budować lepszą, sprawiedliwą i zasobną Ojczyznę. Mamy wielką szansę naszą gospodarkę prowadzić w ten sposób, by dawała godną pracę i jak najlepsze życie polskim rodzinom. Dziękuję wszystkim rolnikom za współuczestnictwo w tym procesie, za przechowanie wspaniałej wartości polskiego patriotyzmu. Dziękuję Państwu za to wszystko, co robicie, za Państwa aktywność i zaangażowanie, za to, że razem budujemy lepszą Polskę.
Z wyrazami szacunku
Mateusz Morawiecki

WYSTĄPIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP MARKA KUCHCIŃSKIEGO

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Tegoroczne uroczystości mają szczególny wymiar, przypadają bowiem w 100-lecie urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Arcybiskupa, który naszą Podkarpacką Ziemię mocno umiłował, a nas jej mieszkańców - wspierał nie tylko w opozycyjnych działaniach, lecz także w walce o prawa należne każdemu człowiekowi. Uczył czym jest bezkompromisowa postawa, determinacja i sprzeciw wobec reżimowych zakazów. jego słowa i przykładne czyny napawały siłą oraz męstwem, a przede wszystkim budziły pragnienie wolności. Pragnienie tak wielkie, że mieszkańcy lokalnych społeczności - razem otwarcie wystąpili komunistycznej władzy. Choć za protesty groziły bolesne represje, to strajkujący nie ulegli presji aparatu bezpieczeństwa. Lekceważeni przez lata rolnicy indywidualni, ku zaskoczeniu rządzących, okazali się wytrwałą i nieustępliwą opozycją. Solidarnie walczyli o godność, prawa do wolności sumienia oraz poszanowanie własności, a także o lepszą przyszłość. Ta niezłomna walka zakończyła się zwycięstwem, podpisaniem dokumentów, które przeszły do historii jako Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie.
W rocznicę wydarzeń sprzed 37 lat, pragnę słowa uznania skierować do wszystkich, którzy wówczas z determinacją walczyli o zachowanie polskich i katolickich wartości, którzy mieli odwagę upomnieć się o suwerenną Polskę, o szacunek dla ciężkiej rolniczej pracy.
Dziękuję organizatorom obchodów za kultywowanie historycznej pamięci, a także upowszechnianie wiedzy o bohaterach przełomowych wydarzeń prowadzących naszą Ojczyznę ku wolności i niepodległości.
Z wyrazami szacunku
Marek Kuchciński


"OJCOWIZNA" RP POWOŁAŁA ZESPÓŁ
D/S WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018

Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP powołała Zespół d/s wyborów samorządowych 2018 w następującym składzie : Wieńczysław Nowacki, Leszek Murzyn, Stanisław Majdański. Celem działania Zespołu jest prowadzenie rozmów i negocjacji z innymi ugrupowaniami o charakterze patriotycznym, narodowym i ludowym w sprawach programowych i organizacyjnych do wystawienia jednej listy kandydatów w wyborach samorządowych w 2018r. we wszystkich okręgach wyborczych w Polsce do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkich w Polsce.

ZBIGNIEW GAŁA ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

W Wigilię Bożego Narodzenia zmarł Zbigniew Gała z Krobii w Wielkopolsce, jeden z liderów wielkopolskich protestów przeciwko antypolskiej polityce rolnej. W roku 1981 wspierał strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, a następnie zakładał pierwsze koła NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w regionie leszczyńskim. W latach 1986-89 był członkiem konspiracyjnej organizacji Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników działając w ramach Wielkopolskiego Komitetu Oporu Rolników, a następnie aktywnie działał w legalnym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W ostatnich latach, jako członek Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi wsławił się organizacją kilkutysięcznych manifestacji rolników wielkopolskich przeciwko lokalizacji kopalni węgla brunatnego w południowej Wielkopolsce oraz demonstracjach w obronie polskiej ziemi przed wyprzedażą obcokrajowcom.
W 2016 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem "Wolności i Solidarności" za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 27 grudnia w Krobii k/Leszna i zgromadziły ponad 500 osób (154 intencje pogrzebowe). Po Mszy św. w kościele p.w. św. Mikołaja w ostatnim pożegnaniu na cmentarzu wystąpili m.in. Michał Grabianka redaktor "Radia Maryja" i Wieńczysław Nowacki w imieniu SL "Ojcowizna" RP. Odszedł niezłomny obrońca polskiej wsi i godności pracy rolnika, wierny Bogu i Ojczyźnie. Cześć Jego pamięci !

WESOŁYCH ŚWIĄT I DOSIEGO ROKU 2018

"Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence".
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2017 "Ojcowizna" składa
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2018 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.

REZOLUCJA "OJCOWIZNY" Z KRASICZYNA K/PRZEMYŚLA

Szanowny Pan Prezydent RP Andrzej Duda
Szanowny Pan Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
Szanowny Pan Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
Szanowny Pan Premier RP Mateusz Morawiecki
Szanowni Panowie Parlamentarzyści

REZOLUCJA
W związku z zagrożeniem dla suwerenności bytu Rzeczpospolitej Polskiej, jakim była ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego i wnikające z niej obecne konsekwencje, polegające na bezprzykładnym ataku władz Unii Europejskiej, na demokratycznie wybrane przedstawicielstwo Narodu i Państwa Polskiego, apelujemy gorąco do władz naszego państwa o poczynienie odpowiednich kroków w celu ustawowego wzmocnienia, na gruncie prawa krajowego, pozycji Sejmu RP i Senatu RP, z przyjęciem i ustanowieniem nadrzędności prawa polskiego nad prawem unijnym w nowej Konstytucji RP.
Utrzymanie ciężko wywalczonej suwerenności naszej Ojczyzny, jest dla nas sprawą najważniejszą, której zniszczyć nie mogą żadne traktaty.
O swoje suwerenne prawa upomnieli się ostatnio Brytyjczycy i my mamy obowiązek żądać tego samego, co czynimy w 35 rocznicę powołania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i utworzenia Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie.
Niech wreszcie, również za przykładem Polski, zapanuje w Europie prawdziwa demokracja, z poszanowaniem katolickiej tożsamości Narodu, a nie biurokratyczny dyktat.
Z wyrazami należnego szacunku : Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP i uczestnicy konferencji w Krasiczynie k/Przemyśla (56 podpisów)

"OJCOWIZNA" RP ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
"JAKA POLSKA BYĆ POWINNA ?" KRASICZYN 10 GRUDNIA 2017

Patronat honorowy Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,
Patronat medialny: TVP Rzeszów,
Organizatorzy:
- Komitet Organizacyjny 35-rocznicy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu
Rolników i Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
/ks.Prof. Henryk Rykała, Stanisław Kosch, Eugeniusz Martyński,
Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Tadeusz Szymczakiewicz,
Karol Teliga/,
- Wójt Gminy Krasiczyn,
- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
- Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie.
PROGRAM :
Godz. 11.00 Msza św. koncelebrowana w kościele p.w. Św. Marcina w Krasiczynie pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp Adama Szala,
Godz. 12.30 Przerwa na posiłek
Godz. 13.30 Sala sesyjna Urzędu Gminy (Krasiczyn 177)
Otwarcie konferencji "Jaka Polska być powinna?"
Wystąpienia okolicznościowe gości.
Godz. 14.00 Część I Referaty Prowadzenie dr Bogusław Wójcik (IPN)
- Dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów) - "Abp Ignacy Tokarczuk
(1918-2012), człowiek, kapłan, patriota,
- Artur Brożyniak (IPN Rzeszów) -"Duszpasterstwo Rolników w
Krasiczynie",
- Andrzej W. Kaczorowski (badacz niezależny) - "Powstanie i działalność
Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników 1982-84. Sprawa
Operacyjnego Rozpracowania "Gryzonie",
- Zbigniew Rutkowski (Archiwum Organizacji i Redakcji "Wolna Polska") -
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników w Wielkopolsce 1985-89, SOR "Niezłomny i SOR "Opór",
- Janusz Szkutnik (historyk, antykwariusz) - Niezależny Ruch Ludowy
1985-1989,
Godz. 15.45 - 16.00 Przerwa kawowa
Godz. 16.00 - 17.30 Część II Panel dyskusyjny z udziałem działaczy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników : Kazimierza Chorzępy, Piotra Hlebowicza, Wieńczysława Nowackiego i Karola Teligi
Godz. 18.00 - 19.00 Część III Zwiedzanie Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej (Przemyśl, Pl. Berka Joselewicza 1)

OGÓLNOPOLSKI KOMITET OPORU ROLNIKÓW - 35 ROCZNICA
Kraków, 5.10.2017r. Konferencja "O wolną wieś i wolną Polskę"

Celem konferencji było przypomnienie działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników – najważniejszej konspiracyjnej organizacji polskiej wsi i środowisk rolniczych, powstałej po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Rolników Indywidualnych"Solidarność".
OKOR zainaugurował swą działalność 35 lat temu, 15 sierpnia 1982 r., podczas tajnego spotkania na terenie parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie. Oprócz inicjatora spotkania, Józefa Teligi, kierownictwo komitetu tworzyli Józef Baran oraz Wieńczysław Nowacki.
Głównym celem działania OKOR było dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. W deklaracji programowej nie tylko stwierdzano, że istnieje potrzeba tworzenia niezależnego ruchu ludowego, ale też wzywano wszystkich Polaków do stosowania wobec władzy biernego i czynnego oporu, zachęcano do organizowania pomocy charytatywnej i pomocy w pracach polowych dla rodzin osób internowanych i uwięzionych, nawoływano do poparcia solidarności robotniczej, poprzez podejmowanie wspólnych akcji protestacyjnych, drukowanie i kolportowanie ulotek, zbiórkę funduszy oraz tworzenie struktury organizacyjnej ruchu oporu wobec systemu komunistycznego celem jego obalenia.
OKOR prowadził aktywną działalność konspiracyjną, wydawał dwa pisma o zasięgu ogólnopolskim, t.j. „Solidarność Rolników” oraz „Żywią i Bronią”, a także kilka pism regionalnych. Współpracował z podziemną „Solidarnością”, organizował pielgrzymki na Jasną Górę, wyjazdy na spotkania z Janem Pawłem II podczas pielgrzymek do Polski.
OKOR zawarł też porozumienia o współpracy z Solidarnością Walczącą, Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”, a później także z Grupą Polityczną „Samostanowienie” i "Obóz". W myśl zawartych porozumień wszystkie cztery organizacje miały stać się podstawą do zbudowania szerszej płaszczyzny nurty niepodległościowego.
Mimo znacznego dorobku i ważnego miejsca na mapie opozycji lat 80 OKOR pozostaje w cieniu innych organizacji, jego historia nie jest powszechnie znana. Przygotowana przez krakowski IPN konferencja ma za zadanie przypomnieć historię i działaczy rolniczej konspiracji.
Konferencję otworzył dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
W pierwszej części konferencji referat na temat powstania i działalności OKOR w prasie podziemnej i materiałach Służby Bezpieczeństwa wygłosił Andrzej W. Kaczorowski, który przypomniał o sprawie operacyjnego rozpracowania o kryptonimie "Gryzonie" powołanej celem rozpracowania kierownictwa OKOR przez Gen. Płatka na poziomie MSW w Warszawie Dep. IV. Natomiast o współpracy OKOR z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” mówił Andrzej Malik. Z kolei dr Antoni Kura w swoim referacie omówił stanowisko Kościoła wobec pracy ludzkiej na roli w kontekście spotkania św. Jana Pawła II z rolnikami w Tarnowie 10 czerwca 1987 r.
Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom szczegółowym, związanym z działalnością OKOR w wybranych regionach kraju. Dr Mateusz Szpytma mówił o opozycji na wsi krakowskiej, natomiast o rolniczej „Solidarności” w województwie przemyskim opowiedział Artur Brożyniak, w regionie świętokrzyskim – dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, a na Lubelszczyźnie – dr hab. Eugeniusz Wilkowski. Natomiast Wojciech Gonera przedstawił działania SB wobec rodziny Bartoszcze w regionie bydgoskim.
W ostatniej, trzeciej część konferencji, głos zabrali czołowi działacze OKOR. Panel dyskusyjny z udziałem Józefa Barana, Piotra Hlebowicza, Wieńczysława Nowackiego i Janusza Szkutnika poprowadził dr Mateusz Szpytma, po czym odbyła się dyskusja plenarna, w której wypowiadali się działacze OKOR i Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.

LUDWIK PEŁKA ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ
W WIEKU 103 LATA

W dniu 27 września 2017r. w wieku 103 lat zmarł Ludwik Pełka ostatni członek Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego. Żołnierz Wojska Polskiego w latach 1930-32 oraz Armii Krajowej i więzień obozów koncentracyjnych w latach 1944-45, represjonowany przez UB i SB w okresie panowania rządów komunistycznych. Uczestnik strajków chłopskich w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych w latach 1980-81, działacz NSZZ RI"Solidarność" i członek konspiracyjnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Założyciel i członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. Za działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Polski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym w 2008r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sokołowie Młp.w sanktuarium Jana Chrzciciela w dniu 29 września 2017r. Cześć Jego Pamięci !

NIE ŻYJE WALDEMAR MIKOŁOWICZ

W dniu 31 lipca 2017 r. w Jarosławiu zmarł, po długotrwałej chorobie, Waldemar Mikołowicz, członek założyciel Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP i członek Rady Naczelnej. W latach 1980 - 81 zastępca Antoniego Kopaczewskiego w zarządzie regionu rzeszowskiego NSZZ "Solidarność", oraz aktywny uczestnik strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych podpisaniem Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w lutym 1981r. Aresztowany w stanie wojennym za działalność na rzecz podziemnej "Solidarność" od 1983r. był członkiem konspiracyjnej organizacji pod nazwą Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników oraz współpracował z Solidarnością Walczącą. Za działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Polski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009r. oraz Krzyżem "Wolności i Solidarności" przez Prezydenta Andrzeja Dudę w 2017r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 03 lipca 2017r. w Jarosławiu. Cześć Jego pamięci !

ZMARŁ JERZY DĘGA CZŁONEK RADY NACZELNEJ SL "OJCOWIZNA" RP

W dniu 16 czerwca 2017r. zmarł niespodziewanie Jerzy Dęga założyciel i członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" z Charłupii Małej K/ Sieradza w woj. łódzkim. Działacz "Solidarności" Rolników Indywidualnych od 1981r., współpracował z konspiracyjnym Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników kolportując ulotki i prasę podziemną wydawnictw "Solidarności Rolników" i "Żywią i Bronią" na terenie woj. łódzkiego i sieradzkiego w latach 1986-89. Uczestnik obchodów Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich (członek komitetu honorowego), organizator protestów w obronie polskiej ziemi oraz założyciel koła Radia Maryja, radny Gminy, wieloletni przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" woj. łódzkiego. 13 maja 2016r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla suwerenności i niepodległości Polski przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Potrafił łączyć ludzi poprzez działalność związkową w "Solidarności" RI i polityczną w "Ojcowiźnie". Będzie nam Go brakowało ! Rodzinie składamy wyrazy współczucia! Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej w Charłupii Małej w dniu 20 czerwca 2017r. Cześć Jego pamięci !

PREMIER BEATA SZYDŁO DO "OJCOWIZNY" RP
USTRZYKI DOLNE, DNIA 23 KWIETNIA 2017r.

Organizatorzy i uczestnicy obchodów XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Szanowni Państwo!
Nasz kraj wyrósł z rąk polskiego rolnika i przywiązania do ziemi. Dzisiejsze obchody XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich są tego symbolicznym świadectwem i hołdem dla zasłużonych naszej Ojczyźnie. Z refleksją i szacunkiem wspominamy odwagę i patriotyczną postawę rolników, którzy po pięćdziesięciu dniach strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych doprowadzili do porozumień z ówczesną władzą. Ich o godność rolników i polskiej wsi była wielkim krokiem na drodze do Polski solidarnej i suwerennej.
Bohaterowie tamtych dni zasłużyli na wdzięczność nas wszystkich. Chylimy dzisiaj czoła przed sygnatariuszami porozumień, uczestnikami protestów, twórcami wydawnictw podziemnych oraz wszystkimi zaangażowanymi w tworzenie i działalność niezależnego solidarnościowego ruchu chłopskiego. Polska o Was pamięta, czego dowodem są przyznawane dzisiaj odznaczenia - Krzyże Wolności i Solidarności. To dla Was hołd i podziękowanie ze strony Polaków żyjących dziś w wolnej Ojczyźnie.
Dzisiejsze uroczystości są także okazją, by przypomnieć o wielkiej roli duchownych, na czele z ówczesnym Ordynariuszem Diecezji Przemyskiej, Arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem. Posługa duszpasterska pełniona przez niezłomnych kapłanów pomogła przetrwać trudy strajku okupacyjnego i dawała nadzieję, że polskie umiłowanie wolności zwycięży.
Szanowni Państwo, porozumienia sprzed 36 lat przyczyniły się do odmiany życia rolników i polskiej wsi. Wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń i pielęgnującym ich dzieło składam wyrazy szacunku i uznania. Jesteście wzorem postawy obywatelskiej, a Wasza aktywność dowodzi że wspólnymi siłami można wiele osiągnąć.
Wszystkich zebranych na dzisiejszych uroczystościach zapewniam o mojej pamięci i proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień.
Łączę wyrazy szacunku
Beata Szydło

"KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" DLA DZIAŁACZY
"OJCOWIZNY" W USTRZYKACH DOLNYCH, 23 KWIETNIA 2017r.

Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył 15 osobom "Krzyże Wolności i Solidarności" przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działaność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski w XXXVI rocznicę strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie.
Odznaczeni zostali : Jerzy Bromski, Augustyn Czubocha, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Władysław Gazda, Zofia Gazda, Paweł Jakubiec, Adam Król, Waldemar Mikołowicz, Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Wiesław Procyk, Andrzej Turczynowicz, Jan Wojtowicz oraz pośmiertnie Franciszek Łysyganicz (odebrała żona Waleria Łysyganicz) i Józef Stachura (odebrała Władysława Stachura).
Konferencję, która odbyła się w miejscu strajki w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych poprzedziła Msza Św. w kościele p.w. Św. Jórefa, której przewodniczył Ks.Prałat Kazimierz Kaczor z Haczowa, wieloletni duszpasterz rolników Archidiecezji Przemyskiej.
Listy okolicznościowe przesłali : Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Premier RP Beata Szydło, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Minister Środowiska Jan Szyszko, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Bieszczadzkich, z Ustrzyk Dolnych, Olszanicy i Tyrawy Wołoskiej. W części referatowej wystąpili ze wspomnieniami o Ks. Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku - Ks. Prof. Henryk Rykała, Mariusz Krzysztofiński i Marcin Bukała z IPN w Rzeszowie oraz Wieńczysław Nowacki, który także podziękował w imieniu odznaczonych. Zebrani wystosowali rezolucje skierowane do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Pani Premier Beaty Szydło, podpisane przez 47 uczestników konferencji, w której wzięło udział ok. 70 osób.

XXXVI ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
Wręczenie "Krzyży Wolności i Solidarności" Rzeszów
19 luty 2017r.

W dniu 19 lutego 2017r. w Rzeszowie uroczystości związane ze strajkami rolników sprzed 36 lat rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w intencji suwerennej Ojczyzny w kościele Farnym, gdzie do dnia dzisiejszego przechowywany jest krzyż strajkowy, jako relikwia, przy którym strajkujący modlili się codziennie. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Tadeusza Kościuszki w Rynku oraz pod tablicę upamiętniającą strajk, gdzie złożone zostały wieńce i wiązanki.Główny referat na temat osoby Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka wygłosił Ks. Prof. dr Henryk Rykała - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu w okresie posługi
tegoż Metropolity. Krótkie świadectwa i relacje w temacie referatu złożyli też Wieńczysław Nowacki, Jarosław Śliwiński, Marian Pałasz, Jerzy Jankowski i Kazimierz Chorzępa. Drugi referat poświęcony wpływowi koncernów na produkcję żywności wygłosił Prof. dr hab. Jerzy Szymona z Lublina, zaś Wieńczysław Nowacki przedstawił temat "Konstytucja Polskiej Wsi w obronie gospodarstw rodzinnych".
W dalszej kolejności V-Prezes IPN w Warszawie Mateusz Szpytma dokonał wręczenia odznaczeń państwowych "Krzyż Wolności i Solidarności" za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczeni zostali : Józefa Tylek, Benedykt Popek, Dionizy Adamczyk, Ryszard Majewski, Władysław Moskalik, Paweł Sokół, Bronisław Łuczywo, Józef Kusz, Wiesław Fiszer, Marek Andrzejak, Paweł Szczepaniak, Czesław Pieczonka (odebrał w domu) oraz pośmiertnie Jan Kozłowski (odebrała córka Jolanta Kozłowska), Józef Tylek (odebrała córka Anna Tylek), S. Barbara Muzyka (odebrał brat Stanisław Muzyka), Stanisław Kostecki (odebrała siostrzenica Halina Downarowicz).
W imieniu odznaczonych głos zabrali: Stanisław Muzyka, S.Anna Telus w imieniu Zakonu Sióstr Prezentek-Dyrektor Liceum Katolickiego w Rzeszowie, Ryszard Majewski w imieniu NSZZ RI "Solidarność" i Kazimierz Chorzępa w imieniu Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.
Pozostałe odznaczenia wręczone zostaną w Ustrzykach Dolnych dla następujących osób: Wieńczysław Nowacki, Wiesław Procyk, Marian Pałasz, Paweł Jakubiec, Jan Wojtowicz, Kazimierz Kołodziński, Adam Król, Waldemar Mikołowicz oraz pośmiertnie Franciszek Łysyganicz i Józef Stachura.Odczytano listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Prezesa IPN Jarosława Szarka. Uchwalono rezolucję skierowaną do Prezydenta RP i Premiera RP, która została przekazana adresatom za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

SPOTKANIA OPŁATKOWE "OJCOWIZNY"
W RZESZOWIE I POZNANIU

"Ojcowizna" RP zaprasza na śpiewanie kolęd i spotkania opłatkowe, które odbędą się :
- W Rzeszowie w najbliższą niedzielę 08 stycznia 2017r. w sali duszpasterstwa przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Krakowskiej 18, po Mszy Św. o godz. 11.30 - wspólnie z uczestnikami strajków chłopskich w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych z lat 1981 - 82
- W Poznaniu w najbliższy poniedziałek 09 stycznia 2017r. w sali konferencyjnej Zarządu Giełdy Rolno-Ogrodniczej przy ul. Franowo 1 - wspólnie z członkami NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska.

POMNIK Ks.Abp IGNACEGO TOKARCZUKA W RZESZOWIE

W Rzeszowie odbyło się spotkanie Ordynariusza Rzeszowskiego Ks.Bp Jana Wątroby z przedstawicielami Komitetu Budowy Pomnika Ks.Abp Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie. Omówiono szczegóły tej inicjatywy. Przedstawiciele komitetu poinformowali o przygotowywanych obchodach XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w dniach 16-19 lutego 2017r. w Rzeszowie oraz w dniu 19 marca 2017r. w Ustrzykach Dolnych.

KONFERENCJA O ARCYBISKUPIE TOKARCZUKU
STALOWA WOLA 25.10.16r.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) od 1966 roku był biskupem przemyskim, a od 1991 arcybiskupem. Zainicjował w diecezji budowę ponad 400 kościołów. W grudniu 1980 i styczniu 1981 poparł i czynnie wspierał strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie zakończone podpisaniem Porozumień Rzeszowsko Ustrzyckich 20 lutego 1981r. W stanie wojennym wspierał utworzenie Duszpasterstwa Rolników oraz konspiracyjny Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, a w ostatnich latach życia wspomagał Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP.
25 października 2016 w Auli im.„Solidarności” na Filii KUL w Stalowej Woli odbyła się sesja „Abp Ignacy Tokarczuk - człowiek, kapłan, patriota”.
Referat główny wygłosił ks.Bp Edward Frankowski (biskup-senior diecezji sandomierskiej), który przybliżył postać "biskupa niezłomnego", jako swojego nauczyciela i przyjaciela. "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk to była wyjątkowa osoba. Wiele mu zawdzięczam. Przede wszystkim to, iż mi zaufał, był bardzo zainteresowany całą moją działalnością duszpasterską. Zaufał mi także, gdy tworzyliśmy "Solidarność". Ksiądz arcybiskup Tokarczuk cieszył się wielkim autorytetem. Był człowiekiem mocnego charakteru i wrogiem socjalistycznego systemu. Mówił nam wprost :"Kto im uwierzył, już został oszukany".
Podczas konferencji zaprezentowano dwie książki poświęcone ks.abp Ignacemu Tokarczukowi. pierwsza p.t. "Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem" to zapis wspomnień arcybiskupa z lat 1918-1976 w opracowaniu ks. Józefa Wołczańskiego. Druga p.t "Non omnis moriar - Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach" to 86 relacji duchownych i świeckich przygotowana przez Mariusza Krzysztofińskiego i wydana przez IPN w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyła delegacja "Ojcowizny", w imieniu której głos zabrał Wieńczysław Nowacki - współorganizator strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie i sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w 1981-82, przybliżając osobiste kontakty i współpracę z ks. abp Tokarczukiem na przestrzeni lat 1979-2012.

DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 2016r. PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA: "RODZINNE GOSPODARSTWO ROLNE WINNO BYĆ PODSTAWĄ USTROJU ROLNEGO W POLSCE"

Głównym punktem ogólnopolskich dożynek 2016 była Msza Św.sprawowana na jasnogórskim szczycie z udziałem 50 tys. rolników i ich rodzin.Przewodniczył jej Prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak. W dziękczynieniu za plony udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. "Przybyłem tutaj, aby podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad naszą Ojczyzną, za opiekę nad wami, za kolejne plony, które przynoszą naszemu państwu i naszemu społeczeństwu polscy rolnicy" - powiedział Prezydent i zapewnił, że "Chylę czoła przed polskimi rolnikami, którzy walczyli w 1980 i 81 roku o prawa rolników i założyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". W tym roku obchodzicie 35 - lecie Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, które wtedy zaczęły budowę nowej Polski. Zaczęliście i potem walczyliście w podziemiu, w czarnych latach stanu wojennego i później przed 1989 rokiem. Ta Polska dzisiejsza jest także Polską dzięki Waszej walce, która nieustannie trwa." i dalej "Na zakończenie chcę jedno zapowiedzieć : Otóż Panie Ministrze, chciałbym żebyśmy w naszej działalności dla polskich rolników teraz skupili się na rzeczy niezwykle istotnej, zapisanej w naszej Konstytucji, a mianowicie na rodzinnym gospodarstwie rolnym. Chciałbym,aby to rodzinne gospodarstwo rolne było "oczkiem w głowie" obecnej władzy - i polskiego rządu i polskiego parlamentu, a także i mnie Prezydenta Rzeczpospolitej. To rodzinne gospodarstwo rolne będące podstawą naszego ustroju rolnego, wymaga wsparcia na różnych płaszczyznach".
Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników czyli Jasnogórskie Dożynki, to święto dziękczynienia Bogu za plony. Pielgrzymka Rolników rozpoczęła się na Jasnej Górze już w sobotę, 03 września, o godz. 19.00 Mszą Świętą i Apelem w Bazylice Jasnogórskiej, której przewodniczył ks. Bp Edward Białogłowski - Delegat Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Rolników z udziałem Sekretarza KEP ks. Prałata Stanisława Sojki. Homilię wygłosił ks. Henryk Wejman ze Szczecina. Następnie uczestnicy pielgrzymki czuwali na modlitwie przez całą noc, aż do Sumy Dożynkowej.
W uroczystościach na Jasnej Górze wzięła udział delegacja krajowych władz Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w składzie : Wieńczysław Nowacki, Alina Dyląg, Janina Piekarz, Kazimierz Leśniak, Zdzisław Leśniak, Jan Józef Cynk i Halina Sowińska-Winiarska, którzy w trakcie Mszy Św. Dożynkowej w dniu 4 września 2016r. wręczyli chleb, jako dar ołtarza Prymasowi Polski Wojciechowi Polakowi oraz bochny chleba Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i Ministrowi Rolnictwa - Krzysztofowi Jurgielowi, jako dar dożynkowy od Stronnictwa Ludowego"Ojcowizna" RP.

POGRZEB INKI I ZAGOŃCZYKA

Nareszcie mogliśmy pożegnać bohaterów. W dniu 28.08.16r. w Gdańsku odbył się państwowy pogrzeb sanitariuszki Danuty Siedzikówny "Inki" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" - dowódcy V Wileńskiej Brygady AK, zamordowanych przez komunistów w 1946r. Niech spoczywają w pokoju ! Cześc Im i Chwała !
Oddając bowiem życie dla dobra wspólnej sprawy - ojczyźnie, zyskali nieprzemijającą sławę i najwspanialszy pomnik - nie ten grobowiec, w którym spoczywają, lecz ludzka pamięc ! Grobem sławnych wyklętych jest cała nasza ziemia, sławę ich głoszą nie tylko napisy na grobach, w ich ojczystym kraju, ale też na obczyźnie żyje o nich pamięc, nie pisana na pomniku, lecz w ludzkich sercach. Naśladujmy więc tych bohaterów !

PANIE WOJEWODO, GDZIE TA "DOBRA ZMIANA" ???

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Zarząd Wielkopolski oraz Stowarzyszenie "Stop wiatrakom w Wielkopolsce" wystosowały list otwarty do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna następującej treści :

Zawiódł nas Pan, Panie Wojewodo, bo wszyscy mieszkańcy z okolicznych miejscowości powiatu średzkiego, tam gdzie są zaplanowane elektrownie wiatrowe mieli tylko w Panu nadzieję, że zablokuje tę inwestycję.
Z niedowierzaniem przyjęli wiadomość o podpisaniu przez Pana i utrzymaniu w mocy pozwolenia na budowę tych elektrowni w Gminie Dominowo - mówiąc : "jak to mógł zrobić nasz Wojewoda, który został wybrany z PIS, partii na która głosowaliśmy i pokładaliśmy wielkie nadzieje - że, wreszcie zapanuje ta sprawiedliwość i normalność"
Mieszkańcy zaufali w lipcu ubiegłego roku kancelarii prawnej Dariuszowi Szymczakowi z PIS, który był pełnomocnikiem naszego stowarzyszenia, a ostatnio doradcą Pana Wojewody, miał nam pomagać prawnie i nas reprezentować przed organami administracyjnymi i sądowymi, odwołał się tylko od decyzji środowiskowej i miał złożyć skargę do WSA w Poznaniu, ale już tego nie zrobił, bo został członkiem rady nadzorczej firmy powiązanej z energetyką.
W dniu 24 czerwca b.r. do Pana gabinetu w Urzędzie Wojewódzkim osobiście złożyliśmy wniosek o wszczęcie z urzędu i zaskarżenie przez Pana Wojewodę uchwały Gminy Dominowo z dnia 09.09.2015r. dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego, który za poprzedniego Wojewodę był przyjęty z rażącym naruszeniem prawa.
Dnia 28 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z gmin Dominowo, Środa Wlkp. i Rychwał w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Celem spotkania była pomoc społeczności lokalnej przeciwstawiającej się budowie elektrowni wiatrowych w odległości 400 - 500 m od ich miejsc zamieszkania. Pozwolenia na budowę tych wiatraków zostały już wydane, mieszkańcy odwołali się do Wojewody, mając nadzieję, że Wojewoda zablokuje te inwestycje, bo przecież ma do tego takie uprawnienia.
Jesteśmy zawiedzeni postawą urzędników Urzędu Wojewódzkiego, bo część tych samych urzędników za poprzedniego Wojewodę Piotra Florka z PO, utrzymała w mocy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dominowo i gdy złożyliśmy wniosek o wszczęcie z urzędu i zaskarżenie, już przez swojego Wojewodę tego planu, odpowiedzieli nam że nie mają argumentów - według nas nie chcą przyznać się do błędów, które popełnili wcześniej.
Doradca Wojewody oświadczył, że "jeśli mieliby wybierać dobro społeczności lokalnej czy interes inwestora, to zawsze wybiorą to pierwsze".
Rozumieją nas, znają nasze argumenty, ubolewają że chcieliby nam pomóc, ale nie maja instrumentów - nie rozumiemy dlaczego powołują się na wybiórcze wyroki sądów :że strona w pozwoleniu na budowę są tylko właściciele działki, na której powstaje ta inwestycja i inwestor - a przecież są inne wyroki sądów, które mówią wręcz odwrotnie, np. SA/GD 421/12 z 17.10.2012, NSA z 18.02.1999r. - 244/97, II OSK 2560/12 - NSA z 20.03.2004, II OSK 644/10 - Lex 852306 itd.
Pominięcie stron w postępowaniu, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jest okolicznością uzasadniającą jego wznowienie. Może doprowadzić do zakwestionowania ostatecznego pozwolenia na budowę.
Ostatnio dotarły do nas informacje, że prawnicy inwestora zadziałali również w Urzędzie Wojewódzkim i przez to Wojewoda przyznał racje bogatemu inwestorowi zapominając o dobru społecznym o którym wspomina doradca Wojewody...
Inwestorem tej inwestycji na terenie gmin Dominowo i Środa Wlkp. jest spółka z o.o. WIND FIELD WIELKOPOLSKA z Warszawy z podejrzaną i nieczysta przeszłością, ma bowiem powiązania z politykami : byłym Ministrem Obrony Narodowej, prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Stanisławem Dobrzańskim z PSL, wpływowym doradcą byłego V-Ministra Skarbu Państwa Jana Burego i firmy z Cypru GEO RENEWABLES, której udziałowcem jest także były minister i prezes PLL LOT Piotr Siennicki. Firma ta ma zatrudnioną m.in. Kancelarię Prawną Lasocki z Warszawy, która w ubiegłym roku doradzała Ministerstwu Infrastruktury u byłego wiceministra Janusza Piechocińskiego z PSL. Jak widać rządzi tu polityka i pieniądze, za które można kupić wszystko, a my jako suweren jesteśmy bezsilni...
Mieszkańcy pytają nas : "co się stało z tym projektem ustawy odległościowej, która miała uchronić nas przed inwazją wiatraków, dlaczego wprowadzono poprawki, czyżby w Sejmie tez zadziałali inwestorzy, tak jak to się dzieje na szczeblu gminy i powiatu"...
Nie rozumiemy, ze to wybiórcze prawo ma służyć wyłącznie nieczystym interesom obcego inwestora, a społeczność lokalną pomija, mimo że zebrano tysiące podpisów i są tu właścicielami i zamieszkują swoje posiadłości od wielu lat - to nie maja prawa głosu...!!! Gdzie tu jest poszanowanie prawa własności !!!
...Nie j
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..